Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ДИНАМІКА ТА МІЦНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-технічної конференції «Динаміка та міцність енергетичних і сільськогос­подарських машин та біотехнічних систем», яка відбудеться 21 -23 жовтня 2015 року в Полтавській державній аграрній академії (ПДАА).

Конференція «Динаміка та міцність енергети­чних і сільськогосподарських машин та біотехніч­них систем» проводиться з метою надання можли­вості українським та закордонним вченим і фахів­цям проаналізувати і узагальнити результати но­вих теоретичних і прикладних досліджень. Конфе­ренція націлена на розвиток методів розрахунку динаміки, міцності і надійності енергетичних та сільськогосподарських машин, методів їх оптима­льного проектування, теорії та практики застосу­вання нових конструкційних матеріалів у техніці і біотехнічних системах, а також на розширення напрямів співпраці між українськими та зарубіж­ними вченими.

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

"  Динаміка навантажування. "  Зношування, втомні пошкодження і руйну­вання.

■     Оптимальне проектування і методи забезпе­чення надійності техніки.

■     Оцінка ресурсу машин і інженерних систем, його подовження та відновлення.

■     Новітні конструкційні матеріали в енерге­тичному та сільськогосподарському маши­нобудуванні.

■     Біомеханіка і біотехнічні системи.

" Вивчення динаміки, міцності і надійності машин у ВНЗ.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ Українська, російська, англійська.

КЕРІВНИЦТВО КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Програмний комітет

 

Харченко В.В. (голова)

(Україна)

Аранчій В.І. (співголова)

(Україна)

Зіньковський А.П. (співголова)

(Україна)

Бубуліс Альгімантас

(Литва)

Валдемар Іздебскі

(Польща)

Войііок д.Г.

(Україна)

Головчук А.Ф.

(Україна)

Гудрамович B.C.

(Україна)

Ловейкін B.C.

(Україна)

Паламарчук I.II.

(Україна)

Погорбунських П.С.

(Росія)

Прищепов М.О.

(Білорусь)

Тарасов В.О.

(Україна)

Тищенко Л.М.

(Україна)

Трощенко В.Т.

(Україна)

Черновол М.І.

(Україна)

Шваб'юк В.І.

(Україна)

Януш Цванек

(Польща)

Ясній П.В.

(Україна)

Організаційний комітет

Писаренко П.В. - д.с.-г.н., професор, перший про­ректор ПДАА, директор аграрно-інженерного ін­ституту (Голова організаційного комітету)

Горик О.В. - д.т.н., професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАА (Співголова) Горб О.О. - к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної  роботи  та  міжнародних   зв'язків ПДАА

Дудніков I.A. - к.т.н., доцент, декан інженерно-технологічного факультету ПДАА Смердов A.A. - д.т.н., професор, ПДАА Дудніков A.A. - к.т.н.. професор, завідувач кафе­дри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів ПДАА

Ковальчук С.Б. - к.т.н., ПДАА (Вчений секретар)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище_____________________________________

Ім'я_________________________________________

По-батькові___________________________________

Наукова ступінь_______________________________

Вчене звання__________________________________

Посада______________________________________

Назва організації (повна та скорочена)____________

Поштова адреса, тел./факс_______________________

Назва доповіді_________________________________

Назва статті___________________________________

Секція_______________________________________

Необхідні технічні засоби_______________________

Бронювання житла (гуртожиток або готель)________

Заявки на участь надсилати електронною поштою на адресу: ztd@pdaa.edu.ua.

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ

Розмір організаційних внесків: -    для учасників з України оплата у гривнях в еквіваленті 30USD на день банківської опера­ції (студентам та аспірантам - 20USD);

.     для учасників інших країн та юридичних осіб,

підприємств у еквіваленті 50USD. Організаційний внесок включає витрати на матеріальне забезпечення проведення конференції, редакційну та технічну обробку авторських мате­ріалів і їх видання.

Статті за матеріалами конференції будуть ви­дані у «Науковому Віснику Полтавської державної аграрної академії», який включено до переліку фа­хових видань України або збірнику наукових праць Полтавської державної аграрної академії.

Сплату здійснювати за реквізитами: Одержувач:  Багатогалузевий госпрозрахунковий науково-технічний центр «Віра» Р/р 2600311408
«Райффайзен    банк   «Аваль»    МФО    380805. (в. Плат. ПДВ     №23960135         Інд. под.  №210571216343. Код ЄДРПОУ 21057122.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТЕЙ

Формат документа: Microsoft Office Word. Параметри сторінки А4 (210x297мм), всі поля 2см. Шрифт Times New Roman, розмір 12pt, міжрядко­вий інтервал - одинарний. Об'єм статті до 5-ти сторінок.

Текст статті має відповідати вимогам п.З по­станови президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1. Структура статті:

•       УДК.

•       Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, повна назва вищого навчального за­кладу або місця роботи.

•       Назва статті.

•       Рецензент, його вчений ступінь і місце роботи.

•       Анотація (не менше 500 знаків).

•       Ключові слова (5-7 слів).

•       Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практични­ми завданнями.

•       Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання проблеми.

•       Мета і завдання досліджень (окремо).

•       Матеріали і методи досліджень.

•       Результати наукового дослідження із їх повним обґрунтуванням.

•       Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямі.

•       Бібліографія (за алфавітом, спочатку - кирили­ця, потім - латинь). Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які роблять­ся посилання у тексті.

•       Анотації російською та англійською мовами (прізвище, ініціали, назва, текст анотації).

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Заявки на участь із назвами доповідей наді­слати до 1.05.2015р.

Матеріали статті (текст, електронна та папе­рова версія) і копію чека про сплату організацій­ного внеску надіслати до 1.09.2015р.

 

НАША АДРЕСА

Україна, 36003, м. Полтава, вул. Сковороди,
1/3, Полтавська державна аграрна академія
(http://pdaa.edii.ua),                інженерно-технологічний

факультет

Тел. +380 5322 22981, факс +380 5322 22981 E-mail: ztd@pdaa.edu.ua

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

+380503056876 - Горик Олексій Володимирович., координатор

+380665168769, +380677939183 - Ковальчук Станіслав Богданович, вчений секретар

+380503055134 - Замурей Валентина Вікторівна, секретар

 Детальніша інформація, щодо організації про­ведення конференції та вимог оформлення тексту статей для публікації буде подана у другому інфо­рмаційному повідомленні.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (26 Січня 15)
Переглядів: 2394 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.05.09
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук