Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"'Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі"

Шановні колеги! Інформуємо Вас про проведення Дев'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "'Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі", якр проходитиме 22 - 23 жовтня 2015 року в м. Житомирі на базі Житомирської філії ГІВНЗ Київськогоінституту бізнесу та технологій.

Конференція спрямована на висвітлення особливостей державної туристичної політики, міжнародних відносин України у сфері туризму; визначення економічних передумов та розвитку туристичної індустрії.

На конференції планується розглянути та обговорити проблеми за такими напрямами:

 1. Туристичний бізнес в системі народногосподарського комплексу країни: пріоритети та стратегія розвитку.
 2. Перспективи розвитку спеціалізованого туризму в Україні та за кордоном. Сільський туризм.
 3. Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти,
 4. Фінанеово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація.
 5. Державне регулювання туристичної діяльності та суміжних галузей.
 6. Інноваційні форми та напрями розвитку туризму та готельного господарства.
 7. рограма розвитку туризму міста (регіону, держави).
 8. Туризм як засіб міжкультурної взаємодії.
 9. Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців сфери туризму.
 10. Музейна справа в Україні: проблеми та перспективи розвитку.Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.
 11. Наукові статті з економічної проблематики можуть бути включені до збірника наукових праць "Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки".     Збірник затверджено  ВАЖ

  України (Постанова від 8.07.2009 р. № 2-05/з)

  1. Обсяг статті - 5-12 сторінок формату А4, через 1,5 інтвали. Поля - 25 мм. Шрифт - Times New Roman, розмір 12, виключка двостороння, сторінки без нумерації.

  1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів).
  2. Ініціали та прізвища авторів (напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи. Тут і надалі прізвища авторів вказуються за алфавітом.
  3. Назва тез (великими прописними літерами, напівжирним, виключка по центру).
  4. Анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами (11 пунктів, курсивом, виключка по центру).

  6.Стаття повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7 - 05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань внесених до переліків ВАК України":

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розвязання даної проблеми і на які спирається автор, виділення нерозвязаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  •  виклад основного матеріал
  • дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

  8. До матеріалів додається заявка учасника, яку потрібно заповнити і надіслати разом з копією платіжного доручення.

  9.Матеріали,   що   не   відповідатимуть   даі вимогам, публікуватися не будуть.

  Одноосібні    статті    докторів    на.

  публікуються безкоштовно.

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТ УДК. 33034!

  Бойко Роман Вікторові к.ем., до

  Житомирська філія Київського інституї бізнесу та технолог

  ОРГАНВАЦШНО-ЕКОНОМРШІ УМОВИ АКТИВ13 АЦ11 ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  В статті аналізуються причини низької... Ключові слова: інноваційна активність*..

  Текст статті (Times New Roman, 12)

  Список використаних джерел:

  Boyko R.V. The organizational-economic. In the article the reasons of... Keywords: innovative activity...

  Бойко P*B. Организационно-экономичеекме... В статье анализируются причины ... Ключевые слова: инновационная активность..

  Для публікації статті у збірнику і включення доповідей у програму конференції потрібно надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку,

  статтю та скан-копію платіжного доручення не пізніше 12 жовтня 2015 р.

  Публікація у збірнику наукових праць -150 гри.

  Публікація у фаховому виданні - 35 грнУстор*

  Грошовий переказ надсилати поштою: Халімовській Ірині Валеріївні, до запитання,  

   Міжнародний туризм як галузь сталого розвитку.


   
Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (16 Вересня 15)
Переглядів: 1278 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.29.39
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук