Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАРКЕТИНГ, БІЗНЕС»

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у

VIIІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ:  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАРКЕТИНГ, БІЗНЕС» яку проводить 08.12.2015 року

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Форма участі: дистанційна. При дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Метою конференції є теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій трансформації регіональної та національної економіки. На конференції буде представлено широкий спектр проблем за перспективними напрямами, а саме: методологія управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів, регіональні проблеми економіки, використання інформаційних технологій в маркетингу, активізація процесів соціально-економічної модернізації.

Основні секції:

1.         Теорія та практика управління потенціалом національної економіки та її складових частин;

2.         Управління інноваційним розвитком підприємств та регіонів;

3.         Стратегія економічного розвитку підприємств та регіонів в умовах глобалізації;

4.         Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці регіону;

5.         Маркетингові складові економіки регіональних підприємств та стратегія маркетингової діяльності в сучасній економіці;

6.         Інформаційні технології в бізнесі, управлінні проектами;

7.         Інформаційні технології в економіці та маркетингу;

8.         Фінансово-економічна політика держави в умовах поглиблення інтеграційних процесів;

9.         Сучасний облік і аудит: тенденції розвитку, проблеми та перспективи.

10. Новітні тренди в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі в Україні та світі.

Тези доповідей, отримані Оргкомітетом в електронному вигляді до 01 грудня 2015 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції. Одночасно з тезами для організації роботи конференції просимо надіслати копію квитанції на оплату організаційного внеску у розмірі 100 гривень (для учасників з України) та 20 доларів(для зарубіжних учасників). Оргвнесок покриває видавничо-редакційні витрати та поштові послуги.

Кошти по Україні слід надсилати банківським переказом за реквізитами: одержувач ПП Пальонна Тетяна Анатоліївна, ІПН 3037719346, р/р в ЧГРУ ПАО КБ "Приватбанк" 26001060348122, МФО 354347

Призначення платежу: за послуги від ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові повністю). Більше нічого в призначенні платежу писати непотрібно!

УВАГА!

Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Заявки на участь, тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до 01 грудня 2015 р. на адресу Оргкомітету.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище __________________________________________________________

Ім’я _________________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

Організація _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Посада _____________________________________________________________

Вчене звання _____________________________________________________

Науковий ступінь ________________________________________________

Адреса (з індексом) ______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефони (моб., дом., служб.) ___________________________________

Факс ________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________

Секція ______________________________________________________________ 

Тема доповіді  _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Для публікації тез доповідей конференції авторам необхідно подати:

  • тези з дотриманням вимог до оформлення, приймаються виключно в електронному вигляді !  Ел. адреса - ek_chdtu@ukr.net;
  • дані про авторів у електронному вигляді: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку,
  • копія платіжного доручення чи квитанції у електронному (сканованому) вигляді;
  • назва електронного файлу, в якому міститимуться тези, дані про авторів, копія платіжного доручення, має містити прізвище автора (авторів) з використанням латинської буквиці.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ:

  • обсяг тез доповідей – 4-5 сторінок формату А 4 (210-297);
  • формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері (сканований матеріал не допускається), некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається;
  • шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий інтервал – 1,5;
  • дзеркальні поля, береги: верхній, нижній, лівий, правий – 25 мм, відступ на абзац 10 мм;
  • текст вирівнюється на ширину аркуша;
  • переноси в тексті доповіді не допускаються.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

УДК 339.13 (14, Times New Roman)

Матвійчук В.С.

Matviychuk V.S.

студентам необхідно зазначити наукового керівника

(14, Times New Roman, напівжирний)

Черкаський державний технологічний університет

(14, Times New Roman, курсив, вирівнювання по центру)

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

MARKETING TOOL OF CONSUMER DEMAND

(14, Times New Roman, напівжирний, по центру)

пропуск рядка з висотою шрифту 14; 1,5 інтервал

Однією з умов розвитку ринку, галузі, підприємства є орієнтація на максимальне задоволення потреб споживачів. Одночасно сучасний стан вітчизняних підприємств можна охарактеризувати як кризовий, що характеризується обмеженістю коштів для розвитку, складністю виведення на ринок нового високоякісного продукту.

До уваги авторів!

Університет випускає «Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки», який пройшов перереєстрацію і був включений до Переліку фахових видань України згідно Додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261).

Вимоги до оформлення статей

До публікації в збірнику приймаються матеріали, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, міжнародних економічних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів та іншим актуальним проблемам сучасної економічної науки, оформлені згідно з вимогами

Мова публікацій – українська, російська або англійська

Стаття повинна складатися з логічно взаємопов’язаних розділів згідно нижченаведеної схеми:

УДК та JEL-Index

Назва статті

ПІБ автору (авторів) із зазначенням наукового ступеню, вченого звання, місця роботи.

Анотація – розширена, мінімум 900 знаків (від 0,5 до 1 сторінки) українською та англійською мовами.

Ключові слова та словосполучення – від 5 до 10 – українською та англійською мовами.

Актуальність проблеми (постановка проблеми) та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій з досліджуваної проблеми та визначення питань, що не вирішені

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Викладення основного матеріалу дослідження з науковим авторським обґрунтуванням отриманих результатів.

Висновки (висновки та перспективи подальших наукових розробок в даному напрямі).

Список використаних джерел – мінімум 8 одиниць.

Загальні вимоги до матеріалів

Обсяг статті – не менше  восьми сторінок набраного тексту у форматі А4. Міжрядковий інтервал 1. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) – 14. Абзацний відступ – 10 мм.  Поля: верхнє, нижнє – 25 мм; праве, ліве – 20 мм. Текст оформлюється в 1 колонку.

 

Авторський відбиток верстки статті надсилається електронною поштою за вимогою. У разі виникнення суттєвих зауважень можливе внесення змін за узгодженням з редакцією.

Повну версію вимог для авторів можна побачити за посиланням: http://zbirecon.com/uk/

Оргкомітет:

д.е.н., проф. Коломицева О.В.., Черкаський державний технологічний університет;

dr. Inz Malgorzata Smolarek, Adiunkt Instytut Zarządzania i Ekonomii (Humanitas University in Sosnowiec, Poland);

dr. Joanna Dziendziora, Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej (The University of Dabrowa Gornicza, Poland);

dr. Eric Shragge, School of Community and Public Affairs, Canada;

д.е.н., проф. Кратт О.А., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

д.е.н., проф. Пашкевич М.С., Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

д.е.н., проф. Фінагіна О.В., Черкаський державний технологічний університет;

д.е.н., проф. Петкова Л.О., Черкаський державний технологічний університет;

д.е.н., проф. Манн Р.В., Черкаський державний технологічний університет;

д.е.н., проф. Прямухіна Н.В., Черкаський державний технологічний університет;

д.е.н., проф. Чепурда Л.М., Черкаський державний технологічний університет.

Адреса Оргкомітету:

ЧДТУ, кафедра економічної кібернетики та маркетингу, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 460, індекс 18006.

Секретаріат конференції:

Тел. кафедри (0472) 73-02-87.

Технічний секретар – Пальонна Тетяна Анатоліївна.

Комп'ютерне забезпечення – Пепчук Сергій Миколайович.

E-mail кафедри економічної кібернетики та маркетингу – ek_chdtu@ukr.net.

Сайт університету: https://chdtu.edu.ua/

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (18 Листопада 15)
Переглядів: 1174 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.35.08
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук