Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

20-й Ювілейний міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

                Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) запрошує студентів, аспірантів та молодих учених прийняти участь в роботі 20-го Ювілейного міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ», що відбудеться  19 – 21 квітня  2016 р.

                В рамках Форуму будуть проведені 11 тематичних конференцій (Додаток 3).

                Робочі мови форуму – українська, російська, англійська.

Планується видання збірників тез доповідей по тематичним конференціям до початку форуму.

                ДЛЯ  УЧАСТІ  У  РОБОТІ  ФОРУМУ  необхідно надати:

 • Тези доповіді, оформлені у відповідності з вимогами та зразком, який додається (Додаток 1).
 • Заявку із зазначенням тематичної конференції форуму та секції   (Додаток 2).
 • Електронну версію тез доповіді  (E-mail: innov@kture.kharkov.ua).

               ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Обсяг –2 повні сторінки формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word.
 • Поля – 2,5 см; абзацний відступ 1 см.
 • Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками – одинарний.
 • Анотація англійською мовою (8 – 10 рядків).
 • Список використаних джерел (до 5 джерел).
 • Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, мають бути набраними як об’єкти  Microsoft Equation.
 • Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: Сorel Draw, Table Editor, Microsoft Excel.
 • Тексти доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.

Порядок розміщення материалу:

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка).

Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – посада, вчений ступінь, прізвище, ініціали наукового керівника (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – повна назва організації (малими літерами по центру рядка).

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, e-mail.

Наступним рядком – анотація англійською мовою  (8 – 10 рядків)

      Через рядок – з абзацу друкувати текст тез доповіді.

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  ДОПОВІДІ  (14 ШРИФТ)                                                                                    Додаток 1

ЗАТРИМКА СИГНАЛУ  ПІРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ  НВЧ

Іванов В.О.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Петренко В.П.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166,  Харків, просп. Леніна,14, каф. Системотехніки,  тел. (057) 702-13-06) 

e-mail: ivanov@kture.kharkov.ua, факс (057) 702-11-13

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used for measuring etc.     (8 - 10 рядків)

 

Текст тез доповіді …

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСТАННІЙ  СТРОК  ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:  – 1  березня  2016 р.   

Про прийняття Оргкомітетом тез доповідей та про банківські реквізити для перерахування оргвнеску Вам буде повідомлено до 15 березня 2016 р. у 2-му інформаційному повідомленні.

Роботи, які надійшли до адреси Оргкомітету після 1 березня 2016 р., розглядатися не будуть.                         

Тези доповідей, які оформлені не за вимогами – не приймаються.

Форум проводиться на підставі самофінансування, за рахунок коштів його учасників.      

Оргвнесок складає: 90 грн. для громадян України та включає в себе видання програми, збірників наукових праць (трудів) Форуму, а також витрати, пов’язані з покриттям витрат на організацію и проведення Форуму.

В збірники наукових праць (трудів)  Форуму включаються тези доповідей, які пройшли попередній відбір Оргкомітетом.

                                                                                                                                                                                                     Додаток 2

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ФОРУМІ:                                      

 • Прізвище, ім’я, по-батькові авторів (не більш 3-х)
 • Місто, внз, (внз, організація – повна  назва), факультет, кафедра, група
 • Прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь, посада наукового керівника
 • Адреса для листування з обов’язковим  зазначенням індексу міста (E-mail, факс, контактний телефон)
 • Назва тематичної конференції форуму і секції.

                                                                                                                                                                                                         Додаток 3

1. Конференція  „Електронна техніка і технології”

Секція 1. Електронні прилади і компоненти, включаючи мікро- та наноелектронні.

 • Сучасна елементна база радіоелектроніки;
 • Електронні  засоби обробки, перетворення та відображення інформації;
 • Наноелектроніка та нанотехнології;
 • Електронні  засоби альтернативної енергетики;
 • Засоби діагностики матеріалів і об’єктів, включаючи мікродіагностику;
 • Електронні і мікроелектронні сенсори та перетворювачі.

Секція 2. Проблеми біомедичної інженерії

 • Біомедичні електронні прилади, пристрої та системи;
 • Обробка і аналіз медико-біологічної інформації;
 • Моделювання біологічних процесів та систем;
 • Інформаційні системи та технології в медицині, психології та екології;
 • Біонанотехнології та біосенсори у медицині та екології;
 • Біомеханіка та електронні засоби реабілітації .

Секція 3. Фотоніка. Лазерна та оптоелектронна техніка.           

 • Фізичні принципи фотоніки;
 • Лазери та лазерні системи, оптоелектронні пристрої, у тому числі на базі фотонних кристалів;
 • Створення елементної бази оптичних комп’ютерів;
 • Розвиток принципів побудови тримірних динамічних голограм;
 • Розвиток оптичних систем з використанням НВЧ пристроїв.

2. КОНФЕРЕНЦІЯ  „АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”

Секція 1. Сучасні технології та технічні засоби автоматизації виробництва радіоелектронного приладобудування.

 • Високі технології та автоматизація виробництва в радіоелектронному приладобудуванні;
 • Інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
 • Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнічні комплекси;
 • Мікросистемна техніка і технології;
 • Технологія інфокомунікаційних засобів радіо- та оптичного діапазонів;
 • Технологічні випробування материалів, компонентів та виробів у радіоелектронному приладобудуванні;
 • Автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю РЕА та виробничих об’єктів

Секція 2. РЕА інтелектуальних систем.

 • Принципи та методи створення технічних засобів інтелектуальної апаратури;
 • Мікроконтролери в інтелектуальній апаратурі та засобах автоматизації;
 • Програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп'ютерні мережі;
 • Забезпечення надійності електронних апаратів;
 • Побутова і  комунальна  електронна  техніка; 
 • Інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси.

Секція 3. Автоматизація проектування технологічної підготовки виробництва та керування етапами життєвого циклу виробів радіоелектронного приладобудування.

 • Життєвий цикл електронної апаратури: планування, організаційна та  проектно-технологічна підтримка/PLM системи;
 • Моделювання РЕА та засобів автоматизації;
 • Моделювання технологічних процесів у виробництві;
 • CAD/CAM/CAE  та системи автоматизованого проектування;
 • Системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
 • Електронна апаратура та комплекси для автоматизації бізнес-процесів.

Секція 4. Фізичні основи процесів в радіоелектроніці, комп’ютерній техніці та приладобудуванні

 • Теплові методи та засоби неруйнівного контролю РЕА та виробничих об’єктів.
 • Акустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів.
 • Фізичні основи квантової електроніки.
 • Сучасні методи дослідження геокосмосу.
 • Фізичні основи оптичного запису та обробки інформації.
 • Фізичне моделювання процесів в радіоелектроніці.

Секція 5. Системи безпеки технологічних та виробничих процесів.

 • Імітаційне моделювання шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.
 • Методи та засоби захисту від шкідливих виробничих факторів.
 • Екологічна безпека промислових об’єктів.
 • Безпечне  обладнання  для виконання виробничих процесів.
 • Методи та засоби контролю навколишнього природного середовища.
 • Освітні інформаційно-моделюючі системи в екології, безпеці життєдіяльності та цивільному захисті.
 • Автоматизовані системи контролю та забезпечення безпеки виробничих процесів та об’єктів.

3. КОНФЕРЕНЦІЯ  „СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАДІОТЕХНІКИ”

Секція 1. Поширення радіохвиль і електродинамічні системи.

 • Математичне моделювання електродинамічних систем;
 • Розсіювання електромагнітних хвиль у різних середовищах;
 • Теорія і техніка антен і антенних елементів;
 • Теорія і техніка пристроїв мікрохвильового діапазону;
 • Наноелектроніка і наноантени.

Секція 2. Радіотехнічні пристрої і засоби радіозв'язку.

 • Фундаментальні проблеми радіозв'язку;
 • Приймально-передавальні пристрої та елементна база;
 • Вимірювання і контроль параметрів сигналів і ланцюгів;
 • Методи і засоби цифрової обробки сигналів;
 • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
 • Засоби бездротового радіозв'язку.

Секція 3. Радіотехнічні системи.

 • Фундаментальні проблеми радіолокації, радіонавігації і радіобачення;
 • Сучасні радіолокаційні і радіонавігаційні системи;
 • Методи обробки радіолокаційних сигналів;
 • Проблеми протидії радіолокаційному виявленню об'єктів;
 • Дистанційне зондування (діагностика) об'єктів, земної поверхні і атмосфери;
 • Космічні радіоелектронні системи.

Секція 4. Системи технічного захисту інформації.

 • Теорія і методологія інженерно-технічного захисту інформації;
 • Програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • Радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
 • Радіолокаційні системи безпеки;
 • Сучасні технології та рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.

Секція 5. Проектування радіоелектронних пристроїв на мікроконтролерах та програмованих логічних матрицях.

 • Методи та принципи проектування вбудованих інформаційно-комунікаційних систем;
 • Сучасні програмно-апаратні платформи вбудованих систем;
 • Технології та засоби розробки вбудованих систем на мікро контролерах та програмованих логічних матрицях;
 • Мобільні радіоелектронні пристрої;
 • Сенсори та сенсорні мережі;
 • Цифрові пристрої обробки та передавання мультимедійної інформації;
 • Радіоелектронні пристрої медичної інформатики.

4. кОНФЕРЕНЦІЯ „Перспективи розвитку телекомунікаційних ТА інформаційно -вимірювальних технологій”

Секція 1. Проблеми інфотелекомунікацій.

 • Загальносистемні проблеми телекомунікацій;
 • Управління в телекомунікаційних системах;
 • Електромагнітна сумісність;
 • Загальна теорія сигналів;
 • Алгоритми обробки і схемні рішення в ТКС;
 • Забезпечення інформаційної безпеки в ТКС;
 • Бездротові технології 3G та 4G етапів.

Секція 2. Управління інформаційною безпекою.

-    Практичні основи забезпечення інформаційної безпеки;

 • Оцінка ризиків інформаційної безпеки;
 • Технології і методи управління інформаційною безпекою;
 • Проблеми і методи впровадження міжнародних стандартів забезпечення інформаційної безпеки.

Секція 3. Інфокомунікаційні технології.

 • Концептуальні проблеми побудови інфокомунікацій;
 • Апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 • Багатокритеріальна оптимізація та математичне моделювання інфокомунікаційних  мереж;
 • Обробка інформації в інфокомунікаціях;
 • Захист інформації в інфокомунікаціях;
 • Бізнес-процеси в інфокомунікаціях;
 • Інфокомунікації в соціальній сфері.

Секція 4. Інформаційно-вимірювальні технології, метрологічне забезпечення, стандартизація і сертифікація.       

-     Розробка елементів систем якості продукції та послуг;

 • Розробка засобів вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
 • Методи і алгоритми обробки результатів вимірювань;
 • Інформаційно-вимірювальні технології;
 • Стандартизація і сертифікація.

5.  конференція „ВІРТУАЛЬНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ КОМП’ЮТІНГ”

Секція 1. Фізичний комп’ютінг.

-    Quantum Computers;

-    Mobile Gadgets and Laptops;

-    Automotive Computers;

-    Smart Sensors and Actuators as MEMS;

-    Robotics;

-    Drones;

-    3D-Printing;

-    Smart Brain-User Interfaces;

-    Security Computers;

-    Big Data Centers;

-    Мобільні технології;

-    Системи на кристалах;

-    Мережі на кристалах;

-    Маршрути проектування;

-    Методи і засоби верифікації й тестування;

-    Стандарти тестопридатного проектування;

-    Мови опису апаратури;

-    Тестування цифрових схем;

-    Верифікація математичних моделей;

-    Методи, моделі, засоби тестування й діагностики.

Секція 2. Віртуальний комп’ютінг.

-    Cloud Computing;

-    Fog Network Computing;

-    Mobile Computing;

-    Service Computing;

-    Social Computing;

-    Automotive Computing;

-    Internet Computing – Smart Everything;

-    Cyber Physical- or Internet of Things-Computing;

-    Big Data Computing;

-    Quantum Computing;

-    Актуальність, тенденції й проблеми розвитку хмарових сервісів;

-    Оптимізація й підтримка хмарових систем;

-    Питання інтернет-інтеграції хмарових сервісів;

-    Рішення питань інфраструктури за допомогою «хмарових» обчислень;

-    Рішення питань організації сховища даних за допомогою «хмарових» обчислень;

-    Рішення питань платформи для розробки додатків за допомогою «хмарових» обчислень;

-    Застосування сучасних технологій для проектування й масштабування соціальних мереж;

-    Типи, архітектури, платформи «хмарових» сервісів;

-    Економічні аспекти хмарових підходів до обчислень;

-    Безпека середовища хмарових обчислень.

Секція 3. Захист інформації та інформаційних ресурсів в ІКС.

 • Нормативно-правове забезпечення систем захисту інформації;
 • Методи, механізми й засоби криптографічного захисту інформації;
 • Інфраструктури відкритих ключів і системи електронного цифрового підпису (ЕЦП);
 • Синтез і аналіз криптографічних систем;
 • Синтез і аналіз криптографічних механізмів і протоколів;
 • Противірусна аналітика;
 • Методи криптоаналізу;
 • Методи безпеки «хмарових» обчислювань.

Секція 4. Прикладні проблеми інтелектуальних обчислювань.

-     Інтелектуальний аналіз даних;

-     Мультиагентні системи;

-     Нейронні мережі;

-     Нечіткі системи;

-     Еволюційні алгоритми;

-     Штучні імунні системи;

-     Гібридні системи;

-     Розпізнавання образів та кластерний аналіз.

Секція 5. Методи і засоби обробки інформації в комп’ютерних системах.

-     Високопродуктивні обчислювання;

-     Обробка даних великого об’єму;

-     Комп’ютерна графіка і візуалізація;

-     Програмні й апаратні засоби обробки технологічної інформації;

-     Комп’ютерні і встроювані  системи управління;

-     Обробка мультимедійних даних;

-     Мультисервісні комп’ютерні мережі;

-     Методи проектування та підтримки баз даних у розподілених інформаційних системах;

-     Паралельні й розподілені програмні системи. 

6. КОНФЕРЕНЦІЯ: „ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ” 

Секція 1. Сучасні проблеми обчислювального и штучного інтелекту.

 • Гібридні нейро-фаззі моделі і системи в задачах обробки інформації;

-    Інтелектуальний аналіз даних;

 •   Еволюційні обчислювання в задачах Web- , Text- та Genetic-Mining;
 •   Семантичні технології та онтологічний інжиніринг;
 •   Інтелектуальні інформаційні технології в менеджменті знань;
 •   Інтелектуальна обробка та інтеграція інформації в розподілених Web-системах.

 

 

Секція 2. Управління проектами й сучасні інформаційні технології  в управлінні організаціями.

-    Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами підприємства на базі сервіс-орієнтованої архітектури;

-    Інформаційні технології моніторингу й управління бізнес-процесами підприємства;

-    «Хмарові» інформаційні технології моніторингу в управлінні організацією;

-   Управління проектами розробки, впровадження й супроводження інформаційно- управляючих систем, інформаційних технологій і програмних  продуктів;

-    Технології проектування, адміністрування, моніторингу і менеджменту корпоративних мереж;

-    Інформаційні технології обробки даних в інформаційних системах;

-    Методи й засоби перетворення інформації в інформаційних системах.

Секція 3. Програмна інженерія. Інформаційні технології в освіті.

-    Технології проектування програмного забезпечення;

-    Технології розробки програмного забезпечення;

-     Контроль якості програмного забезпечення;

-     Алгоритми і структури даних;

-     Бази даних;     

 • Сучасні інформаційні технології (web 2.0, SAAS, cloud, parallel programming);

-    Технології дистанційного навчання (у тому числі мобільне навчання);

-    Комп’ютерне тестування знань;

-    Автоматизація навчального процесу;

-    Створення веб-систем навчального характеру;

-    Створення інтерактивного лабораторного практикуму;

 • Віртуальна реальність.

Секція 4. Методи і засоби прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і ризику.

 • Методи регуляризації задач  багатокритеріальної оптимізації;
 • Теорія корисності. Методи структурно-параметричної ідентифікації функції корисності;
 • Експертне оцінювання. Метод компараторної ідентифікації;
 • Джерела и види інтервальної невизначеності в задачах прийняття  рішень;
 • Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності.
 • Комбінаторні задачі прийняття рішень. Методи комбінаторної оптимізації.

Секція 5.  Комп’ютерні технології в поліграфії.      

-     Технологія друкованих  видань;

 • Технологія електронних  мультимедійних  видань;
 • Автоматизовані системи управління поліграфічним підприємством;
 • Комп’ютерні технології в обробці цифрових зображень та управління кольором;
 • Комп’ютерна графіка.

7.  КОНФЕРЕНЦІЯ  «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ»

Секція 1. Математичні моделі і методи нормалізації та аналізу мультимедійних даних.

-     Моделі і методи обробки зображень;

-     Моделі і методи нормалізації зображень;

-     Аналіз мультимедійних даних.

Секція 2. Математичне і комп’ютерне моделювання слабоструктурованих систем.

-    Аналіз взаємозв’язаних часових рядів: прогнозування та управління;

-    Системний аналіз проблем у технічних, економічних і соціальних систем;

-    Стохастичні моделі і методи в задачах управління та прийняття рішень;

-    Крайові задачі математичної фізики та методи їх чисельного аналізу;

-    Методи оцінювання та управління ризиками;

-    Синергетичні моделі нелінійної динаміки, детермінований хаос, фрактальні структури.

Секція 3. Математичне моделювання у фотоніці.

-    Електромагнітні хвилі в неоднорідних, нелінійних, нестаціонарних та  диспергуючих середовищах;

-    Електромагнітні коливання та хвилі в хвилеводних і резонаторних  структурах;

-    Теоретичне та чисельне вивчення різних аспектів контролю та детектування в мікро- і нано- структурних      матеріалах;                   -    Електромагнітне випромінювання та біологічні системи;

-    Плазмонні структури, метаматеріали, фотонні кристали.

8. кОНФЕРЕНЦІЯ: „Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства”

Секція 1. Філософські проблеми інформаційного суспільства.

 • Проблема ідентичності в інформаційну епоху;
 • Антропологічна проблематика в епоху становлення інформаційного суспільства;
 • Соціокультурні аспекти глобальної інформатизації;
 • Медіакультура інформаційного суспільства;
 • Трансформація цінностей у процесі становлення інформаційного суспільства;
 • Інформатизація суспільства як фактор ризикогенних ситуацій;
 • Молодь в умовах суспільства ризику;
 • Проблеми соціалізації особистості у віртуальному просторі;
 • Проблеми соціалізації в інформаційному суспільстві;
 • Проблема свободи і відповідальності в інформаційному середовищі.

Секція 2. Соціально-політичні трансформації в епоху інформатизації й глобалізації.

 • Демократія і політичні режими в інформаційну епоху;
 • Інноваційні перетворення в інформаційну епоху: суспільно політичний аспект;
 • Інформаційне суспільство: перспективи і колізії;
 • Глобалізація й демократизація сучасного миру: їхній взаємозв'язок та взаємозалежність;
 • Тоталітарні погрози в інформаційну епоху: сутність і шляхи подолання;
 • Соціокультурні  і політико-правові проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні.

Секція 3. Психологічні аспекти формування інформаційного суспільства.

 • Маніпуляція свідомістю в інформаційному суспільстві: методи й механізми;
 • Психологічні аспекти адаптації особистості в умовах інформаційного суспільства;
 • Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти;
 • Самопрезентація в комунікативному просторі Інтернет;
 • Проблеми формування іміджу сучасного фахівця;
 • Комунікативні проблеми в епоху інформатизації.

Секція 4. Гендерні проблеми сучасного суспільства.

 • Гендер та інформаційні технології;
 • Гендерні аспекти освіти в умовах інформаційного суспільства;
 • Сім’я і кар’єра в умовах інформаційного суспільства;
 • Сучасні проблемі тендерної ідентичності.

9. КОНФЕРЕНЦІЯ „УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА”

Секція 1. Менеджмент та систематизація знань, онтології, організації, що самонавчаються, економіка знань та ноосферні дослідження.

 • Ноосферні дослідження, методи і технології вирішення складних неформалізованих задач і створення інформаційного суспільства;
 • Основи наукових досліджень, трансдисциплинарні дослідження;
 • Сучасний системний аналіз, системологія як засіб створення ноосфери, системологічні методи та технології;
 • Класифікація та систематизація знань;
 • Онтології, онтологічний інжиніринг, концептуальне та семантичне моделювання;
 • Методи і технології менеджменту та інженерії знань, вилучення та набуття знань;
 • Формування інтелектуального капіталу організації та економіка знань;
 • Організації, що самонавчаються, інноваційні методи та технології навчання, товариства практики, управління персональними знаннями;
 • Об’єктно-орієнтоване моделювання, аналіз та управління вимогами;
 • Соціальні комунікації, інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), соціальні мережі та Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e-learning;
 • Когнітивні дослідження  та штучний інтелект;
 • Методи і моделі конкурентної розвідки та сталого розвитку;
 • Корпоративна культура, мотивація та управління змінами.

Секція 2. Організація та моделювання бізнесу.

 • Аналіз та моделювання бізнес-процесів;
 • Управління бізнес-процесами та бізнес-аналітика;
 • Методи і технології організації та планування бізнесу;
 • Методи проектування ділових процесів, інжиніринг та реінжиніринг бізнесу;
 • Методи і технології підтримки прийняття рішень;
 • Методи і технології політичного аналізу та державного управління, електронний уряд;
 • Методи політичного аналізу;
 • Нові методи і технології інформаційного менеджменту;
 • Інтелектуальний аналіз даних, сховища та бази даних;
 • Застосування методів і технологій конкурентної розвідки та управління ризиками в інформаційній безпеці.

Секція 3. Соціальна інформатика і керування.

 • Інформаційні технології в управлінні соціальними системами;
 • Прогнозування соціальних процесів;
 • Інтелектуальні системи управління і прийняття рішень в економіці та бізнесі;
 • Системний аналіз і управління складними техніко-економічними системами;
 • Прикладні методи системного аналізу;
 • Автоматизовані інформаційні системи та технології;
 • Математичне моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів;
 • Математичні моделі в організаційних системах.

10. КОНФЕРЕНЦІЯ: „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ”

Секція 1. Економічна кібернетика

 • Управління господарською діяльністю;
 • Економіка підприємства;
 • Методи економіко-математичного моделювання;
 • Інформаційні системи в економіці;
 • Організація діяльності підприємства;
 • Мережна економіка;
 • Логістика;
 • Проблеми еколого-економічного розвитку території;
 • Економічний потенціал розвитку підприємств;
 • Людський потенціал.

Секція 2. Управління фінансово-економічною безпекою.

 • Організація ФЕБ на макро- і мікрорівнях;
 • Методі і моделі діагностики рівня ФЕБ підприємницьких структур;
 • Організаційне забезпечення ФЕБ підприємства;
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення ФЕБ;
 • Захист від рейдерства;
 • Правове забезпечення ФЕБ;
 • Інформаційні системи ФЕБ;
 • Психологічні аспекти ФЕБ підприємства;
 • Зовнішні комунікації в системі ФЕБ.

11. конференція  «Українська державність, мова, культура в інформаційному тисячолітті»

Секція 1. Українська мова від давнини до сучасності.

 • Становлення та етапи розвитку української мови.
 • Лексичні, граматичні та стилістичні  особливості професійних текстів.
 • Термінологія як лінгвістична наука про терміни.
 • Становлення та розвиток галузевих терміносистем.
 • Терміни та номенклатурні одиниці в наукових текстах.
 • Особливості та труднощі перекладу науково-технічних текстів.
 • Стилістика науково тексту.
 • Медіа текст. Особливості його функціонування.
 • Культура мовлення у професійній діяльності.
 • Риторичні засоби та прийоми у професійній діяльності.
 • Етикет професійного спілкування.
 • Історія та особливості діловодства.
 • Функціонування регіональних мов в Україні.

Секція 2. Культурні, регіональні, геополітичні аспекти української державності.

 • Культурні особливості історико-етнографічних регіонів України.
 • Досягнення та проблеми української історії культури.
 • Державотворчі процеси в середньовічний період на території України.
 • Проблеми держави в козацьку добу.
 • Культура Слобожанщини.
 • Українські традиції та звичаї в інформаційному тисячолітті.
 • Проблеми українсько-російських, українсько-польських, українсько-угорських та інших міжнаціональних відносин у різні історичні періоди української державності.
 • Держава в часи Української національної революції: УНР, Українська Держава гетьмана П.Скоропадського, ЗУНР.
 • Особливості української державності у радянські часи.
 • Україна і сучасний світ.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

 

61166, м. Харків, просп. Леніна, 14, ХНУРЕ, ІМВ (кімн. 437)

Контактні телефони:        (057) 702-13-97               Факс:     (057) 702-13-97

E-mail: innov@kture.kharkov.ua;   сайт: www.nure.ua

                                                                            

                                                                                                                                                                                            ОРГКОМІТЕТ

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (19 Лютого 16)
Переглядів: 1131 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.35.19
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук