Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи».

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні працівники, викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти.

Мета конференції: розроблення та апробація нових економічних теорій, аналіз, прогнозування та надання практичних рекомендацій фінансових аспектів розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання.

Робочі мови конференції: українська; російська; англійська.

Форма участі: дистанційна.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямами:

- світове господарство і міжнародні економічні відносини;

- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

- механізми регулювання економіки.

Організаційний комітет:

Журавльова Т.О. (голова) – к.е.н., професор, завідувач кафедрою економіки та моделювання ринкових відносин ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова (головний редактор); Осіпов В.І. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та моделювання ринкових відносин ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова; Маслій Н.Д. – к.е.н., доцент кафедри економіки та моделювання ринкових відносин ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова, Дем'янчук М.А. – к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та моделювання ринкових відносин ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова, Захарченко Н.В. – к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та моделювання ринкових відносин ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова.

Для участі у роботі конференції просимо до 1 ТРАВНЯ 2016 року надіслати матеріали на е-mail ma-demyanchuk@ukr.net:

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (назва файлу ПІБ_тези, наприклад: Іванова І.І._Тези);

2) заявка на участь у конференції (назва файлу ПІБ_Заявка, наприклад: Іванова І.І._ Заявка);

3) відскановану або сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу ПІБ_Квитанція, наприклад: Іванова І.І._ Квитанція).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 

• обсяг – до 5 стор. книжкового формату А4; шрифт – Times New Roman. Кегль-14; інтервал між рядками – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;  абзацний відступ — 1,25 см;

• у тезах необхідно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки.

• посилання на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках в порядку посилання на них;

• список використаних джерел подається наприкінці тез доповіді в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;

• розширення файлів тільки .DOC або DOCХ;

• сторінки не нумеруються.

Графіки, таблиці та рисунки друкувати шрифтом Times New Roman, кегль - 12, міжрядковий інтервал – 1. Рисунки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Не допускається використання графіків, таблиць та рисунків у вигляді фотографій. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Використання кольору і фону не допускається. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

Тези друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ТЕЗАХ ДОПОВІДІ:

  • напрям конференції відповідно до тематики тез доповіді;
  • прізвище та ініціали автора (не більше трьох) (шрифт – напівжирний, курсив);
  • вчений ступінь, вчене звання, посада;
  • навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання (шрифт –курсив);
  • місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив);
  • назва роботи (великі літери, шрифт – напівжирний);
  • текст;
  • список літератури (шрифт – напівжирний, курсив).

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок для участі у конференції для громадян України – 150 грн, для учасників з інших держав участь у конференції безкоштовна (з наданням тільки електронного макету збірника тез).

По завершенню конференції усім учасникам з України буде надіслано ЕЛЕКТРОННИЙ МАКЕТ збірнику тез доповідей та до 5 ЧЕВРНЯ 2016 року буде здійснено ПОШТОВУ РОЗСИЛКУ друкованих примірників.

Збірнику буде присвоєно ISBN.

Всі бажаючі мають можливість заказати додатковий друкований екземпляр збірника тез доповідей – вартість 100 грн.

Порядок оплати оргвнесків та рахунок, на який учасник має перерахувати буде повідомлено після зарахування тез учасника. Увага! Після оплати Вами оргвнеску просимо надіслати нам відскановану копію квитанції.

 

Адреса оргкомітету:

65009, Україна, м. Одеса, вул. Говорова, 4, Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова, Інститут інноваційної та післядипломної освіти, Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин.

Телефон для довідок: 095-659-09-49, 068-334-29-34 – Дем’янчук Марина Афанасіївна

 

ЗАЯВКА

 

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

27-28 травня 2016 р.

 

Прізвище Ім’я по-батькові

 

Місце роботи (для студентів і аспірантів місце навчання)

 

Посада, науковий ступінь, вчене звання

(для студентів курс і напрям підготовки / спеціальність)

 

Необхідність додаткового друкованого варіанту збірника (за необхідності вказати кількість)

 

Поштова адреса учасника з індексом (можлива пересилка Новою Поштою)

 

Телефон/факс

 

E-mail:

 

Назва тематичного напряму

 

Назва тез доповідей

 

 

Зразок оформлення тез

 

Напрям конференції: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Іванова І.І.

доктор економічних наук, професор кафедри

економіки та моделювання ринкових відносин

Сидорова С.С.

студентка 3 курсу, напряму підготовки «Фінанси і кредит»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

м. Одеса, Україна

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність [ТЕКСТ].

Мета [ТЕКСТ].

Результати [ТЕКСТ].

Висновки [ТЕКСТ].

Список літератури:

[ТЕКСТ].

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (04 Квітня 16)
Переглядів: 1082 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.39.09
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук