Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

«Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації»

Шановні науковці, фахівці, практики!

 

Факультет економіки та управління Черкаського державного технологічного університету з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії

«Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації»

в межах виконання науково-дослідної роботи «Створення та розвиток бізнес-інкубаторів регіонального та міжрегіонального типів» (номер держреєстрації 0115U000719, 2015-2017 рр.)

Тематичні напрями

  1. Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу. Державне регулювання та державна політика у сфері підтримки малого і середнього бізнесу: механізми, пріоритети, перспективи, вітчизняний та зарубіжний досвід. Форми підтримки, управлінські технології, програмування і прогнозування розвитку малого і середнього бізнесу.
  2. Кластеризація: комбінація територіального та міжгалузевого принципів управління розвитком малого та середнього бізнесу. Формування кластерних структур і кластерних моделей розвитку підприємств в економіці регіону та країни. Кластерна політика: регулятори та механізм реалізації.
  3. Бiзнес-iнкубaтoри та бізнес-акселератори як iнструмент пiдтримки мaлoгo та середнього пiдприємництвa. Створення й рoзвиток бiзнес-iнкубaтoрiв та бізнес-акселераторів регіонального і мiжрегioнaльнoгo типів. Стрaтегiї бiзнес-iнкубaцiї нa регioнaльнoму рiвнi нa різних етaпaх рoзвитку клaстеру.
  4. Розвиток людського капіталу та підприємницьких навичок як умова реалізації стратегії розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Інноваційний потенціал малого і середнього бізнесу та підтримка його розвитку. Бізнес-освіта та бізнес-навчання як елементи державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Академічне підприємництво та академічні бізнес-інкубатори. Міжнародний трансфер знань.

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення

Матеріали обсягом до 16 (повних) сторінок повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність. Викладені наукові положення обґрунтовуються, супроводжуються конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Файл статті має бути набраний і повністю сформований в редакторі Microsoft Word (2003, 2007) з розширенням *.doc., формат сторінки А4. Основний текст гарнітура – Times New Roman Cyr, кегль – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, формат – А4 (210 мм × 297 мм), поля ліве - не менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. Перенос слів (в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок не допускається. У правому кутку першої сторінки – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь і вчене звання, назва навчального закладу (організації). У центрі сторінки великими літерами – назва роботи. Після відступу подається матеріал, оформлений як параграф монографії (а не стаття у видання переліку ДАК України).

Графічний матеріал виконується в доступних для подальшого редагування програмах. Рисунки і таблиці оформляються лише на книжкових аркушах, вирівнювання – по центру, застосовується гарнітура TimesNewRoman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0 см. Рисунки повинні бути згруповані, нумерація рисунків – наскрізна, підписи рисунків – внизу по центру. Таблиці: нумерація таблиць – наскрізна, вгорі праворуч, назва таблиць – вгорі таблиці по центру. Для оформлення рисунків і таблиць застосовується тільки чорно-біла гама. Всі формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation і розміщені по центру, скановані формули не допускаються. Нумерація формул – наскрізна (у круглих дужках).

Обов’язкові посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список літератури слід подавати в кінці публікації в алфавітному порядку. Застосовувати нижню виноску з посиланнями на літературу чи короткими пояснюваннями до тексту не допускається.

Оптимальний обсяг статті в монографію – 12-16 сторінок.

Автори надсилають: статтю, авторську довідку, рецензію доктора наук (аспіранти, здобувачі наукового ступеня кандидата наук, якщо серед авторів статті немає кандидатів або докторів наук). Матеріали надсилаються окремими файлами із зазначенням в темі листа прізвища та ініціалів автора (-ів) статті. Назва файлу статті має містити прізвище автора чи авторів і номер тематичного спрямування (наприклад, Коваль_Сахно_Огієнко_1.doc), довідки про автора – прізвища авторів та слово «довідка» (наприклад, Коваль_Сахно_Огієнко_довідка), рецензії – прізвища авторів та слово «рецензія» (наприклад, Коваль_Сахно_Огієнко_рецензія).

Довідка (відомості) про автора (авторів – не більше трьох) (окремим файлом) має містити: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ); повна назва вищого навчального закладу або організації чи підприємства; поштова адреса та індекс (для пересилки монографії); контактний телефон для спілкування; e-mail; номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів; назва статті.

Фінансові умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії (до 16 сторінок):

електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 40 грн. за сторінку*;

електронний та друкований примірник монографії (з пересилкою автору паперового примірника) – 50 грн. за сторінку*.

електронний та друкований примірник монографії (з пересилкою автору паперового примірника) для учасників, які проживають за межами території України – 30 євро.

*витрати: організаційні, на редагування, формування монографії, друк, розсилка по бібліотеках.

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 150 грн. (з урахуванням пересилки).

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії.

Контрольні дати

Термін надання авторами матеріалів (довідки, статті, сканованої рецензії для аспірантів та здобувачів, копії квитанції про сплату) - до 5.12.2017 р.

На електронну адресу автора обов’язково відсилається повідомлення про надходження матеріалів з е-mail: kaf.management2017@email.ua. Якщо протягом двох діб повідомлення не отримано – продублюйте відправку або зателефонуйте!!!

Оплата участі в монографії – після отримання підтвердження про прийняття статті до друку, редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати. Авторські примірники монографії будуть направлені на поштові адреси, вказані в довідках про автора (-ів), після її публікації. Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN), індекси УДК та ББК, вона розсилається відповідно до списку обов’язкової розсилки.

 

Головний редактор монографії ‑ доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного університету Фінагіна Олеся Валентинівна.

Контактна особа – Проданова Лариса Василівна +38 (067) 970-57-19.

kaf.management2017@email.ua

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (15 Листопада 17)
Переглядів: 183 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.39.31
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук