PDATU-NAUKA - ГДТ
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Господарсько-договірна тематика в університеті виконується за замовленням товаровиробників та приватних підприємців. Інформація є конфіденційною.

Форми документів для укладання господарських договорів.

Для заключення господарсько - договірної тематики потрібно (примірні форми):

А К Т  здачі-приймання науково-технічної продукції

 Рекомендації щодо заповнення запиту на фінансування і виконання розробок найважливіших новітніх технологій за державним та господарсько-договірним  замовленням  на 2017 рік.

 Договір на виконання ГДТ в 3 примірниках (Один примірник замовнику, другий  виконавцю, третій на кафедрі(копія)) на 2017 рік

Накази:

"Про встановлення витрат на виконання науково-технічної продукції на 2016 рік"

"Про встановлення витрат на виконання науково-технічної продукції на 2017 рік"

 

Супровід наукової діяльності (по матеріалах Львівської політехніки)

У цьому розділі міститься інформація щодо організації та супроводу наукової діяльності, зокрема:

 • порядок погодження та підписання документів при укладанні господарських договорів;
 • форми документів для укладання та виконання господарських договорів;
 • форми виконання робіт за індивідуальним договором підряду;
 • форми угод про співпрацю;
 • порядок проведення наукових заходів;
 • порядок державної реєстрації та звітності НДР за кафедральною тематикою;
 • порядок проведення експертної оцінки матеріальних носіїв інформації;
 • захист об'єктів права інтелектуальної власності;
 • порядок заснування наукового видання.

Порядок погодження та підписання документів при укладанні господарських договорів

1. Оформлення документів

Форми документів: для укладання господарського договору (договір на створення (передавання) науково-технічної продукції та додатки до нього: календарний план та протокол угоди про договірну ціну) та виконання господарського договору (акт здавання-приймання науково-технічної продукції та технічний акт здавання-приймання науково-технічної продукції) можна отримати у відділі науково-організаційного супроводу наукових досліджень (кім. 24 головного корпусу) або роздрукувати з сайту Львівської політехніки за посиланням.

Для господарських договорів на виконання науково-дослідних робіт додатково формують Технічне завдання (відповідно до вимог ДСТУ 3973-2000). Після завершення договору формується науковий звіт (згідно з вимогами ДСТУ 3008-95).

2. Погодження та підписання

Документи, підписані науковим керівником та керівником роботи, подаються у відділі науково-організаційного супроводу наукових досліджень (кім. 24 гол. корпусу)  з 9.30 до 12.00 .

Для попереднього узгодження проект договору та супровідні документи можна надіслати на електронну адресу nauka@pdatu.edu.ua.

3. Отримання документів

Термін підписання та отримання документів  за умови їхнього належного оформлення становить два робочі дні (в особливих випадках - три робочі дні); у іншому випадку документи повертаються на доопрацювання.

Форми документів для укладання та виконання господарських договорів

Приєднані файли

Розмір

Договір на створення (передавання) науково-технічної продукції

92.5 KB

Додаток до договору: календарний план роботи

38 KB

Додаток до договору: протокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію

16.24 KB

Акт здавання-приймання науково-технічної продукції

20.13 KB

Технічний акт здавання-приймання науково-технічної продукції

38 KB

Форми документів для виконання робіт за індивідуальним договором підряду

Приєднані файли

Розмір

Подання на отримання дозволу працювати за індивідуальним договором підряду

29.5 KB

Індивідуальний договір підряду

56 KB

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт

84.5 KB

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт (гранти Львівської політехніки)

80 KB

Схема розрахунку ГРДП

53 KB

Акт здавання-приймання робіт

47.5 KB

Форми угод про співпрацю

У приєднаних файлах (.doc) подано форми документів для налагодження співпраці в науковій сфері з закордонними партнерами та вищими навчальними закладами та установами України.

Приєднані файли

Розмір

Угода про співпрацю з вищими навчальними закладами та установами України (Укр)

49.26 KB

Угода про співпрацю з закордонними партнерами (Eng-Ua)

112 KB

Порядок проведення наукових заходів (по матеріалах Львівської політехніки)

Порядок підготовки та проведення наукових заходів (конференцій, конгресів, шкіл, форумів, семінарів, круглих столів тощо) у Національному університеті «Львівська політехніка»

За два місяці до проведення заходу оформлюються подання на ім’я Ректора (за підписом директора інституту), наказ та плановий кошторис заходу. Підставою для оформлення наказу є подання директора навчально-наукового інституту з резолюцією Ректора. В поданні вказується:

 • доцільність проведення наукового заходу;
 • прізвище, ім’я, по батькові голови та заступників програмного і організаційного комітетів конференції;
 • місце та дата проведення заходу (ауд., навчально-науковий корпус, год.).

Якщо захід організовується та проводиться спільно з іншими установами, то це теж необхідно зазначити у поданні.
Підставою для проведення наукових та науково-технічних заходів у Національному університеті «Львівська політехніка» є наказ ректора (зразки наказів на проведення міжнародної / всеукраїнської конференції подано у приєднаних файлах), яким затверджуються:

 • терміни проведення заходу;
 • склад програмного та організаційного комітетів;
 • план підготовки і проведення заходу.

Якщо захід організовується та проводиться спільно з іншими установами, то це теж необхідно зазначити в наказі.
Інформаційні листи про конференцію розсилаються після затвердження наказу про проведення заходу.
Програмний комітет конференції здійснює підготовку до проведення наукового заходу, а саме:

 • визначає тематику та перелік наукових напрямів заходу;
 • формує програму заходу;
 • забезпечує створення web-сайту наукового заходу;
 • залучає вчених та фахівців до участі в науковому заході;
 • забезпечує відбір доповідей учасників заходу;
 • контролює видання збірника матеріалів заходу;
 • організовує роботу пленарних та секційних засідань (відкриває захід голова програмного комітету та його заступники, про що заздалегідь вказується у програмі, а також пленарними та секційними засіданнями керують заступники голови програмного комітету);
 • готує проект ухвали з конкретними пропозиціями щодо впровадження результатів заходу.

Організаційний комітет конференції забезпечує підготовку та проведення наукового заходу:

 1. Під час підготовки до проведення наукового заходу:
  • готує інформаційні повідомлення про проведення наукового та науково-технічного заходу;
  • забезпечує оформлення актів експертизи на тези, матеріали заходу та статті;
  • організовує друк збірника матеріалів та програми, а також їх розповсюдження;
  • бронює місця у готелях та резервує місця у гуртожитках для учасників заходу (за необхідності), організовує харчування учасників заходу, забезпечує проведення культурної програми для учасників заходу тощо;
  • за 10 днів до проведення наукового заходу представляє у кім. 342, гол. корп. (відділ міжнародних зв’язків) список, програму прийому іноземних учасників конференції та подання для оформлення наказу ректора на прийом іноземних учасників.
 2. Під час проведення наукового заходу:
  • проводить реєстрацію учасників;
  • організовує виставку друкованих видань тощо;
  • інформує відділ маркетингу та інноватики про захід в установленому порядку (гол. корпус, кім. 233).
 3. Після завершення роботи наукового заходу:
  • у двотижневий термін передає звіт, збірники матеріалів, програми та ухвалу разом з іншими матеріалами заходу у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (гол. корпус, кім. 302а);
  • у місячний термін забезпечує формування фактичного кошторису витрат та передає його у бухгалтерію (ХІІІ корпус, кім. 47).

Фінансування наукових заходів

Фінансування конференції здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів — організаторів конференції, організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Приєднані файли

Розмір

Зразок наказу на проведення міжнародної конференції

69 KB

Зразок наказу на проведення всеукраїнської конференції

64 KB

Порядок держреєстрації та звітності НДР за кафедральною тематикою

Порядок державної реєстрації і звітності науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у Національному університеті «Львівська політехніка» в межах кафедральної тематики

Організація робіт з державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і дисертацій України регламентується Порядком державного обліку відкритих НДДКР і дисертацій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. №977). Державну реєстрацію проводить ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ).

Для проведення державної реєстрації та обліку відкритих НДР, що виконуються у Національному університеті «Львівська політехніка» в межах кафедральної тематики необхідно подати у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (302а кім. гол. корпусу):

 • два примірники реєстраційної картки НДР (РК) за підписом керівника НДР, роздруковані та оформлені в програмі Nddkr09 (зразок РК та програма у приєднаних файлах);
 • заповнену РК на електронному носії, тип файлу (*.txt).

Виконавець зареєстрованої НДР з моменту завершення роботи або щороку за етап, у разі коли термін виконання НДР становить більше одного року та етапи внесені в РК, подає у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (302а кім. гол. корпусу):

 • звіт з НДР (оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації – ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і технікти. Структура і правила оформлення»): один примірник у паперовій формі та один примірник на електронному носії (диск CD – RW), сформований одним файлом, тип файлу (*.doc);
 • ярлик, що підтверджує ідентичність звіту (за підписом керівника НДР): у паперовій формі та електронному носії (зразок у приєднаному файлі);
 • титульну сторінку та список авторів із підписами (зразок титульної сторінки у приєднаному файлі);
 • заповнений файл облікової картки НДР (ОК) на електронному носії, тип файлу (*.txt);
 • ОК за підписом керівника НДР: два примірники у паперовій формі (роздруковані в програмі Nddkr09) та один примірник на електронному носії;
 • заповнену інформаційну картку науково-технічної продукції (ІК НТП) на електронному носії, тип файлу (*.txt);
 • два примірники ІК НТП у паперовій формі (роздруковані в програмі Nddkr09).

Приєднані файли

Розмір

Програма Nddkr09

342.69 KB

Титульна сторінка Звіту

52 KB

Ярлик

27.5 KB

Зразок РК

285.94 KB

Зразок ОК

167.9 KB

Порядок проведення експертної оцінки матеріальних носіїв інформації, які плануються для відкритого опублікування

Захист об'єктів права інтелектуальної власності

Законодавчі та нормативні документи у сфері інтелектуальної власності

 • Цивільний Кодекс україни (витяг). Книга четверта. Право інтелектуальної власності
 • Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII

Форми ліцензійних договорів, угод (містяться у приєднаних файлах)

 • Ліцензійний договір про використання винаходу (виключна ліцензія на використання)
 • Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія на використання)

Приєднані файли

Розмір

Ліцензійний договір про використання винаходу (виключна ліцензія на використання)

151 KB

Ліцензійний договір про використання винаходу (невиключна ліцензія на використання)

152.5 KB

Порядок заснування наукового видання

Для заснування наукового видання у Львівській політехніці необхідно:

1. Укласти установчий договір про співзасновництво видання.

2. Підготувати проект наказу Ректора (зразок наказу подано у приєднаному файлі).

3. Отримати рішення Вченої ради про рекомендацію до друку та до поширення через мережу Інтернет:

 • навчально-наукового інституту;
 • університету (п. 2.5 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України затвердженого наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

4. Надіслати запит на присвоєння ISSN (print, online) на сайті міжнародного центру ISSN (http://www.issn.org/).

5. Зареєструвати друкований засіб масової інформації в Міністерстві юстиції України для одержання свідоцтва із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (п. 2.1 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

6. Забезпечити інформаційне наповнення веб-сторінки журналу (http://science.lp.edu.ua/uk) (п. 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України затвердженого наказом МОНмолодьспорту України №1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

7. Видати два номери видання.

8. Розмістити електронну копію наукового видання на сайті Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України, у розділі «Наукова періодика України» для отримання довідки про внесення електронної копії видання на зберігання до бібліотеки (п. 3.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від 17.10.2012 року «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

9. Подати документи на розгляд експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України.

Вівторок, 13 Квітня 21, 3.31.20
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів