Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРОХІМІЇ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВА”

Вельмишановні колеги !

Кафедра агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

„Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства”

Мета конференції: проведення наукових дискусій на міжнародному рівні з актуальних питань агрономічної науки, обмін науковими поглядами, ідеями, отриманими результатами досліджень, їхня апробація.

Для участі в роботі конференції запрошуються науковці ВНЗ і науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, студенти, представники науково-виробничих структур.

Робочі мови: українська, російська,  польська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:

      1. Стан ґрунтів, їх використання, охорона і технології відтворення родючості.

      2. Раціональні системи удобрення та використання засобів захисту рослин за вирощування с.-г. культур.

      3. Екологічні проблеми використання агрохімічних засобів в агроценозах та шляхи їхнього вирішення.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. До публікацій приймаються матеріали, які раніше не публікувались.
 2. Загальний обсяг матеріалів – від 4 до 7 сторінок, які не слід нумерувати. Заповнення сторінок текстом не менше, ніж на ¾ (!).
 3. Матеріали слід оформляти таким чином:
 • формат А 4, гарнітура – MS Word, 2003, формат *doc;
 • шрифт – Times New Roman; кегль – 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1,25 см;
 • поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм;
 • текст подавати без переносів;
 • таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту пропуском через один рядок;
 • таблиці повинні бути виконані у редакторі Word без заливання, орієнтація тільки книжкова;
 • рисунки, виконані у чорно-білому варіанті в редакторі Word повинні бути згруповані в один графічний об’єкт;
 • мова тексту: українська, російська, польська, англійська.

4. Елементи статті:

 • шифр УДК – орієнтація по лівому краю без абзацу;
 • назва статті шифр півжирний, усі літери прописні, орієнтація по центру;
 • ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, орієнтація по центру;
 • установа (структура) місто (країна – для закордонних авторів), орієнтація по лівому краю з абзацним відступом;
 • анотація (українською мовою до 400 знаків) і ключові слова з абзацним відступом;
 • текст статті (через 1 рядок).
 1. Рубрикація статті (рубрики слід виділити півжирним шрифтом і заверстати в текст).

- Постановка проблеми. Формулюється проблема в загальному вигляді та вказується на її зв’язок з важливими науковими і (або) практичними завданнями).

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, якій присвячено статтю.

- Постановка завдання – формулювання цілей наукового дослідження.

- Виклад основного матеріалу – повне обґрунтування отриманих наукових результатів (для статей експериментального характеру слід подати рубрики «Обєкти, матеріали і методики досліджень» та «Результати досліджень»).

- Висновки з проведених досліджень та перспективи подальших розробок у зазначеному напрямі.

- Бібліографічний список (не менше 5 позицій з обов’язковими посиланнями в тексті), оформлений згідно існуючого ДСТУ.

6. Після основного тексту слід подати анотації і ключові слова російською та англійською мовами, аналогічні назві, авторам, установі і тексту анотації українською мовою.

      Видання статті буде в авторській редакції. Відповідальність за її зміст несе автор (и).

      Статті, оформлені без дотримання вимог, до матеріалів прийматися не будуть.

      Повідомлення про включення статті до матеріалів конференції оргкомітет надішле електронною поштою в Інформаційному листі № 2.

7. Стаття і заявки на участь в конференції подаються в електронному вигляді в оргкомітет до 8 лютого 2016 року (контакта особа: Пархуць Б.І., к. с.-г. н., доцент каф. агрохімії та ґрунтознавства).

8. Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть розміщені на Web-сайті університету: http://lnau.lviv.ua/ (факультет агротехнологій та екології, кафедра агрохімії та ґрунтознавства).

9. За результатами роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів у PDF – форматі, який буде розісланий до 4 березня на електронні адреси учасників, а також адреси ВНЗ і профільних наково-дослідних установ України та закордону.

10. Участь у конференції безкоштовна.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції просимо заповнити заявку.

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній

науково-практичній Інтернет-конференції

Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства”

яка відбудеться 18-19 лютого 2016 року

Прізвище, Ім'я, по Батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце праці

 

Секція (№  )

 

Назва доповіді

 

Поштова адреса

 

E-mail

 

Контактні телефони (факс)

 

Контактні особи:

Лопушняк Василь Іванович – голова організаційного комітету, декан ф-ту

агротехнологій і екології: (032) 22-42-902

Пархуць Богдан Ігорович – відповідальний секретар конференції: (032) 22-42-943

E-mail: agrochem_lnau@ukr.net

 

Оргкомітет буде вдячний за поширення цієї інформації серед зацікавлених осіб!

 

Міжнародний науковий комітет

Балюк С. А. – академік НААН України, д. с.-г. н., професор, директор ННЦ „Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, голова.

Мазіров М. А. – д. б. н., професор, зав. каф. землеробства і методики дослідної справи РДАУ- МСГА ім. К.А. Тімірязєва, заступник голови.

Лопушняк В. І. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства, декан ф-ту агротехнологій і екології Львівського НАУ, заступник голови.

Бердніков О. М. – д. с.-г. н.,  чл.-кор. НААН, зав. лаб. агрохімії Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН.

Бикін А. В. – д. с.-г. н., професор, чл.-кор. НААН України, директор ННЦ рослинництва, техніки і технологій, зав. кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна НУ біоресурсів і природокористування України.

Гамаюнова В. В. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. землеробства Миколаївського НАУ.

Генсьор Я. – д. габ., професор кафедри ґрунтознавства, агрохімії і гідрології ЖУ (Польща).

Господаренко Г. М. – д. с.-г. н., професор каф. агрохімії та ґрунтознавства Уманського НУС.

Жилкін В. А. – перший заступник генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

Персикова Т. Ф. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. ґрунтознавства БДСГА (Білорусь).

Позняк С. П. – д. геогр. н., професор, зав. каф. ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ ім. Ів. Франка.

Польовий В. М. – д. с.-г. н. чл.-кор. НААН, професор Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України.

Спихай-Фабісіак Е. – д. габ., професор, декан факультету агротехнологій, УТП у м. Бидгощі (Польща).

Титова В. І. – д. с.-г. н., проф., зав. каф. агрохімії і агроекології Нижньоновгородської ДСГА (Росія).

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (22 Грудня 15)
Переглядів: 1136 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.24.28
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук