Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Дошка оголошень » оголошення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА»
05 Грудня 16, 8.17.30

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) 2016/2017 навчального року за галуззю науки «Техногенна безпека» (наказ Міністерства освіти і науки України №1193 від 21 жовтня 2014 року), який проводиться з жовтня 2016 року по березень 2017 року.
Вимоги до конкурсних робіт
Відповідно до п. 4.4 Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21 лютого 2012 року), просимо Вас до 25 січня 2017 року надіслати для участі у II турі Конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу.
Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, основні з яких наведені нижче:
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів), які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.
Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.
На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.
2. Роботи, які подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». На Конкурс подаються друковані примірники наукових робіт, викладені українською мовою й оформлені за такими правилами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14; з одного боку аркуша формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву та план, список використаної літератури.
Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного формату А3 або А4.
3. Прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром
(шифр - не більше двох слів, наприклад, «Ризик забруднення», «Інженерні заходи» тощо).
4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. В анотації наукової роботи під шифром «____шифр______» зазначаються:
- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;
- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.
Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи.

5. Конкурсна робота повинна містити: титульний аркуш, реферат (анотацію), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати й аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань. На титульному аркуші роботи розміщуються:
- назва конкурсу та галузі науки;
- назва роботи;
- шифр роботи (не більше двох слів);
- рік виконання роботи.
6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності). Просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону.
Згідно з п. 1 ч. 3. ст. 32 Закону України «Про вищу освіту», просимо обов’язково надсилати електронну версію на email: konkurstb2017@i.ua.
7. Роботи, які оформлені з порушенням вказаних вимог, до розгляду не приймаються.
Як треба розуміти поняття
ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА?
Науково-технічний прогрес, швидкий розвиток різних галузей промисловості, використання людиною пожежонебезпечних, вибухових, токсичних і радіоактивних речовин спричинили появу донедавна незнаного поняття – «техногенна безпека».
Техногенна безпека охоплює пожежо-, вибухонебезпечність, безпеку життєдіяльності, охорону праці, навколишнього середовища, причому розглядає їх не відокремлено, а в комплексі.
Система техногенної безпеки розповсюджується на об’єкти різного призначення під час їх будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, зміни функціонального призначення, а також на об’єкти, що експлуатуються.

Роботи надсилати за адресою:
Україна, 79007, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35, ЛДУБЖД, ВОНДД,
e-mail: konkurstb2017@i.ua
Важливі дати:
25 січня 2017 року – завершення прийому робіт;
20 лютого 2017 року – проведення засідання галузевої конкурсної комісії;
24 лютого 2017 року – публікація на сайті www.ldubgd.edu.ua/content/ktb-2017 списку робіт авторів, запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції. Розсилання листів-запрошеннь до участі у підсумковій науково-практичній конференції;
01 березня 2017 року – завершення прийому тез доповідей для публікації в збірнику Конференції.
За рішенням Конкурсної комісії кращі роботи будуть рекомендовані до друку в збірнику наукових праць Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Програма проведення підсумкової
науково-практичної конференції:
23 березня 2017 року
- приїзд (реєстрація), організаційні заходи,
- засідання конференції.
24 березня 2017 року –
- засідання конференції,
- підведення підсумків,
- нагородження переможців.
Вся інформація про конкурс розміщена на сайті:
www.ldubgd.edu.ua/content/ktb-2017

Від головного залізничного вокзалу автобусом №31 або трамваєм № 6 до зупинки «Театр ім. Лесі Українки» далі пішки по вул. Клепарівській
79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,
Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності,
відділ організації науково-дослідної діяльності
тел. (032) 233-24-79
За додатковою інформацією звертатись до:
Басова Миколи Вікторовича,
Тел.: +38(067) 265-22-27
Рудика Юрія Івановича,
Тел.: +38(050) 879-40-90
Кириліва Ярослава Богдановича,
Тел.: +38(093) 436-60-74
email: kyryliv@ldubgd.edu.ua

Додав: nauka |
Переглядів: 654 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.27.16
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук