Категорії розділу
Мої файли [29]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Мої файли

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПДАТУ 2013
[ Викачати з сервера (33.5 Kb) ] 04 Грудня 12, 12.59.26

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПДАТУ

 У відповідності до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 підвищені вимоги щодо прийняття до друку статей у виданнях, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. Зокрема, зобов’язано редакційні колегії приймати до друку у виданнях, що виходитимуть, лише ті наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У зв'язку з цим редакційна колегія збірника наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами ВАК України.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в збірнику прийматись не будуть.

Мова видання – українська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

Текст набирати через 1,5 інтервали 14 кеглем шрифтом Times New Roman Cyr. на білому (дисертаційному) папері формату А4. Текстові файли подають в форматі .doc, графічні – в форматі .tiff, .wmf у супроводі текстового роздрукування. Формули повинні бути зроблені в MS Equation Editor, MathType. Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора (слово „таблиця” пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка).

Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1. – в назві) і над таблицями. Назви рисунків і таблиць обов'язкові.

Статті повинні подаватись в окремому файлі (1 стаття – 1 файл). Ім’я файлу повинно складатись з англійських літер і відповідати прізвищу власника статті на носієві інформації повинна бути лише стаття без додаткової інформації.

Обсяг статті – 8-10 сторінок тексту.

На першій сторінці вказується індекс УДК (зліва). Далі на новому рядку вказуються ініціали та прізвище автора, вчений ступінь та посада (зліва). Назва статті повинна бути на новому рядку (по центру). До статті обов'язково додається анотація (без самого слова „анотація”) – 5-8 рядків та ключові слова (з нового рядка і після двокрапки) – 2-3 рядки анотація не повина повторувати назву статті.

Далі по тексту – стаття з вказаними вимогами ВАКу.

Список використаних джерел повинен складатись не менше як з 5 найменувань з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c. 23]. Бібліографічний опис оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:206 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, Загальна вимоги та правила складання”.

Після цього розміщається анотація та ключові слова російською та англійською мовами (Аннотация. Ключевые слова:) (Abstract. Key wоrds:). Кожна позиція пишеться з нового рядка (виділяти жирним та курсивом).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

До редакції подаються: стаття у роздрукованому вигляді та електронна копія на диску, фдеш-накопичувачу.

Обов'язковою є наявність двох рецензій (зовнішня та внутрішня).

Один автор може подати одноосібно не більше 1 статті, у співавторстві – 2.

Наукові статті приймаються до 15.04. 2013 року.

Категорія: Мої файли | Додав: nauka
Переглядів: 3288 | Завантажень: 235 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.32.29
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук