PDATU-NAUKA - Грантові фонди
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

HORIZON 2020

30 листопада 2011 року Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму «Горизонт 2020», призначеної об’єднати все фінансування досліджень та інновацій в ЄС. Програма «Горизонт 2020» зосередить фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним в програмі «Європа 2020» та Інноваційним Союзом.

(1) Excellent Science. Передова наука. Цей напрямок підвищить рівень досконалості європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи. Цей напрям полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідницької інфраструктури, і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі. Ця частина програми буде:

Підтримувати найбільш талановитих та креативних осіб та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому краї науки, базуючись на успіху діяльності Європейської Ради з наукових досліджень;

Фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних областей наукових досліджень та інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій («FET», МНТ);

Забезпечувати дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії Склодовської-Кюрі (далі – «акції фонду Марії Кюрі»);

Забезпечувати підтримку Європейської дослідницької інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

(2) Industrial Leadership. Лідерство у промисловості. Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу. Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній. Ця частина програми буде:

Забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за допомогою спеціальної підтримки інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехнологій, розробки нових матеріалів, біотехнології, передових технологічних процесів та космічних технологій, забезпечуючи також підтримку перехресних (cross-cutting) дій для використання сукупних переваг об’єднання кількох ключових передових технологій;

• Спрощувати доступ до ризикового фінансування;

Надавати широку підтримку використанню інновацій в малих і середніх підприємствах.

Програма «Лідерство у промисловості» повинна зміцнити промисловість та конкурентоспроможність, виконуючи такі особливі задачі:

(a) стимулювання європейського лідерства у промисловості за допомогою наукових досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких передових галузях:

(1) інформаційно-комунікаційні технології;

(2) нанотехнології;

(3) новітні матеріали;

(4) біотехнологія;

(5) передові виробничі технології;

(6) космічні технології;

(b) покращення доступу до ризикового фінансування для інвестицій в дослідження та інновації;

(c) підвищення рівня та кількості інновацій у малих та середніх підприємствах.

(3) Societal Challenges. Суспільні виклики. Цей напрям відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та викликам, які стають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на викликах, об’єднає ресурси та інформацію з різних областей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволить охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим напрямком зосередження на діяльності, пов’язаній з інноваціями, такій як створення експериментальних установок, демонстраційних засобів та випробувальних стендів. Цей напрям дозволить встановити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство». Фінансування буде зосереджене на таких напрямках:

Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут;

Безпека продуктів харчування, стійке сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;

Безпечне, чисте та раціональне використання енергії;

Раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт;

Клімат, ефективне використання ресурсів та сировини;

Самодостатні, інноваційні та захищені суспільства.

Програма «Суспільні виклики» повинна зробити внесок до пріоритетного напрямку Суспільні виклики», розвиваючи наукові дослідження, технологічні розробки, проводячи демонстраційні та інноваційні акції, спрямовані на такі цілі:

(a) покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя;

(b) забезпечення достатнього постачання безпечними та високоякісними харчовими продуктами та іншими продуктами, одержаними з біологічної сировини, завдяки розвитку систем виробництва сировини з раціональним використанням ресурсів, стимулюванню пов’язаних з цим розвитком послугами екосистем, разом з забезпеченням конкурентними інизько вуглецевими процесами випуску продукці;

(c) перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни;

(d) створення європейської транспортної системи, яка забезпечить раціональне використання ресурсів, буде екологічно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства;

(e) створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до змін клімату, і забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення світу, що зростає, в екологічно раціональних межах природних ресурсів планети;

(f) стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім рівні можливості, у контексті безпрецедентних перетворень та зростання глобальної взаємозалежності.

Бюджет програми «Горизонт 2020» буде складати 87740 мільйонів євро.

Фінансування окремих видів діяльності буде розподілятись за напрямками, визначеними в Статті 5(2), таким чином:

(а) «Передова наука» - 27818 мільйонів євро;

(b) «Лідерство у промисловості» - 20280 мільйонів євро;

(с) «Суспільні виклики» - 35888 мільйонів євро.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ПРОЕКТУ

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ)

Найбільша національна благодійна громадська організація в Україні, заснована відомим американським фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. У 1990-2002 роках Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково–освітнім, просвітницьким, культурним закладам, видавництвам грантів на суму понад 72 мільйони доларів США. 2003 року МФВ надасть фінансову підтримку на суму понад 7 мільйонів доларів США на проекти, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації та інформаційних ресурсів для відкритого суспільства.

Галузь інтересів:
громадянське суспільство; впровадження ідей демократії; жіночій рух; мистецтво і культура; природничі науки; освіта.
Види підтримки:
гранти на видавничу діяльність, підготовку семінарів, конференцій, проведення літніх таборів, на поїздки, експедиції, польові роботи; придбання літератури (бібліотеки і відеотеки).

Контактна інформація:

пров. Бехтерєвський, 13-а, кім. 4 Тел.: +38 (044) 461 95 00 Факс: +38 (044) 216 01 66 www: http://www.irf.kiev.ua/programs/edu/int/
Олександр Праведний; e-mail: ieac@irf.kiev.ua Адреса для листування: МФВ, Центр "Освіта" вул. Артема 46, Київ, 04053

 Американський благодійний фонд підтримки інформатизації освіти й науки
Діяльність фонду спрямована на досягнення наступних цілей:
- сприяння діяльності в сфері освіти, науки, культури, мистецтва, освіти, духовному розвитку особистості;
- підтримка й реалізація програм і заходів, спрямованих на сприяння духовному розвитку людину в сферах освіти, утвору, науки, культури, мистецтва;
- реалізація соціально-культурних, науково-освітніх і інших благодійних програм і проектів;
- інші завдання, відповідні до статутноъ мети Фонду.
Надання грошових і інших матеріальних засобів, надання допомоги в інших формах комерційним організаціям, а також підтримка політичних партій, рухів, груп і кампаній добродійною діяльністю не є.
Фонд може здійснювати види діяльності, не заборонені законодавством.

Основними видами діяльності Фонду є:
- розвиток обчислювального середовища;
- розвиток телекомунікаційної системи;
- розвиток навчальних лабораторій;
- підтримка наукових праць і фахівців у галузі інформатизації;
- підтримка аспірантів і докторантів у галузі інформатизації;
- підтримка студентів, що навчаються по спеціальностях, пов'язаних з інформатизацією;
- проведення й підтримка наукових і науково-методичних конференцій у галузі інформатизації;
- підтримка кращих студентських і аспірантських доповідей на конференціях;
- ініціювання й підтримка інноваційних проектів у галузі інформатизації;
- проведення круглих столів у галузі інформатизації;
- проведення конкурсів на кращі наукові праці в конкретних напрямках інформатизації;
- підтримка авторів кращих публікацій у галузі інформатизації;
- підтримка створення інформаційно-довідкових ресурсів в інтересах розвитку науки й освіти;
- підтримка робіт зі створення й удосконалюванню в системі вищої освіти нових навчальних спеціальностей і спеціалізацій по інформаційних технологіях;
- підтримка інтеграції освіти краън СНГ в області інформаційних технологій у світову систему;
- підтримка аспірантів і докторантів у галузі інформатизації;
- організація й підтримка виставок у галузі інформатизації;
- підтримка робіт зі створення навчальних засобів у галузі інформатизації;
- видавнича діяльність у галузі інформатизації в сфері освіти й науки;
- здійснення й підтримка спільних проектів у галузі інформатизації із закордонними навчальними закладами й науковими організаціями;
- організація й проведення робіт з удосконалювання стратегії діяльності Фонду з метою підвищення його ефективності;
- організація й проведення презентацій досягнень у галузі інформатизації в сфері освіти й науки;
- виставково-масова діяльність, у тому числі організація й проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінгів, лекцій, виставок і інших заходів;
- здійснення торговельних, посередницьких і інших комерційних операцій з метою використання отриманих доходів для благодійних цілей і розв'язку інших завдань відповідно до Статуту.
Фонд здійснює інші види діяльності, відповідні до завданнь Фонду й не заборонені чинним законодавством РФ.

Засновником Фонду є юридична особа, згыдно законодавства США - Благодійний Фонд Фенікс, реєстраційний номер 020049445-3484272 від 24.01.2002г., зареєстрований за адресою: 2711, Сэнтервіль Роад, кабінет 400, г.Вільмінгтон, округ Нью-кэсл, штат Делавэр, 19808

Контактна інформація:
Президент Фонду
Домрачев Вілен Григорович
e-mail:    president@inffond.ru
Виконавчий директор Фонду
Ретінська Ірина Володимирівна   
тел.:    +7095 7761372
e-mail:    fond@inffond.ru

Сайт Фонду - http://www.inffond.ru/

Благодійний фонд "Наукове партнерство"
Некомерційний Благодійний Фонд "Наукове партнерство" являє собою професійну громадську організацію, що поєднує вчених країн СНД, держав Балтії для взаємної допомоги, широкомасштабного партнерства (як усередині СНД, так і із країнами далекого зарубіжжя) по різних напрямках біотехнології, що включають створення й вивчення біологічно активних з'єднань і лікарських препаратів.
Фонд працює на принципах демократії, відкритості й рівноправності учасників. Основні напрямки діяльності Фонду:
- організація міжнародного співробітництва, контактів наукових організацій і окремих учених;
- створення інформаційної інфраструктури й інформаційного забезпечення;
- міжнародний обмін інформацією про наукові плани й перспективах співробітництва;
- організація міжнародних конференцій і благодійна допомога їх учасникам;
- підтримка видань і поширення в СНД і за рубежем наукових праць і монографій;
- надання й допомога в одержанні грантів науковим колективам і індивідуальним ученим;
- підтримка й надання стипендій обдарованим студентам і аспірантам;
- надання сприяння у висновку на західні ринки розробок і запатентованих відкриттів вітчизняних учених;
- вручення пам'ятних нагород, почесних знаків і дипломів ученим, бізнесменам і суспільним діячам за внесок в утвір, науку й розвиток наукового партнерства.
- проведення конкурсу наукових праць, виконаних школярами.
-  проведення щорічних наукових конференцій школярів.
- вручення нагород Лауреатам конкурсу й авторам кращих науково-дослідних робіт.
- проведення майстер- класів для педагогів природничо-наукових дисциплін за участю найбільших учених, членів Російської й Національних академій наук.
- видання збірників наукових праць школярів.

Сайт Фонду - http://www.spfond.ru/

Міжнародний науково-технічний центр (МНТЦ)
МНТЦ - міжурядова некомерційна організація, створена в 1994 році на підставі угоди між Європейським Союзом, Росією, США і Японією. Інші сторони: Норвегія, Республіка Корея. Секретаріат МНТЦ розташований у Москві.
У рамках діяльності по нерозповсюдженню знань і технологій виробництва зброї масового знищення МНТЦ фінансує наукові дослідження мирної спрямованості в Росії, Україні, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизії.
Усі проекеты МНТЦ сприяють реалізації наступних цілей:
- Надавати пов'язаним зі зброєю вченим зі СНД, особливо тим з них, які мають у своєму розпорядженні знання й навичками в області зброї масового знищення й засобів його доставки, можливості для переорієнтування своїх талантів на мирну діяльність;
- Сприяти розв'язанню національних і міжнародних технічних проблем;
- Підтримувати перехід до ринкової економіки;
- Підтримувати фундаментальні й прикладні дослідження;
- Заохочувати інтеграцію пов'язаних зі зброєю вчених СНД у світове наукове співтовариство.
Сайт центру - http://www.istc.ru

Міжнародний Союз Економістів
Міжнародний Союз економістів був заснований у Болгарії (г. Санданск) в 1991 році економістами-вченими й практиками, суспільними діячами, банкірами й підприємцями з різних країн миру як міжнародне незалежне суспільне неурядове об'єднання на основі добровільності й рівноправності його членів.
У своїй діяльності МСЕ керується засадами демократії, гуманізму й відкритого діалогу, проголошеними при його установі.
Основними цілями проголошені:
- сприяння економічному й соціальному прогресу світового співтовариства;
- створення умов для всебічного обміну ідеями, досвідом, знаннями;
- активна участь у створенні фінансових, підприємницьких і інших структур у різних регіонах і державах, офшорних і вільних економічних зонах з метою організації виробництва нових продуктів, товарів і послуг і створення нових робочих місць;
- надання практичної допомоги в розвитку малого й середнього бізнесу, допомога в підготовці кадрів;
- захист професійних, творчих і соціальних інтересів членів Союзу, надання юридичної, методичної й іншої допомоги членам МСЕ в здійсненні їх міжнародної діяльності.
На міжнародних зустрічах МСЕ знаходиться практичний досвід творчої взаємодії людей різних рас і національностей, наукових шкіл, віросповідань і соціального статусу. Досвід співробітництва, накопичений МСЕ, підтверджує можливість неурядових організацій виступати в ролі суспільних лідерів здійснення національних, міжрегіональних, континентальних і глобальних програм розвитку. Міжнародний Союз економістів реально надає для широкого кола зацікавлених осіб, включаючи вищі державні органі, особливу можливість апробації проектів законодавчих і нормативних актів по найважливіших напрямках економічного й соціального розвитку як національного, так і міжнародного масштабу. Головний практичний результат діяльності Міжнародного Союзу економістів - співробітництво в області створення й використання нових знань, технологій, продукції й послуг.

Сай
# 866 United Nations Plaza,
Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA
Phone - (212) 888-6693
fax - (212) 888-6713

Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung)

Alexander von Humboldt Stiftung - некомерційна організація, заснована урядом Федеративної республіки Німеччини для розвитку міжнародного наукового співробітництва.
Перший Фонд імені Олександра фон Гумбольдта був заснований ще в 1860 р., через рік після смерті великого дослідника, що почав у свій час із Берліна й Парижа ряд наукових експедицій по Європі й протягом п'яти років дослідження, які проводило у Південній Америці.
Фонд відновив роботу в 1953 році по указу Конрада Аденауера, надаючи широкі можливості проведення наукових досліджень вченим самих різних спеціальностей.
Широка програма продовження співробітництва з колишніми стипендіатами Фонду імені Олександра фон Гумбольдта містить у собі поряд із іншим надання їм субсидій для придбання наукового обладнання й наукової літератури, нові короткострокові запрошення й фінансування їх участі в роботі конгресів, проведених у федеративній Республіці Німеччини. (В 130 країнах світу налічується більш 20,000 колишніх стипендіатів фонду).

Контактна інформація:

Alexander von Humboldt-Stiftung.
Jean-Paul-StraBe 12, 5300 Bonn 2,
BundesrepubHk Deutschland;
Tel. (0228) 833-0;
Tel/fax (0228) 833-199

http://www.humboldt-foundation.de

Фонд Форда та IUCN (IUCN /Ford Foundation)

 Напрямки діяльності:
надання грантів окремим вченим у сфері збалансованого використання біологічних систем (міждисциплінарний аспект) для участі у науковій конференції чи нараді, які покривають транспортні витрати, реєстраційні внески, добові та вартість підготовки презентації). Максимальний розмір грантів - $2000.
Контактна інформація:
IUCN/Ford Foundation Small Grants Coordinator
IUCN Sustainable Use Team
1630 Connecticut Ave.Third Floor
Washington, DC 20009
USA
Tel: +1 (202) 5182063
Fax: +1 (202) 3874823
E-mail: rbarreto@iucnus.org

Європейський науковий фонд (European Science Foundation)

 Фонд - недержавна організація, заснована у 1974 році. Фонд не має спеціальних програм грантів підтримки дослідницьких проектів в країнах колишнього СРСР, але науковцям цих країн надається можливість взяти участь в діяльності фонду за запрошенням.

Правила подачі заяв:
не існує стандартної форми заяви.

Регіони інтересів:
країни колишнього СРСР.

Види діяльності, що фінансуються:
окрім оплати витрат на участь в діяльності фонду (проїзд, розміщення тощо), фонд виділяє довгострокові та короткострокові стипендії для участі науковців в інших наукових програмах, до яких вони не можуть підключитися самостійно, чим фонд і сприяє багатоманітності наукових контактів. 

Сфери діяльності, що фінансуються:
сприяння кооперації у фундаментальних дослідженнях шляхом планування, формування і, де необхідно, управління спільними програмами наукової діяльності; дослідження проблем, що мають стратегічне значення для Європи; консультування з питань наукової політики; сприяння вільному обміну інформацією та ідеями, сприяння кооперації у використанні існуючих коштів і в наданні нових; надання грантової підтримки для об’єднаних дій і громадських програм; забезпечення стратегічної і тактичної взаємодії у діяльності фонду. Фонд підтримує фундаментальні дослідження в галузі природничих і технічних наук, медицини та біомедицини, гуманітарних та соціальних наук.

Контактна інформація:


European Science Foundation
1, quai Lezai-Marnesia
BP 90015
Strassbourg 67080
France
Tel: +33 (0388) 767100
Fax: +33 (0388) 370532
www: http://www.esf.org/

Програма малих грантів Світового Банку (World Bank Small Grants Program)

 Галузь інтересів:
вирішення проблем соціально-економічного розвитку (наприклад, зниження рівня бідності); охорона навколишнього середовища; розвиток людських ресурсів; розвиток приватного сектора.
Види підтримки:
гранти від 5000 до 15000 доларів США. Діяльність повинна сприяти діалогу і поширенню інформації про міжнародний розвиток (наприклад, проведення конференцій, видання публікацій, підготовка аудіовізуальних матеріалів, а також організація пропагандистських заходів).
Контактна інформація:
Small Grants program,
Social Development Department,
1818 H Street, NW,
Washington, DC 20433,
USA
Tel.: +1 (202) 473 3501
Fax: +1 (202) 522 3247
E-mail: mmachard@worldbank.org
www: http://www.worldbank.org
Представництво Світового Банку в Україні:
вул. Лисенка, 2,
Київ, 01034
Тел.: +38 (044) 490 6671
Факс: +38 (044) 490 6670
E-mail: dderkach@worldbank.org

 

 

Вівторок, 13 Квітня 21, 3.30.36
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів