Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Друкування статей

Запрошуємо Вас до публікації у науковому виданні "Науковий вісник Миколаївського нац. університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки.

Редакція «Наукового вісника Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» запрошує науковців до публікації власних наукових розробок, не опублікованих раніше, у фаховому виданні (внесено до Переліку фахових видань України. Наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528) «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки» (виходить двічі на рік). Статті приймаються до 4 червня включно 2017 року. Розсилка фахового збірника планується на початку липня.

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку. Статті подаються в електронному варіанті лише в одному примірнику.

Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

На електронну адресу редакції (publish.mnu@i.ua) мають надійти (у темі листа вказати «Економічні науки»):

 1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог;
 2. Відсканована рецензія доктора наук або кандидата із відповідної галузі, підписана й засвідчена в установленому порядку (для аспірантів та викладачів без наукового ступеня);
 3. Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного окремо);

Текст статті викладається за таким планом:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки із цього дослідження й перспективи подальших розробок у цьому напрямі.

Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті стилістично (!).

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська.

 
 1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word
 2. Орієнтовний обсяг: 8-15 сторінок формату А 4
 3. Міжрядковий інтервал: 1,5
 4. Шрифт: Times New Roman, кегль14
 5. Абзацний відступ: 1,25
 6. Вирівнювання: по ширині
 7. Розміри полів: ліве - 20 мм, праве - 20 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм
 

Технічні вимоги до статті:

 

Загальні вимоги:

 1. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер літератури в списку використаних джерел, який подається у статті, друга - номер сторінки, наприклад: [1, 55]; якщо два джерела з посиланням на сторінки: [1, 55; 6, 77­78]; якщо перелік джерел: [1; 2; 3; 4].
 2. Слід чітко розмежовувати тире (... - ... ) та дефіс (... - ... ).
 3. Необхідно використовувати однотипні лапки «...».
 4. Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab.
 5. Не допускається використання переносів.
 6. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл.
 7. Нумерація сторінок не проставляється.
 8. Список використаних джерел бажано не перевищувати 12 позицій
 9. Послідовність розташування матеріалів:

УДК (розташовується у верхньому лівому кутку, шрифт нежирний, Times New Roman, 14 кегль);

Ім’я та прізвище автора (великими літерами, шрифт напівжирний);

Назва міста;

Електронна адреса автора статті;

Через рядок подається назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт);

Через рядок після назви розташовується анотація та ключові слова мовою статті (без слова «анотація», абзацний відступ - 1,25, середній об’єм - 500 друкованих знаків (приблизно 10-12 рядків анотації), шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив);

Через рядок подається текст статті (за планом, який прописано вище);

Через рядок подається Список використаних джерел за алфавітом (нежирний, 14 розмір шрифта), оформлених відповідно до вимог ВАК;

Через рядок після списку використаних джерел подаються анотації англійською та російською мовами;

Після анотацій подається запис: Стаття надійшла до редколегії ЧЧ.ММ.РРРР (із зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по правому краю).

Оплата публікації:

У разі позитивної оцінки статі, авторам повідомляються умови оплати. У зворотньому напрямі має надійти відсканована квитанція.

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки (повної / неповної) становить 35 грн. Замовлення додаткового примірника видання обговорюється окремо. Доктори наук із вченим званням професора друкуються безкоштовно.

Розсилка збірника:

Збірник наукових праць розсилається державним підприємством «Укрпошта». За бажанням, матеріали можуть бути надіслані відділенням «Нової пошти» за кошти автора.

Контакти:

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030 Редакційний відділ, каб. 01.209, тел. (0512) 37-88-28, e-mail: publish.mnu@i.ua

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК

Олексій ПЕТРОВ

м. Миколаїв petrov_om@mail.ru

УКРАЇНА В СВІТЛІ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ «СТІЙКОЇ ДИНАМІКИ»

Анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті (10-12 рядків)

Ключові слова: (5-10 слів)

Постановка проблеми.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст...

Аналіз останніх досліджень і публікацій.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст, текст.

Постановка завдання.* (формулюється і мета статті без напівжирного виділення) Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст.

Виклад основного матеріалу.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст.

Висновки і перспективи досліджень.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст,текст, текст,текст,текст, текст, текст.

*(Виділені елементи напівжирним шрифтом мають бути представлені стилістично! Виділяти їх у тексті не потрібно).

Список використаних джерел

1.

2.

3.

4.

Oleksii PETROV

Mykolaiv

UKRAINE IN THE NEW DEVELOPMENTS «STABLE DYNAMICS»

Annotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, аnnotation, Qnnotation

 

Key words:

 

Алексей ПЕТРОВ г. Николаев

УКРАИНА В СВЕТЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ «УСТОЙЧИВОЙ ДИНАМИКИ»

 

Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация Ключевые слова:

Стаття надійшла до редколегії 04.06.2017

 

Категорія: Друкування статей | Додав: nauka (15 Травня 17)
Переглядів: 566 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.39.53
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук