Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

Опублікування статей у науковому журналі «Інженерія переробних і харчових виробництв» Харківського

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас до опублікування статей у науковому журналі «Інженерія переробних і харчових виробництв» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

До журналу приймаються наукові статті з сучасних актуальних проблем у відповідності з рубриками:

 • застосування сучасних технологій та технологічних процесів;
 • впровадження інноваційних технологій та обладнання;
 • підвищення продуктивності та ефективності використання обладнання галузі;
 • підвищення ресурсу та зниження енерго та металоємності обладнання;
 • застосування інтенсивних, енергоощадних, екологічнобезпечних і конкурентоспроможних технологій;
 • підвищення безпеки та ергономічності обладнання;
 • інженерний менеджмент галузі;
 • інжиніринг галузі;
 • зниження собівартості продукції галузі.

 

Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

Журнал виходить 2-4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.

Публікації у журналі безкоштовні.

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

наукового журналу «Інженерія переробних і харчових виробництв»

В журналі друкуються результати досліджень інженерно-технологічного спрямування, котрі стосуються переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів. Увага акцентується на безпечності, екологічності та економічності технологій, що пропонуються до впровадження.

До публікацій приймаються:

 • закінчені роботи, що досі не публікувались об’ємом 5-7 сторінок.

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р до друку приймаються статті, які містять наступні необхідні елементи:

 • постановка проблеми та її актуальність;
 • аналіз результатів останніх досліджень та публікацій, які стосуються проблеми;
 • формулювання мети роботи (постановка задачі дослідження);
 • викладення основного матеріалу досліджень з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та подальші перспективи досліджень;
 • література;
 • анотації (українська, російська, англійська).

Текст статті потрібно викласти у такій послідовності:

УДК; назва роботи, ПІБ та місце роботи авторів, анотацію на мові статті, основний текст, висновки, посилання на першоджерела та розширенні анотації російською та англійською мовами.

Назва розміщується по центру прописними напівжирними літерами.

Текст статті оформлюється у тестовому редакторі Microsoft Word (версії до 2003 року) шрифтом
12 pt «Times New Roman» інтервал 1,0; поля: ліве 25 мм, праве 15 мм, зверху та знизу 20 мм.

Таблиці відокремлюються від основного тексту зверху і знизу інтервалом. Всі таблиці нумеруються і вирівнюються по правому краю. Назва таблиці розміщується нижче по центру та друкується напівжирними літерами.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Для набору формул необхідно використовувати вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того рисунки мають бути збереженими окремими файлами, в тому редакторі засобами, якого вони виконувались (*.xls, *.tif, *.jpg, *.gif). Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Висновки від основного тексту відокремлюють абзацом і розпочинають зі слова «Висновки:». Інші обов’язкові елементи статті явним чином виділяти не обов’язково.

Література від основного тексту відділяється інтервалом і розпочинається зі слова «Література», шрифт напівжирний. Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Список літератури оформлюється згідно з поточними вимогами ВАК України.

Розширена анотація включає назву статті перелік авторів і текст анотації, що відображає всі аспекти статті, обсягом до 10 рядків. Під кожною анотацією друкуються ключові слова (до 10 слів).

До редакції надсилають тверду копію матеріалів у двох примірниках, один з котрих підписаний кожним із авторів і електронний варіант на CD або DVD дисках чи електронною поштою
epfp-journal@ukr.net.

До статті прикладається рецензія фахівця в даній області досліджень (зовнішня рецензія).

В окремому файлі вказують імена, по-батькові та прізвища всіх авторів, телефони, адреси електронної пошти та повні поштові адреси. Крім цього слід указати з яким із авторів слід вести переписку.

Порядок роботи із присланими матеріалами. Стаття, яка надходить до редакції реєструється та направляється до наукового рецензента, який підписує статтю до друку. При наявності зауважень статтю повертають авторові для доопрацювання. Виправлений варіант повинен бути повернений до редакції разом з початковим варіантом та відповіддю на всі зауваження. Черговість виходу статті визначається датою надходження останнього варіанту.

Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності інформації про авторів; невідповідності статті встановленим вимогам; відсутності рецензії, відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакцій правки без походження з автором (авторами). Рукописи відхилені редколегією, авторам не повертаються.

Назва файлу повинна містити прізвище першого автора латинськими літерами.

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (20 Квітня 16)
Переглядів: 1390 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.29.34
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук