Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

„Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"

Мета конференції:

 • залучення студентства до наукової діяльності;
 • обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи;
 • стимулювання творчої діяльності молодих науко­вців;
 • ознайомлення молоді з результатами останніх до­сліджень та інноваційними тенденціями в науці.

Тематичні напрями роботи конференції

 • Геометричне моделювання технічних процесів.
 • Геотехнічна механіка.
 • Інженерне матеріалознавство.
 • Комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні тех-іології.
 • Проблеми створення нових машин і технологій.
 • Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
 • Інноваційність прогресивних методів обробки і те­хнологічного обладнання.
 • Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
 • Екологічна безпека.
 • Управління маркетингом на сучасному етапі роз-итку економіки.

Механізми регулювання інноваційних процесів у егіоні.

Проблеми менеджменту в трансформаційний пері-д розвитку економіки. Стратегія розвитку туристи-ного бізнесу.

Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг. Актуальні дослідження у галузі юридичних, гума-ітарних та соціальних наук.

Проблеми мовознавства та викладання іноземних ов.

Біотехнологія та здоров'я людини.

 

Робочі мови конференції:

Українська, російська, англійська.

 

Контрольні дати

25.03.2016 - кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції;

 

07.04.2016 — 900-1000 — реєстрація учасників — вес­тибюль навчального корпусу № 5 (б-р Пушкіна, З, перший поверх);

1000-1200 — відкриття конференції, пленарне засідання — ауд. 1121 навчального корпу­су № 1;

12  -17   — робота секцій.
08.04.2016 — Ю^-ІЗ00 — робота секцій;

1 -»30 , ¿00

13   -14 — пленарне засідання, під-
биття підсумків конференції, обговорення та прийн-
яття рішення, закриття конференції - конференц-зала
навчального корпусу № 1.

 

Програмний комітет:

Голова:

ЗАГІРНЖ М.В. — ректор КрНУ імені Михайла Остроградського.

Члени програмного комітету:

НИКИФОРОВ В.В. - перший проректор КрНУ імені Михайла Остроградського; МАРЕК   ДРИМАЛ   —   завідувач   кафедри природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка;

Організаційний комітет:

Голова:

СОЛОШИЧ І.О. — керівник науковою діяльніс­тю студентів, аспірантів та молодих учених.

Члени організаційного комітету:

ТРОЦКО О.В. — начальник науково-дослідної частини;

ВОРОБЙОВ   В.В.   —   директор   навчально-наукового інституту механіки і транспорту; МОСЫ1АН В.О. — декан факультету електро­ніки та комп'ютерної інженерії; ПОЧТОВЮК А.Б. — декан факультету економі­ки і управління;

БАХАРЄВ B.C. — декан факультету природни­чих наук;

ПОЯСОК Т.Б. — декан факультету права, гума­нітарних і соціальних наук.

Організаційні секретарі:

ЗБИРАННИК О.М. — голова ради молодих уче­них університету;

ШЛИК С.В. — заступник голови ради молодих учених університету.

Порядок оформлення участі в конференції

До участі в конференції запрошуються студен­ти та молоді вчені (віком до 35 років). Перелік матеріалів, що надсилаються:

 • заявка на участь у конференції відповідно до наведеної форми;
 • тези доповіді (обсяг тез — до двох сторінок фор­мату — А4, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал — одинарний).

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman 10 pt, на­півжирний курсив, усі літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал перед 6 pt, після 10 pt.

Стиль АВТОРІВ: розташування через рядок після назви тез, шрифт Times New Roman, 10 pt, напівжир­ний курсив, без відступу, вирівнювання з лівого боку.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (16 Березня 16)
Переглядів: 1064 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.33.16
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук