Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

„АГРОХІМІЧНІ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ”

Міжнародній науково-практичній

Інтернет-конференції

„Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив”,

присвяченій 150-річчю від дня народження  академіка Д. М. Прянишникова

та Міжнародному Дню агрохіміка

Мета конференції: проведення наукових дискусій на міжнародному рівні з актуальних питань агрономічної науки, обмін науковими поглядами, ідеями, отриманими результатами досліджень, їхня апробація.

Для участі в роботі конференції запрошуються науковці ВНЗ і науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, студенти, представники науково-виробничих структур.

Робочі мови: українська, російська,  польська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Наукова спадщина академіка Д. М. Прянишникова та сучасний стан розвитку агрохімічної науки.
 2. Сучасні напрями відновлення родючості ґрунтів та проблеми їхньої охорони.
 3. Фізіологічні аспекти мінерального живлення сільськогосподарських культур.
 4. Управління якістю сільськогосподарської продукції та біологічна цінність врожаю.
 5. Екологічні проблеми використання агрохімічних засобів в агроценозах та шляхи їхнього вирішення.
 6. Міжнародний науковий комітет
 7. Курило В. Л. – заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН України,  д. с.-г. н., професор, голова.
 8. Балюк С. А. – академік НААН України, д. с.-г. н., професор, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського», співголова.
 9. Мазіров М. А. – д. б. н., професор, зав. каф. землеробства і методики дослідної справи РДАУ –МСГА  ім. К. А. Тимирязєва, заступник голови, м. Москва (Росія).
 10. Бердніков О. М. – д. с.-г. н.,  чл.-кор. НААН, зав. лаб. агрохімії Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН.
 11. Бикін А. В. – д. с.-г. н., професор, чл.-кор. НААН України, зав. кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна НУ біоресурсів і природокористування України.
 12. Гамаюнова В. В. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. землеробства Миколаївського НАУ.
 13. Генсьор Я. – д. габ., професор кафедри ґрунтознавства, екології і гідрології ЖУ, м. Жешув (Польща).
 14. Господаренко Г. М. – д. с.-г. н., професор каф. агрохімії та ґрунтознавства Уманського НУС.
 15. Жилкін В. А. – перший заступник генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
 16. Лопушняк В. І. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства, декан факультету агротехнологій та екології Львівського НАУ.
 17. Персикова Т. Ф. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. ґрунтознавства БДСГА, м. Горки (Білорусь).
 18. Позняк С. П. – д. г. н., професор, зав. каф. ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ ім. Івана Франка.
 19. Польовий В. М. – д. с.-г. н., професор, чл.-кор. НААН, директор Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України.
 20. Спихай-Фабісіак Е. – д. габ., професор, декан факультету агротехнологій, УТП у м. Бидгощі (Польща).
 21.  Титова В. І. - д. с.-г. н., професор, зав. каф. агрохімії і агроекології Нижньогородської ДСГА у м. Нижній Новгород (Росія).
 22. Вельмишановні колеги !
 23. Кафедра агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету запрошує Вас взяти участь у

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. До публікацій приймаються матеріали, які раніше не публікувались.
 2. Загальний обсяг матеріалів – від 4 до 7 сторінок, які не слід нумерувати. Заповнення сторінок текстом не менше, ніж на ¾ (!).
 3. Матеріали слід оформляти таким чином:
 • формат А 4, гарнітура – MS Word, 2003, формат *doc;
 • шрифт – Times New Roman; кегль – 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1,25 см;
 • поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм;
 • текст подавати без переносів;
 • таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту пропуском через один рядок;
 • таблиці повинні бути виконані у редакторі Word без заливання, орієнтація тільки книжкова;
 • рисунки, виконані у чорно-білому варіанті в редакторі Word повинні бути згруповані в один графічний об’єкт;
 • мова тексту: українська, російська, польська, англійська.

4. Елементи статті:

 • шифр УДК – орієнтація по лівому краю без абзацу;
 • назва статті шифр півжирний, усі літери прописні, орієнтація по центру;
 • ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, орієнтація по центру;
 • установа (структура) місто (країна – для закордонних авторів), орієнтація по лівому краю з абзацним відступом;
 • анотація (українською мовою до 400 знаків) і ключові слова з абзацним відступом;
 • текст статті (через 1 рядок).
 1. Рубрикація статті (рубрики слід виділити півжирним шрифтом і заверстати в текст).

- Постановка проблеми. Формулюється проблема в загальному вигляді та вказується на її зв’язок з важливими науковими і (або) практичними завданнями).

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених частин загальної проблеми, якій присвячено статтю.

- Постановка завдання – формулювання цілей наукового дослідження.

- Виклад основного матеріалу – повне обґрунтування отриманих наукових результатів (для статей експериментального характеру слід подати рубрики «Обєкти, матеріали і методики досліджень» та «Результати досліджень»).

- Висновки з проведених досліджень та перспективи подальших розробок у зазначеному напрямі.

- Бібліографічний список (не менше 5 позицій з обов’язковими посиланнями в тексті), оформлений згідно існуючого ДСТУ.

6. Після основного тексту слід подати анотації і ключові слова російською та англійською мовами, аналогічні назві, авторам, установі і тексту анотації українською мовою.

      Видання статті буде в авторській редакції. Відповідальність за її зміст несе автор (и).

      Статті, оформлені без дотримання вимог, до матеріалів прийматися не будуть.

      Повідомлення про включення статті до матеріалів конференції оргкомітет надішле електронною поштою в Інформаційному листі № 2.

7. Стаття і заявки на участь в конференції подаються в електронному вигляді в оргкомітет до 8 червня 2015 року (контакта особа: Пархуць Б. І., к. с.-г. н., доцент каф. агрохімії та ґрунтознавства).

8. Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть розміщені на Web-сайті університету: http://lnau.lviv.ua/ (факультет агротехнологій та екології, кафедра агрохімії та ґрунтознавства).

9. За результатами роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів у PDF – форматі, який буде розісланий до 1 липня на електронні адреси учасників, а також адреси ВНЗ і профільних наково-дослідних установ України та закордону.

10. Участь у конференції безкоштовна.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції просимо заповнити заявку.

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній

науково-практичній Інтернет-конференції

„Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив”

присвяченій 150-річчю від дня народження  академіка Д.М. Прянишникова

та Міжнародному Дню агрохіміка

яка відбудеться 08 – 10 червня 2015 року

Прізвище, Ім’я, по Батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце праці

 

Секція (№  )

 

Назва доповіді

 

Поштова адреса

 

E-mail

 

Контактні телефони (факс)

 

Контактні особи:

Лопушняк Василь Іванович – голова організаційного комітету, декан факультету агротехнологій і екології: (032) 22-42-902

Пархуць Богдан Ігорович – відповідальний секретар конференції: (032) 22-42-943

E-mail: agrochem_lnau@ukr.net

Оргкомітет буде вдячний за поширення цієї інформації серед зацікавлених осіб!

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (13 Березня 15)
Переглядів: 2014 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.40.22
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук