Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»

Шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції “Екологічні проблеми сільського виробництва”, яка відбудеться на агрономічному факультеті Вінницького національного аграрного університету.
1-2 грудня 2016 року
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Концептуальні підходи вирішення екологічних проблем сільського виробництва. Інноваційні рішення, тенденції та перспективи наукових досліджень для підвищення продуктивності агроценозів із збереженням родючості ґрунтів, зменшенням техногенного забруднення та поліпшенням якості вирощеної продукції.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович - президент університету, доктор економічних наук, професор, академік НААНУ, голова програмного комітету;

Співголовуючі
МАЗУР Віктор Анатолійович - ректор університету, кандидат с.-г. наук, доцент;
ЯРЕМЧУК Олександр Степанович - проректор з наукової роботи, доктор с.- г. наук, професор;
ДАРМОГРАЙ Ольга Вікторівна - в.о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ДІДУР Ігор Миколайович - декан агрономічного факультету, кандидат с.-г. наук, доцент, голова організаційного комітету;

ПОЛІЩУК Іван Семенович - завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, кандидат с.-г. наук, доцент;
МАМАЛИГА Василь Степанович - завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, кандидат біологічних наук, професор;
РАЗАНОВ Сергій Федорович - завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, доктор с.-г. наук, професор;
ПРОКОПЧУК Валентина Мар’янівна - завідувач кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, кандидат біологічних наук, доцент;
ПЕРВАЧУК Микола Васильович – завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, кандидат с.-г. наук, доцент; РЕЙПАШІ Надія Миколаївна - головний бухгалтер ВНАУ.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
МАЗУР Олександр Васильович - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, тел. (098)529-86-18, e-mail: selection@vsau.vin.ua
ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР
КОЛІСНИК Олег Миколайович - асистент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, тел. (067)597-05-68
Програма роботи конференції:
01.12.16 р.
900-1100 – Реєстрація учасників конференції;
1100-1300 – Відкриття та пленарне засідання конференції;
1400–1600 – Продовження пленарного засідання конференції;
02.12.16 р.
900–1200 – Робота в секціях;
1200– Підведення підсумків конференції.
Регламент роботи конференції:
- доповіді на пленарному засіданні – 10-12 хв.,
- доповіді у секціях – 8-10 хв.
Секції конференції:
Секція 1. Проблеми охорони чорноземів від ерозії та техногенного забруднення.
Секція 2. Підвищення продуктивності агроценозів та поліпшення якості вирощеної продукції.
Секція 3. Шляхи вирішення екологічних проблем сільського господарства.
Секція 4. Органічне рослинництво. Секція 5. Виробництво якісної та екологічно-чистої продукції тваринництва
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Організаційний комітет конференції забезпечує реєстрацію учасників конференції м. Вінниця ВНАУ 1 грудня 2016 р.
2. Усі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, учасники конференції несуть особисто.
3. Робоча мова конференції – українська, російська, англійська, польська.
4. Для участі в роботі конференції необхідно до 25 листопада 2016 року надіслати на електронну адресу за обраною секцією: заявку учасника, тези, скановану копію квитанції про оплату.
5. За результатами конференції буде видано Збірник тез конференції.
6. Файли у папці з назвою секції назвати за прикладом: zayavka_Petrenko; thesis_ Petrenko1; chek_Petrenko1.
7. Кожному учаснику будуть надіслані: матеріали конференції, програма і сертифікат учасника.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 2.Тексти тез доповідей обсягом 2-3 повні сторінки формату А4 слід підготувати у текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5. Розміри полів: верхнє, нижнє, ліве та праве по 20 мм. 3.Загальна схема побудови тези доповіді: рукопис починається з індексу УДК (Times New Roman, 12) у верхньому лівому кутку; назва тези великими літерами (кегель 14, жирний); з правої сторони прізвище, ініціали автора, прізвище ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, установа; через один інтервал основний текст згідно зразку який наведений нижче. 4. Формули розташовувати по центру. Всі рисунки повинні бути згруповані. 5.Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тези бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.
6.Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах має бути мінімальним.
7.Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування матеріалів конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
УДК:635.655:631.5
СИМБІОТИЧНА ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО Українець І.М., канд. с.-г. наук., доцент Вінницький національний аграрний університет
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета (тези). Виклад основного матеріалу. Висновки і пропозиції.
Список використаної літератури
Петриченко В.Ф. Оцінка технологічних прийомів вирощування сої в умовах Правобережного Лісостепу /В.Ф. Петриченко, С.І. Колісник, С.Я. Кобак // Вісник аграрної науки, 2013. - № 13 (вересень). – С. 57-62.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (16 Листопада 16)
Переглядів: 700 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.32.16
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук