Категорії розділу
Мої файли [29]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Мої файли

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПДАТУ 2015 р.
20 Січня 15, 8.12.30

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПДАТУ 2015 р.

У відповідності до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. No 7-05/1 підвищені вимоги  щодо прийняття до друку статей у виданнях, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. Зокрема, зобов’язано редакційні колегії приймати до друку у виданнях, що виходитимуть, лише ті наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У зв’язку з цим редакційна колегія збірника наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами ВАК України. Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в збірнику прийматись не будуть.

Мова видання – українська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

Текст набирати через 1,5 інтервали 14 кеглем шрифтом Times New Roman Cyr . на білому (дисертаційному) папері формату А4. Текстові файли подають в форматі .doc, графічні – в форматі . tiff , . Wmf у супроводі текстового роздрукування. Формули повинні бути зроблені в MS Equation Editor. Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора (слово „таблиця” пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва – по центру рядка). Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1. – в назві) і над таблицями. Назви рисунків і таблиць обов’язкові.

Статті повинні подаватись в окремому файлі (1 стаття – 1 файл).

Ім’я файлу повинно складатись з англійських літер і відповідати прізвищу власника статті.

Обсяг статті – 8-10 сторінок тексту.

На першій сторінці вказується індекс УДК (ліворуч). Далі на новому рядку вказуються ініціали та прізвище автора, вчений ступінь та посада (зліва) (англійською мовою). Назва статті повинна бути на новому рядку (по центру) (англійською мовою). Після назви статті розміщується розширена анотація англійською мовою (11 кегль, інтервал – 1, 20-25 рядків).

Після цього вказуються ініціали та прізвище автора, вчений ступінь та посада українською мовою (ліворуч). Далі вказується назва статті українською мовою. До статті обов’язково додається анотація (не менше 8 рядків) (без самого слова „анотація”) та ключові слова (з нового рядка і після двокрапки) – 2-3 рядки. Анотація не повинна повторювати назву статті.

Далі по тексту – стаття з вказаними вимогами ВАКу. Список використаних джерел повинен складатись не менше як з 5 найменувань з обов’язковим посиланням на них у тексті [1, c. 23]. Посилання на використані джерела оформляються відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84.

Після цього розміщається анотація та ключові слова російською мовою (Аннотация. Ключевые слова:) (Abstract. Keywоrds:). Кожна позиція пишеться з нового рядка (виділяти жирним та курсивом).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

До редакції подаються: стаття у роздрукованому вигляді та електронна копія на диску, флеш-накопичувачу.

Обов’язковою є наявність двох рецензій (зовнішня та внутрішня).

Один автор може представити одноосібно не більше 1 статті, у співавторстві – 2.

Наукові статті приймаються до 13.03. 2015 року.

Категорія: Мої файли | Додав: nauka
Переглядів: 3579 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.12.26
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук