Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

Першу національну науково-методичну конференцію
«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі економічних вузів, працівники економічних підрозділів підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем, студенти. Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. Напрямки роботи конференції
Секція 1. Теоретичні засади економіко-математичного моделювання складних систем. Мережеві системи
Секція 2. Синергетика та нелінійні моделі економічної динаміки
Секція 3. Моделювання ризиків у системі економічної безпеки
Секція 4. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці
Секція 5. Економетричні моделі та методи в аналізі, прогнозуванні, обґрунтуванні рішень
Секція 6. Когнітивні та імітаційні моделі соціально-економічних систем
Секція 7. Прикладні проблеми економіко-математичного моделювання Секція 8. Інформаційно-аналітичні системи в економіці У межах конференції передбачається проведення круглого столу «Проблеми підготовки фахівців за спеціалізацією «Економічна кібернетика». До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей. Учасники конференції можуть опублікувати статтю відповідно до тематики в міжнародному науково-аналітичному журналі «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» (входить до переліку фахових видань України в галузі економіки, включений в низку міжнародних реферативних баз даних) або у збірнику наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» (входить до переліку фахових видань України в галузі економіки).
Голова програмного комітету:
Вітлінський В. В. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор.
Заступники голови програмного комітету:
Матвійчук А. В. – професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор;
Соловйов В. М. – завідувач кафедри економічної кібернетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, д.ф.-м.н., професор;
Черняк О. І. – завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор.
Члени оргкомітету:
Вовк В. М. – завідувач кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор;
Григорків В. С. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного економічного університету імені Юрія Федьковича, д.ф.-м.н., професор;
Грицюк П. М. – завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н., професор;
Іванов М. М. – завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Класичного приватного університету (Запоріжжя), д.е.н., професор;
Клебанова Т. С. – завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Саймона Кузнеця, д.е.н., професор;
Ковальчук К. Ф. – декан економічного факультету Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ), д.е.н., професор;
Кузьмін О. Є. - директор інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор;
Лисенко Ю. Г. - чл.-кор. НАН України, директор Центру інноваційних технологій управління Полтавського університету економіки і торгівлі, д.е.н., професор;
Лук’яненко І. Г. – завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.е.н., професор;
Максишко Н. К. – завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, д.е.н., професор;
Меркулова Т. В. – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, д.е.н., професор;
Піскунова О. В. – професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор;
Рамазанов С. К. – професор кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.е.н., д.т.н., професор; Скрипниченко М. І. – чл.-кор. НАН України, керівник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», д.е.н., професор.
Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання
1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. 2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. 3. Побудова тез доповіді наступна (дивіться зразок): - прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1 у правому верхньому кутку; - назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1 по центру; - тези - шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5, відступ 1,25 см.; - список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал - 1,5. 4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти! 5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом. Увага! До тексту тез доповіді за погодженням з автором можуть бути внесенні редакційні правки. Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником.
6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.
7. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у конференції.
Зразок оформлення тез доповіді Яковенко П. М. к.е.н., доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ У РОЗДРІБНОМУ КРЕДИТУВАННІ [Текст]
Список використаних джерел
Заявка на участь у конференції (надсилається обов’язково!) 1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада. 3. Планую у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції): - виступити з доповіддю; - бути слухачем; - тільки надрукувати тези. 4. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо). 5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно).
6. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
7. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію.
8. Підпис, дата.
Організаційний внесок Для часткового відшкодування витрат з організації і проведення конференції та видання збірника матеріалів конференції необхідно переказати кошти організаційного внеску у розмірі 200 гривень. Кошти переказуються: П/р № 260043063001 у ПАТ «Кредит Оптима Банк», МФО 380571. Одержувач платежу: ТОВ «Науковий парк КНЕУ», ЄДРПОУ 38463876. Призначення платежу: «Організаційний внесок прізвище учасника за участь у конференції».
Подання документів для участі у конференції
Заявку, тези доповіді, а також копію квитанції про оплату, необхідно надіслати на електронну адресу до 15 вересня 2016 року.
Оплата оргвнеску здійснюється після прийняття тез доповіді програмним комітетом.
За умови відсутності тез доповіді при надходженні оплати, неякісної підготовки тез доповіді та відмови від їх доопрацювання організаційний внесок не повертається.
Контакти Координатор: Козак Вадим Григорович. Тел.: (044) 586-81-42; +38 093 014-67-13. E-mail: conference@kyivsciencepark.com.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (13 Червня 16)
Переглядів: 1124 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 3.17.58
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук