Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [739]
Друкування статей [93]
Наукові видання [17]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [14]
Конкурси [2]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

"Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції"

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Академія економічних наук України та

кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Запрошує Вас розмістити наукові статті у зарубіжній колективній монографії "Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції". Монографію буде видано німецьким видавництвом Verlag SWG imex GmbH Nürnberg.

Формування розділів монографії планується за такими напрямами:

1. Фінансові важелі забезпечення економічного зростання в Україні:

– бюджетно-податкова політика;

– фінансові ринки;

– сфера соціального забезпечення;

– регулювання регіонального розвитку;

– бюджетна децентралізація влади.

2. Державне регулювання підприємницької діяльності у контексті європейського розвитку:

– підприємницька діяльність;

– інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств;

  • підтримка малого та середнього бізнесу;
  • розвиток туристичної галузі;
  • проблемні аспекти готельно-туристичної сфери;

– підприємницька діяльність в умовах регулювання національного господарства.

3. Маркетингова концепція в системі менеджменту підприємництва:

– маркетинг;

– логістичні системи;

– менеджмент у галузях економіки.

4. Економіко-правове регулювання соціально-економічного розвитку держави.

Матеріали до монографії приймаються – українською, російською, англійською та німецькою мовами.

Для розміщення матеріалів у колективній монографії, авторам необхідно до 01 листопада 2017 року надіслати на адресу редакції:

  • Розділ монографії (кількість співавторів не має перевищувати двох осіб) (Додаток 2);
  • Відомості про авторів (Додаток 1);
  • Анотацію англійською мовою (інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом до 100 слів));
  • Рецензію доктора економічних наук (для авторів, які не мають наукового ступеня).

вимоги до оформлення РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ

Обсяг матеріалів становить 12-20 сторінок.

Робота виконується у редакторі MS Word-6,0 (версія не старше Word–2003). Текст має бути збереженим із розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки А4, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою редактора Microsoft Office Visio, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами й виконані у чорно-білому кольорі (кольорові рисунки, графіки не допускаються). Таблиці, рисунки, графіки та діаграми не повинні перевищувати 2/3 сторінки. Скановані об'єкти вставляти в текст заборонено! Альбомне розміщення об'єктів не допускається.

Посилання на літературні джерела здійснюються у вигляді зносок наприкінці сторінки.

Отримані матеріали проходять обов’язкове рецензування. У разі схвальної рецензії, автору надсилається рахунок для здійснення оплати за публікацію матеріалів. Вартість публікації становить 450 грн. за 12-15 сторінок тексту (повних чи не повних). Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються із розрахунку 45 грн. за кожну сторінку. Оплату необхідно здійснити протягом трьох днів та надіслати до редакції підтвердження.

Вартість публікації включає рецензування, макетування, друк монографії у видавництві Verlag SWG imex GmbH та розсилку авторських примірників (до 10 грудня 2017 р.). Вартість додаткового примірника становить 140 грн.

Для іноземних авторів вартість публікації необхідно узгодити із редакцією!

МАТЕРІАЛИ ВИКОНАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

Усю додаткову інформацію можна дізнатись за адресою: chroaenu@gmail.com

Адреса редакції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси, 18036

Україна

Електронна пошта: chroaenu@gmail.com

 

Додаток 1

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

П.І.П. __________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________

Місце роботи ____________________________________

Посада __________________________________________

Адреса для листування ____________________________

Телефон ________________ E-mail __________________

Назва розділу монографії __________________________

Назва статті _____________________________________

 

 

 

Додаток 2

Проблемні аспекти реалізації інноваційного потенціалу підприємницьких структур в Україні

В умовах сьогодення, коли увесь світ намагається подолати наслідки глобальної фінансової кризи, ………….. На думку більшості науковців[1],[2], інновації можна класифікувати за наступними ознаками (табл. 1).

Таблиця 1. Класифікаційні ознаки інновацій*

Ознака

Вид

за характером застосування

технологічні, виробничі, економічні, торгові, соціальні, управлінські

……….

 

* Джерело : узагальнено автором

 

Таблиця 2. Інноваційна активність підприємств України за 2010-2015 рр.[3]

Роки

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин обладнання та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні

НДР

Зовнішні

НДР

%

млн. грн.

2010

13,8

8045,5

996,4

818,5

177,9

141,6

5051,7

1855,8

….

….

 

 

 

 

 

 

 

                   

* дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операціїя

 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств (рис. 2) – 13427,0 млн. грн.

Рис. 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні за 2010–2015 рр., млн. грн.*

* побудовано автором за даними Державної служби статистики України : http://www.ukrstat.gov.ua.

 

[1] Инновационный менеджмент : [учебник для вузов] / С.Д. Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудкин и др. – М .: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327.

[2] Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Ілляшенко С.М. Економіка підприємства : [підручник] / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. – 648 с.

[3] Наукова та іноваційна діяльність (1990-2015) : Державна служба статистики України – [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (20 Жовтня 17)
Переглядів: 212 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 25 Травня 20, 10.40.08
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук