Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ЕКОНОМША ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», присвяченій 50-річчю кафедри економіки підприємства ОНЕУ, яка відбудеться 15-16 вересня 2016 р. на базі готелю «Вікторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 А (район Аркад ії, проїзд від ЖД вокзалу маршруткою .№ 198, трамваєм № 5). До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у формі збірника. Тематичні напрямки конференції:

  1. Проблеми підвищення якості продукції та конкуренто­спроможності підпрі іємства.
  2. Інноваційно-інвестиційш аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах.
  3. Стратегія розвитку підприємства.
  4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах.
  5. Сучасні технології' управління на підприємстві.
  6. Математіїко-статистнчпі методи і моделі в управлінні підприємством.
  7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, в тому числі, за рахунок відновлювальної енергетики.

8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства.
До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти,

докторанти, викладачі ВНЗ, фахівці-практігки в галузі економіки підприємства. Участь студентів у роботі конференції перед­бачається за умови співавторства з їх науковими керівниками.

ОРГАШЗАЦІЙШШ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова - Звєряков М.І., член-кореспондент HAH України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ.

Заступники голови: — Ковальов А.І., проректор з наукової роботи ОНЕУ, доктор екон. наук, професор.

— Ликовий О.Г, зав. кафедри економші підприємства ОНЕУ, доктор екоп. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Секрета)) оргкомітету - Семенова В.Г., канд. екон. наук, доцент, заступник зав. кафедри економіки підприємства ОНЕУ. Представники організацій-засповників конференції:

Харічков С.К. - доктор екон. наук, професор, зав. кафедрі-менеджменту ОІЕПУ.

Г.жибовська-Вжежіньська М. — доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурсі.кого університету (м. Ольштин, Польща).

Лінднер Г. - доктор економіки, професор університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька. Для  участі в  роботі  конференції необхідно до 01.08.2016 р. надіслати поштою або електронною поштою

на адресу .<cp_pficu@maiLn!>

•     заявку на участь та відомості про авторів; «   тези доповіді (2 повні сторінки) - електронний варіант;

•    копію квитанції (чеку) про оплату. Вартість публікації тез доповіді — 150 грн. Після отримання заявки на участь у конференції

оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу учасника.

Платіжні реквізити:

Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку за номером:

5168-7420-2007-1464.

Одержувач: Ликовий О.Г.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: до 2-х повних сторінок формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків - 2 см. Абзацний відступ зліва-1,25.

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, 14 pt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул MS Office. Забороняється використовувати скановані об'єкти!

Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation, центрувати і нумерувати у круглих дужках з рівнянням номера на праве поле.

Література повинна містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку цитування їх за текстом у квадратних дужках, наприклад, [2, с.18].

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів (не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче установа. Нижче через 1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом - назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового рядка основний текст. Зразок оформлення тез доповіді:

 

Петренко A.C.

к.е.н., доцент

Одеський національний економічний університет (Україна)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ИШОВАЦІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[текст] Література

Список літератури оформлюється за останніми вимогами ДАК (ВАК) України.

Увага!

Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним напрямкам конференції або оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

За бажанням авторів розширений варіант тез може бути опублікований у формі статті в науковому збірнику «Вісник соціально-наукових досліджень» Одеського національного економічного університету, який включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 — Економічні науки (Бюлетень ВАК України, № 6, 1999 p.), а також в міжнародну наукометричну базу Index Copernicus International (Польща). Детальна інформація про збірник представлена на wcb-сайті - vsed.oneu.edu.ua

    ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У РОБОТІ V ЮБШЕІШОЇ МБЇСНАРОДЇЇОЇГЬІУКОБО-ГІРАІШІЩІОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ», ПРИСВЯЧЕНІЙ 50-РЇЧЧІО КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ОНЕУ

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Установа

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Тематичний напрям №

 

Форма участі:

□ доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)

□ дистанційна участь (лигне друк матеріалів)

Потреба у технічних засобах

мультимедійний проектор

□ так

□ ні

Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно)

□ так

□ ні

Необхідність

особистого

запоошсппя

□ так

□ ні

Вказати період проживання у готелі

 

Поштова адреса (куди надсилати матеріали конференції)

 

E-mail:

Телефон

 

Дата заповнення

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

65082, Україна, м. Одеса, вул. Преображенська, 8. Одеський національний економічний університет, кафедра економіки підприємства. Тел.: (048) 723-84-03, (048) 723-29-80 Для довідок: Секретар оргкомітету, кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства Семенова Валентина Григорівна моб. тел. (067) 731-31-05, (048) 703-11-39, викладач кафедри економіки підприємства Пудичева Галина Олександрівна моб. тел.: (097) 544 20 85 (066) 329 78 11

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Квітня 16)
Переглядів: 1103 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.27.09
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук