Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"Двигуни та енергетичні установки"

 

 
   

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014 р.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут ним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студент­ських наукових робіт зі спеціальнос­ті "Двигуни та енергетичні установ­ки" .

Запрошуємо студентів Вашого на­вчального закладу взяти участь у ІІ-му турі конкурсу, який буде проходити в НТУХПІ у січні-березні 2016 р.

Передбачається робота секцій:

  • "Теорія і робочі процеси";
  • "Екологізація двигунів";
  • "Конструкція і міцність";
  • "Комп'ютерні системи керуван­ня і діагностування двигунів";
  • "Сучасні технології в проекту­ванні двигунів";
  • "Випробування в двигунобуду-ванні";
  • "Сучасні технології виробницт­ва двигунів ;
  • "Експлуатація та ремонт двигу­нів"
рік виконання роботи;

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал -1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша

- креслення та ілюстрації, що до­даються до роботи, повинні бути ском­поновані на аркушах формату А4 або A3;

- обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків,

Представлення макетів і натурних зразків не допускається.

Учасники конкурсу_______________________

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих начальних закладів ТИ ТУ рівнів акре­дитації.

Умови та порядок проведеним
______________ конкурсу_____________

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних про­блем у галузі технічних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або засто­совані в навчальному процесі, що не мають відзнак HAH України та органів державної влади.

На конкурс від ВНЗ подаються не більше трьох кращих наукових робіт -переможців І туру. Термін відправки робіт — до 26 січня.2016 р.

Роботи надсилати за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе 21, НТУ "ХПГ, кафедра двигунів внутрішнього згоряння, галузевій конкурсній комісії зі спеціальності "Двигуни та енергетичні установки". Наукові роботи, представ­лені на конкурс, не повертаються.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, по­даних на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% запозичень науко­вого матеріалу з попередньої роботи.

Галузева конкурсна комісія орга­нізує розгляд та рецензування робіт.

Авторам кращих робіт буде наді­слано запрошення для участі у підсум­ковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту робо-і и.     Після     проведення     науково­практичної конференції галузева комі­сія приймає рішення про визначення претендентів

Марченко    Андрій    Петрович,

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри двигунів внутрішнього зго­ряння, докт. техн. наук, професор

(057) 700-40-34

(057) 707-63-14

-    заступник голови галузевої кон­курсної комісії

Пильов Володимир Олександ­рович, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння, докт. техн. на­ук, професор

(057) 707-68-50

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (13 Листопада 15)
Переглядів: 1074 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.25.31
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук