Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Дошка оголошень » оголошення

Проведення II туру Конкурсу у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
30 Листопада 16, 11.05.32

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 року № 1193 Миколаївський національний аграрний університет обрано базовим вищим навчальним закладом освіти, в якому створюється галузева конкурсна комісія для проведення II туру Конкурсу у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ».

Відповідно до п. 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 просимо направити три кращі наукові роботи студентів вашого навчального закладу, які відібрані за результатами І туру, для участі у II турі Конкурсу зі спеціальності 204 «ТВППТ» не пізніше 25 січня 2017 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

Для участі у II турі Конкурсу надсилаються перші примірники наукових робіт, оформлені за вимогами, що подані нижче.

Наукові роботи виконуються лише українською мовою, текст друкується шрифтом Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5 без відступів, з одного боку аркушу формату A4.

Прізвища, ініціали автора і наукового керівника, найменування ВНЗ в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (до двох слів), який характеризує обраний напрям роботи.

Наукова робота обов'язково повинна мати:

1) титульний аркуш, на якому розміщують шифр роботи (іджвйй верхній #ут); назву

конкурсу та спеціальності; назву роботи; рік виконання роботи  

                                                                                                                                         

2) зміст (план); перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності);

  1. вступ обсягом до 2-х сторінок, у якому зазначається актуальність, мета (завдання), об'єкт і предмет дослідження;
  2. основну частину (аналітичний огляд; місце і методика виконання досліджень; результати та аналіз наукових досліджень);
  3. висновки і пропозиції (до 2-х сторінок);
  4. список використаної літератури (див. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
  5. додатки (за необхідності).

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкують великими літерами в центрі сторінки без крапки. Усі сторінки мають бути пронумеровані окрім титульного аркуша і змісту.

Роботи подаються зброшурованими, загальний обсяг яких не перевищує ЗО сторінок без урахування списку використаної літератури і додатків.

В окремому пакеті під тим самим шрифтом подаються відомості про автора і наукового керівника роботи (бланк додається); відгук наукового керівника; копії патентів, наукових статей автора (за наявності та необхідності); довідка про впровадження у виробництво чи навчальний процес, а також анотацію наукової роботи.

В анотації під шифром зазначаються:

  1. актуальність, мета (завдання) наукової роботи, використана методика досліджень;
  2. загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, рисунків, використаних наукових джерел, тощо);
  3. набір ключових слів (сталих термінів) кількістю від 3-х до 10-ти, що вживаються у науковій роботі та визначають його тематику.

Якщо наукова робота подана з порушенням вимог Положення про конкурс, галузева конкурсна комісія має право повернути її до ВНЗ із зазначенням причин.

У базовому вищому навчальному закладі II тур Конкурсу буде проведено у два етапи: І етап - заочний - рецензування робіт (до 1.03.2017 p.); II етап - очний у форматі підсумкової науково-практичної конференції (до 31.03.2017 p.).

Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони матимуть змогу доповісти результати власної наукової роботи і в процесі дискусії захистити її результати. Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій конференції, його робота не може бути нагороджена.

 

Запрошуємо студентів Вашого ВНЗ взяти участь у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ» Телефон/факс оргкомітету Конкурсу: (0512)-34-30-57 e-mail: anatemso@gmail.com

Додав: nauka |
Переглядів: 667 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.37.16
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук