PDATU-NAUKA - Спеціалізовані вчені ради ПДАТУ
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

06.01.09 «Рослинництво»

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р. в Подільському державному аграрно-технічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво» строком на два роки.

Голова ради: Бахмат Микола Іванович, д.с.г.н., професор, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09.

Заступник голови ради: Хоміна Вероніка Ярославівна, д.с.г.н., доцент кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет спеціальність 06.01.09.

Вчений секретар: Гойсюк Світлана Олександрівна, к.с.г.н., доцент кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет спеціальність 06.01.09.

 

ПРОТОПІШ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
УДК: 633.85.03.15: 631.5
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СОРТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

ПРОТОПІШ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
УДК: 633.85.03.15: 631.5
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СОРТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2

 

СІКОРА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 633.12: 631.82(292.485)(1-15)
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

СІКОРА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 633.12: 631.82(292.485)(1-15)
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2

 

ОВЧАРУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК635.652+633.79:631.559: 631.543: 631.531.048(292.485)(1-15)(477)
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

ОВЧАРУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК635.652+633.79:631.559: 631.543: 631.531.048(292.485)(1-15)(477)
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КВАСОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.09 – рослинництво
Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

КРАВЧЕНКО ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
УДК 633. 11:631.5 (477.46)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.09 – рослинництво
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

 

РАРОК АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 633.12: 631.5 (1-15) (292. 485)
УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

 

ТРАЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 633.34:631.543.1:631.816.31 (292.485)(1-15)
ОПТИМІЗАЦІЯ СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ПРИ ПОЗАКОРЕНЕВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р. в Подільському державному аграрно-технічному університеті створено спеціалізовану вчену рада К 71.831.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради: Іванишин Володимир Васильович, д.е.н., професор, ректор (спеціальність 08.00.03).

Заступник голови ради: Волощук Катерина Богданівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин (спеціальність 08.00.04).

Вчений секретар: Печенюк Андрій Васильович, к.е.н., доцент, проректор з навчально-наукової роботи.

 

 

ЗЕЛЕНЧУК ІРИНА БОРИСІВНА
УДК 339.137:[658:637.13] (477)
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ЗЕЛЕНЧУК ІРИНА БОРИСІВНА
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 


 

ЦАП СВІТЛАНА ДМИТРІВНА
УДК 657.421:658.27
РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

Цап Світлана Дмитрівна
УДК 657.421:658.27 
РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (за видами економічної діяльності) 
Дисертація  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 


 

 

ОЛІЙНИК Ольга Степанівна
УДК 338.436:005.95 (043.3)
Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ОЛІЙНИК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА
УДК 338.436:005.95 (043.3)
ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 


 

 

АВТОРЕФЕРАТ
Білик Тетяна Леонівна
УДК 658.5:331.108.26:631.115(477)
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Білик Тетяна Леонівна
УДК 658.5:331.108.26:631.115(477)
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Відгук 1

Відгук 2

 


 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ЖУК МАРТА МИКОЛАЇВНА
УДК 330.341:634.8.07
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АПК УКРАЇНИ
спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ЖУК МАРТА МИКОЛАЇВНА
УДК 330.341:634.8.07
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АПК УКРАЇНИ
спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Відгук 1

Відгук 2

 


 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
НОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ СТЕВІЇ)

 

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
НОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ СТЕВІЇ)

Відгук 1

Відгук 2

 


 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
КРАВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 338.24:631.14:638.1
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БДЖІЛЬНИЦТВА

 


 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
ВАСЮК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
УДК 338.433:339.9.012.24:631.145.008 (4+477)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
ВАСЮК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
УДК 338.439.5
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Відгук 1

Відгук 2

 


 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Кравченко Микола Володимирович
УДК 338.24:631.14:638.1
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БДЖІЛЬНИЦТВА

Відгук 1

Відгук 2

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
УДК: (338.2:338.48) +369
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
УДК: (338.2:338.48) +369
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відгук

Відгук

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
СТАНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 334.7.009.12:631.16
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 658.3:005.96
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 658.3:005.96
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 658.3:005.96
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 658.3:005.96
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Відгук 1

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 658.3:005.96
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Відгук 2

 

СТАНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 334.7.009.12:631.16
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Субота, 06 Березня 21, 1.46.54
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів