Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

„Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”

Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
запрошує взяти участь у
V Всеукраїнській
студентській науково-практичній конференції
„Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”,
яка відбудеться 21 квітня 2016 року
Тематика конференції:
1. Стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в умовах трансформації міжнародних економічних відносин.
2. Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих.
3. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
4. Стратегічні напрямки розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів.
5. Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку країни.
6. Моделювання та проектування процесів управління в соціально-економічних системах з використанням інформаційних технологій.
7. Сучасне товарознавство: інновації, проблеми якості та безпеки.
8. Розвиток ринку послуг туристичної індустрії як спосіб вирішення структурних проблем регіонального розвитку.
9. Роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий, здоров’язберігаючий аспекти.
10. Передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ОПУБЛІКУВАТИ
НАУКОВІ РОБОТИ У ДВОХ ВИДАННЯХ
1. Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня
«магістр» та ОКР «спеціаліст»
Вимоги до оформлення статей:
Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний текст — Microsoft Word 2003 з розширенням *.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,5; сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускається.
Файл назвати прізвищем автора.
Стаття має бути оформлена відповідно до вимог ВАК.
Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.
Схема оформлення матеріалів:
УДК
Ініціали, прізвище автора (ів)
Викладач/аспірант/здобувач освітнього ступеня «магістр»/
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» /14 pt, Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/
Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, курсив). Рекомендовано від 3 до 5 рядків.
Ключові слова: (без абзацного відступу, не менше 5 слів, курсив).
Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями, формулювання цілей статті, посилання на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки /14 pt/
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється згідно із встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України.- 2009.- № 5.- С. 26-30.)
1...... /14 pt/
Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині після тексту або на наступній сторінці. Назва рисунка, таблиці друкується напівжирним шрифтом та вирівнюється по центру сторінки.
Розмір шрифта табличного тексту на 2 пункти менше основного шрифту.
Формули виконуються за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Для публікації в збірнику необхідно до 15 квітня 2016 року подати до відділу наукової роботи студентів:
- заявку, статтю (в друкованому та електронному варіантах) обсягом від 6 до 12 сторінок;
- рецензію (для здобувачів освітнього ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст»);
- копію квитанції про оплату на е-mail адресу:vtei_conf@ukr.net та на поштову адресу:
ВТЕІ КНТЕУ Відділ наукової роботи студентів, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100.
Організаційний внесок складає:
- для здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ - 100,00 грн.;
- для учасників конференції з інших ВНЗ – 120,00 грн.
Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF. Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти учасників.
Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ
за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи студентів).
Реквізити для оплати організаційного внеску:
р/р ВТЕІ КНТЕУ № 31250280204575; Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987. Призначення платежу: за участь у конференції. Обов’язково вказати прізвище автора статті.
Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
2. Збірник тез доповідей за матеріалами конференції
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Розмір паперу - А4; поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см; основний текст — Microsoft Word 2003 з розширенням *.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,0; сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускається.
Тези доповідей надсилаються в друкованому та електронному варіантах.
Файл назвати прізвищем автора.
Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.
Схема оформлення матеріалів:
Ім’я, прізвище автора(ів) /14 pt, Ж/
Науковий керівник: ПІБ, науковий ступінь, посада /14 pt, Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/
Основний текст /14 pt/
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється згідно із встановленими вимогами
1. ..... /14 pt/
Для участі у конференції до 20 квітня 2016 року необхідно надіслати:
заявку на участь, тези доповіді, підписані автором та науковим керівником (обсягом до 3 сторінок), копію квитанції про оплату
на е-mail адресу: vtei_conf@ukr.net та на поштову адресу:
ВТЕІ КНТЕУ Відділ наукової роботи студентів, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100. Організаційний внесок складає:
- для здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ - 70,00 грн;
- для учасників конференції з інших ВНЗ – 90,00 грн.
Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF.
Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти учасників.
Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи студентів).
Реквізити для оплати організаційного внеску:
р/р ВТЕІ КНТЕУ № 31250280204575
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
код ЄДРПОУ 01562987
Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково вказати прізвище автора тез доповідей).
Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
За додатковою інформацією звертатись:
Западинська Ірина Георгіївна (фахівець I категорії відділу)
моб. тел. 067-8497793 е-mail: vtei_conf@ukr.net
Педоренко Дар’я Володимирівна (фахівець відділу)
моб. тел. 097-4193743 е-mail: vtei_conf@ukr.net
ЗАЯВКА
на участь у V Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції
„Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”
ПІБ здобувача вищої освіти (повністю)
__________________________________________________________________
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника __________________________________________________________________
Навчальний заклад (повністю) _______________________________________
_________________________________________________________________
Курс, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________
_________________________________________________________________
Адреса (з індексом), телефон, е-maіl _________________________________
_________________________________________________________________
Назва статті (в збірнику наукових праць)
__________________________________________________________________
Назва тез доповідей (в збірнику за матеріалами конференції)
__________________________________________________________________
Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер) _____________________
Форма участі:
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПР

 

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Березня 16)
Переглядів: 1078 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.33.11
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук