Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» 20-21 квітня 2016 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

20 квітня 2016 р.

10.00-10.30 – реєстрація учасників конференції;

10.30-13.00 –пленарне засідання;

13.00-14.00 –перерва;

14.00-15.00 – секційні засідання.

21 квітня 2016 р.

10.00-12.00 – підсумкове засідання, вручення сертифікатів;

12.00-17.00 – культурно-масові заходи з відвідуванням історичних пам’яток архітектури Черкащини.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • доповідь на пленарному засіданні до 15 хв.
  • доповідь на секційному засіданні до 10 хв.
  • виступ в обговоренні до 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 01 квітня 2016 р. надіслати на адресу оргкомітету (роботи подані пізніше вказаного терміну у збірник не включаються, кошти не повертаються):

  • заявку на участь у конференції;
  • тези доповіді;
  • копію документа про оплату організаційного внеску.

 

Заявку, тези доповіді та копію документа про оплату необхідно надіслати в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc) на електронну адресу оргкомітету.

Розмір організаційного внеску (витрати на проведення конференції, друк тез, розсилку збірників):

очна участь – 150 грн.;

заочна участь – 100 грн.;

за умови заочної участі та отримання лише електронного примірника – 50 грн.

За результатами конференції будуть опубліковані збірники тез, які автори зможуть отримати під час проведення конференції. Заочні учасники отримують збірники поштою за вказаною адресою протягом двох тижнів з дня проведення конференції.

Усі учасники отримають сертифікат про участь у конференції.

Аспіранти та здобувачі, які братимуть участь у конференції (виступ на пленарному або сесійному засіданні) можуть отримати Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження, за темою доповіді, у навчальний процес СУЕМ (форму акту необхідно попередньо узгодити).

За бажанням учасникам, що візьмуть участь у роботі конференції може бути надано Довідку про участь у науково-дослідній темі «Моделювання ефективності фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств України в умовах обмеженості ресурсів».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2 (дві) сторінки друкованого тексту, виконані в редакторі MS Word-6,0.
  2. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. (інші редактор не допускаються).
  3. Шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1.
  4. Береги: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм., праве – 15 мм.
  5. Рукопис починається з УДК, який вказується у верхньому лівому куті.
  6. Текст повинний відповідати такій структурній схемі: УДК, назва, прізвище, ім’я та по батькові автора, назва закладу, де навчається (працює) автор, науковий керівник, текст тез, література (до 5 джерел).
  7. Формули, таблиці (шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.
  8. Текст має бути виконаний з дотриманням вимог, стилістично та грамотно відредаговано.
  9. Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статтю у Науковому журналі «Вісник СУЕМ», що є фаховим виданням з економічних наук. Затверджено Наказом МОН України від 21.12.2015 р., № 1328.

З вимогами щодо змісту, порядку подання та оформлення наукових статей можна ознайомитись на сайті Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за адресою: http://www.suem.edu.ua/uk/science/newsletter.

Запрошуємо всіх бажаючих до публікації матеріалів у колективній монографії "Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності", що буде видана за кордоном.

Робочі мови монографії – українська, російська, англійська.

Для публікації матеріалів до 25 березня 2016 р. необхідно подати:

  • Відомості про автора;
  • Матеріали для розміщення;
  • Рецензію (для авторів, що не мають наукового ступеня);
  • Копію про оплату організаційного внеску.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc) на адресу оргкомітету.

Розмір організаційного внеску для публікації монографії становить 40 грн. за сторінку (повну чи не повну). Організаційний внесок включає витрати на формування та редагування монографій, друкування та розсилка авторам.

вимоги до оформлення матеріалів МОНОГРАФІЇ

  1. Обсяг матеріалів становить 12-15 сторінок.
  2. Робота має бути виконана за допомогою ПЕОМ у редакторі MS Word-6,0.
  3. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.
  4. Шифр Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
  5. Береги: верхнє, нижнє – 20 мм., ліве – 20 мм, праве – 15 мм.
  6. Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.
  7. Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.
  8. До матеріалів монографії обов’язково додається інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом до 100 слів) англійською мовою.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Аблязов Р. А. – д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, професор, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – голова;

Шпак Л.О. – д.е.н., доц., ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Коваль В.В. – к.т.н., заступник голови Черкаської ОДА;

Яценко В.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Яценко О.В. – д.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Березін О.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства Полтавського університету економіки і торгівлі;

Бондар М.І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, голова підкомісії з обліку і аудиту науково-методичної комісії МОНУ;

Голян В.А. – д.е.н., проф., головний редактор журналу «Економіст»;

Гудзинський О.Д. – д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту ім. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Мостенська Т.Л. – д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Національного університету харчових технологій;

Павлов К.В. – д.е.н., проф.,  завідувач кафедри економіки та управління Іжевського інституту управління, м. Іжевськ, Росія, заслужений діяч науки Удмуртської Республіки;

Савченко С.О. – д.е.н., проф., проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Череп А.В. – д.е.н., проф., Академік Академії економічних наук, Академік Академії наук Вищої освіти, зав. кафедри фінансів і кредиту, декан економічного факультету Запорізького національного університету;

Ус Г.О. – д.е.н., проф., проректор з підготовки наукових кадрів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Секретаріат:

Голова: Сукач О.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Технічні секретарі:

Сарана Л.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;

Гирник Л.В.старший викладач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

П.І.П. учасника __________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________

Місце роботи ____________________________________

Посада __________________________________________

Робоча адреса ____________________________________

Адреси для листування ____________________________

Телефон ________________________________________

E-mail __________________________________________

Назва статті _____________________________________

Номер секції ____________________________________

Планую (потрібне позначити):

  • виступити з доповіддю;
  • взяти участь як слухач;
  • заочна участь (публікація тез).

Реквізити для оплати участі у конференції: отримувач: ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

Код 14204539 МФО 354789

Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк»,

м. Черкаси, 18036, вул. Нечуя-Левицького, 16;

призначення платежу: за участь (ПІП) у конференції.

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси, 18036

Україна

Тел.(0472) 64-21-27, (067) 994-98-25

Електронна пошта конференції

konf.suem@gmail.com

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Січня 16)
Переглядів: 1191 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.35.33
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук