Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Науково-дослідну частину Подільського державного аграрно-технічного університету (НДЧ) створено в 1972 році з метою організації та координації наукової, науково-технічної діяльності в університеті.

Першим начальником наукового сектора був Гофт Єфім Шайович,

з 1973 до 1974 року був Коростоянов Гарій Степанович,

з 1975 року до 1985 року – Мельник Володимир Олександрович,

з1985 до 1987 – Лісовий Володимир Олександрович,

з 1987 – 1990 Кондрюк Анатолій Федорович,

з 1990 – 1991 Хомовий Михайло Миколайович,

з 1992-1994  Рихлівський Ігор Петрович,

з 1995-2016 Когут Володимир Васильович,

та з 9 березня 2016 року Загнітко Лариса Анатоліївна

НЧ є науковим підрозділом університету, (факультет агротехнологій і природокористування, факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, економічний факультет, Інженерно-технічний факультет: ), що складається з наукових груп та при кафедрах та відділів, безпосередньо підпорядковується першому проректору , підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Основна мета діяльності НДЧ - забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки  України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших галузевих міністерств.

Управління науково-дослідною частиною здійснює перший проректор. Перший проректор з наукової роботи для оперативного управління НДЧ має заступника – начальника науково-дослідної частини. Начальник НДЧ забезпечує безпосереднє керівництво відділами науково-дослідної частини.

Відділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов'язки керівників цих підрозділів.

Науково-організаційний відділ

Відділ забезпечує планування і організацію науково-дослідної роботи університету.

Основними завданнями є: координація і контроль наукової роботи в університеті; організація виконання на високому рівні фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки й техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни; формування наукових шкіл і висококваліфікованих наукових колективів; ефективне використання наукового потенціалу для вирішення наукових і науково-технічних проблем національної економіки в цілому, і аграрної сфери зокрема; активне використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі і широке залучення до їх виконання студентів; розширення науково-технічного співробітництва із закордонними й вітчизняними осередками академічної та галузевої науки; розвиток інноваційної діяльності, патентно-ліцензійної роботи, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції.

Основними функціями є:

 • організація, супровід і облік підготовки проектів для участі в конку-рсі МОН України на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних розробок за рахунок коштів дер-жавного бюджету;
 • реєстрація та облік нових/завершених тем та їх етапів в УкрІНТЕІ;
 • моніторинг та аналіз показників сучасного стану наукової та іннова-ційної діяльності;
 • супровід та облік результатів конференцій, включених до плану за-ходів університету, олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт;
 • організація і супровід представлення матеріалів на присудження п-ремій, стипендій за результатами наукових досягнень співробітників, аспіра-нтів/докторантів і студентів університету;
 • облік, обробка і узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з науково-дослідною роботою університету для формування вну-трішніх і зовнішніх звітів;
 • підготовка і представлення звітної документації за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок в Міністерство освіти і науки, Держслужбу статистики України то-що; • укладання госпдоговорів на виконання і реалізацію науково-технічних розробок університету;
 • підготовка (з науковими керівниками), оформлення і затвердження документації по держбюджетних і госпдоговірних НДР (договорів, протоко-лів, календарних планів тощо);
 • розробка і затвердження (з відділом планування університету) кош-торисів витрат, штатних розписів по НДР і контроль за їх виконанням;
 • ведення поточної і звітної документації по НДР, переписки із замов-никами (акти виконання робіт, фінансові документи тощо); • організація, забезпечення і контроль (з бухгалтерською службою університету) раціонального використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, виділених для здійснення наукової діяльності;
 • поповнення довідково-інформаційного фонду за основними напрям-ками наукових досліджень університету;
 • трансфер результатів наукової діяльності (організація виставок нау-кових праць і науково-технічних розробок, підготовка і видання рекламної продукції з пріоритетних напрямів науково-інноваційної діяльності універси-тету та їх пропаганда в засобах масової інформації, підготовка каталогів най-більш ефективних наукових розробок тощо);
 • розробка необхідної нормативно-правової і нормативно-технічної документації з метою регламентації та регулювання науково-інноваційної ді-яльності в університеті;
 • постійне оновлення науково-інноваційної інформації на сайті уні-верситету;
 • розробка й здійснення єдиної патентної та ліцензійної політики уні-верситету;
 • моніторинг науково-дослідних і науково-методичних розробок стру-ктурних підрозділів університету з метою виявлення комерційно значущих і охоронних об'єктів;
 • правова охорона об'єктів інтелектуальної власності, створених в університеті шляхом підготовки, оформлення та подання заявок з метою отримання охоронних документів (патентів та свідоцтв).
П`ятниця, 05 Березня 21, 11.59.37
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів