Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Конференції ПДАТУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

11 грудня 2015 року

Подпись: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ

представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування,

громадських організацій, підприємств та установ

СЕКЦІЯ 1.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Розвиток бухгалтерського обліку на мікро-, мезо- та макрорівнях. Перспективи впровадження МСФЗ.

СЕКЦІЯ 2.

Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

СЕКЦІЯ 3.

Сучасні методики контролю та аналізу для обґрунтування управлінських рішень.

СЕКЦІЯ 4.

Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології підготовки фахівців з обліку та оподаткування.

СЕКЦІЯ 5.

Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту.

СЕКЦІЯ 6.

Організаційно-економічні засади розвитку світової та національної економік.

СЕКЦІЯ 7.

Фінансово-кредитна система в управлінні економічними процесами.

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дата конференції

Кінцевий термін подання матеріалів

Дата виходу збірника з друку

11 грудня 2015 р.

5 грудня 2015 р.

30 грудня 2015 р.

 

За результатами конференції буде видано збірник тез,

якому буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN для апробацій ваших досліджень, а кожному автору надіслано програму конференції та сертифікат учасника.

Збірник буде розміщений в системі РИНЦ як неперіодичне видання.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

  Форма участі в конференції – ЗАОЧНА

КРОК 1                       Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) одну наукову доповідь згідно вимог та зберегти у файл за прикладом Work_Ivanov.doc

 

КРОК 2                       Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та зберегти у файл за прикладом Zayavka_Ivanov.doc

 

КРОК 3

Надіслати на електронну адресу оргкомітету clubsophus@gmail.com у вказаний термін три документи: тези, заявку та скановану копію квитанції (зберегти у файл за прикладом Chek_Ivanov.jpg (.bmp, .tif, .pdf, .doc)). У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 11.12.15».

КРОК 4                       Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу

 

КРОК 5                       Після встановленого терміну виходу збірника з друку учасникам буде надіслано: роздрукований збірник, програму конференції та сертифікат учасника заходу

Учасникам, які беруть участь у конференції без друку збірника, після встановленого терміну його виходу з друку буде надіслано на e-mail: електронний варіант збірника, програми

КРОК 6

конференції та сертифіката учасника.

Електронний варіант збірника також буде розміщений на сайті www.sophus.at.ua

Одночасно учасники конференції та інші зацікавлені особи можуть подати наукові статті до наступних видань:

 1. Фахового видання «Збірник наукових праць ПДАТУ» (ISSN 2410-1125), який включено до наукометричних баз: РИНЦ, Citefactor, ResearchBible, Google Scholar, MIAR. Детальну інформацію можна отримати на e-mail zbirnyk@pdatu.edu.ua.
 2. Міжнародного збірника наукових праць «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах  глобалізації» (ISSN 2410-0706). Збірник розміщений у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах.
 3. Міжнародного збірника наукових праць «Економічний дискурс» (ISSN 2410-0919). Збірник розміщений у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах.

Деталі про умови публікацій у 2 останніх збірниках викладено на сайті www.sophus.at.ua.

 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ

 1. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить – 110 грн.
 2. Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн.
 3. Вартість участі в конференції, публікації і надсилання електронної версії матеріалів становить – 50 грн.
 4. Участь іноземців з науковими ступенями (одноосібно або у співавторстві) без друку збірника є безкоштовною.
 5. Вартість та умови оплати оргвнеску для іноземних учасників з друком збірника буде повідомлено додатково після отримання від них заявки на участь у конференції.
 6. Реквізити для оплати оргвнеску для учасників з України:

Одержувач: ФОП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431. Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 1. Доповідь має бути написана українською, російською, польською або англійською мовами.
 2. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати
 3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм.
 4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см.
 5. Структура доповіді: у верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна.
 6. Через один пробіл – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру). Далі через один пробіл – текст.
 7. В кінці доповіді – через один пробіл – Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
 8. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним.
 9. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
 10. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
 11. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
 12. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник (для студентів та аспірантів), якого необхідно вказати.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться «11» грудня 2015 р.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Наукова ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Секція (вказати номер)

 

Форма участі (необхідне підкреслити)

з друком збірника

без друку збірника

Додатковий екземпляр збірника

ТАК

НІ

х

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса:

Прізвище та ініціали вулиця, дім, квартира населений пункт, район, область  країна (для іноземців)

індекс

 

       

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення !!!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Подпись: Степаненко Андрій, к.е.н., доцент, професор кафедри Подільський державний аграрно-технічний університет
м. Кам’янець-Подільський, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Забезпечення економічного зростання потребує удосконалення ринкових механізмів регулювання національної економіки …

Список використаних джерел
1. Класики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н.Каптурского. - СПБ: Питер, 2001. – 1168 с. - (серия «Бизнес-класс»).

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ

Кафедра обліку і аудиту

Подільський державний аграрно-технічний університет вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл., 32300

Контактна особа: Коркушко Олег Никодимович Телефон: 067-986-04-49

Web:      http://ibif.in.ua/kafedry/kafedra-buhhalterskoho-obliku/

Науковий клуб «SOPHUS»

Адреса: а/с 553, м. Тернопіль, Україна, 46027 Телефон: 098-787-81-47

E-mail: clubsophus@gmail.com

Web: www.sophus.at.ua

Категорія: Конференції ПДАТУ | Додав: nauka (21 Жовтня 15)
Переглядів: 1851 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.59.04
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук