Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ»

І Міжнародна науково-практична конференція
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ»
23-25 квітня 2015 року
м. Ужгород, Україна
Співорганізатори конференції:
Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Кафедра фінансів ДВНЗ «Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця»
Кафедра фінансів ДВНЗ «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу»
Кафедра банківського менеджменту та обліку ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет»
Міжнародний центр логістичних технологій ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Факультет права та адміністрації Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Познань, Республіка
Польща)
Факультет міжнародних відносин Економічного університету у Братиславі (м. Братислава, Словацька
Республіка)
Інститут Фасиліті Менеджмент (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина)
Білоруський державний аграрний технологічний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Інститут ім. Йожефа Етвеша (м. Бая, Угорщина)
Мета заходу: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з
проблемних питань розвитку фінансово-кредитної системи України; пошук шляхів
впровадження наукових напрацювань, інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо
удосконалення напрямків реформування фінансової політики на державному та регіональному
рівнях.
Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій та культурну
програму.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ:
Секція 1. Стратегія та загальні проблеми розвитку фінансової системи України.
Секція 2. Грошово-кредитна політика країни, проблеми і напрями розвитку банківської
системи і фондового ринку.
Секція 3. Фіскальна політика держави, проблеми і напрями розвитку бюджетної і
податкової систем.
Секція 4. Проблеми забезпечення фінансової безпеки держави та суб’єктів
господарювання в контексті світової фінансової кризи.
Форми участі у конференції: особиста та заочна
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
За результатами проведення конференції учасники отримують Збірник матеріалів
конференції з присвоєнням кодів ISBN, УДК і ББК.
Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у Науковому віснику
Ужгородського університету. Серія «Економіка» (ISSN 2409-6857), який входить до Переліку
фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 р. №1-05/6) та
представлений в інформаційній базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. З
питань щодо публікації наукових статей звертатись: visnyk-econ@uzhnu.edu.ua або за
тел. +38(050)372-88-28.
УМОВИ УЧАСТІ
Для участі у роботі конференції та публікації тез Вам необхідно до 10.04.2015 р. надіслати на
електронну адресу conf.fbs@gmail.com:
 заявку на участь у конференції (електронний варіант);
 електронний варіант тез доповіді;
 скан-копію квитанції про оплату організаційного внеску.
Файли назвати за зразком: Іванов_тези.doc, Іванов_заявка.doc, Іванов_квитанція.doc.
Оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомляє учасника конференції
про отримання та прийняття матеріалів.
Збірник матеріалів конференції разом із програмою учасники конференції отримають під час
реєстрації. Учасникам, що братимуть участь у конференції заочно, Збірники матеріалів разом із
Програмами надсилатимуться поштою на адресу, вказану у заявці у тритижневий термін з дня
проведення конференції.
УВАГА!
Особиста участь у конференції іноземних учасників та докторів наук — безкоштовна!
Організаційний внесок:
для учасників з
України
для учасників з інших
країн
Особиста участь 300 UAH —
Заочна участь 85 UAH 10 EUR
Додатковий примірник Збірника
матеріалів конференції
50 UAH 5 EUR
 у випадку заочної участі внесок покриває витрати, пов'язані з друком Збірника
матеріалів конференції та його поштовою пересилкою;
 у разі особистої участі внесок передбачає покриття витрат на підготовку та
проведення конференції, її інформаційне забезпечення та друку Збірника матеріалів
конференції;
Усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням, оплачують самі
учасники або організація, яка надала їм відрядження.
ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:
Одержувач: Стегура Віктор Вікторович
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 14360570
Поточний рахунок: 5168757220368718
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати прізвище).
ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З ІНШИХ КРАЇН:
BENEFICIARY: STEHURA VICTOR
IBAN: UA173052990005168757292178268
ACCOUNT: 5168757292178268
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
CORRESPONDENT ACCOUNT: acc № 400886700401
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
 обсяг тез доповідей – 2-5 сторінок формату у текстовому редакторі для Microsoft Word
у вигляді файлу з розширенням *.doc;
 шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal),
міжрядковий інтервал – 1,5, відступ на абзац 12,5 мм, вирівнювання по ширині;
 поля сторінки: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;
 формули, рисунки та таблиці оформляються на комп’ютері (сканований матеріал не
допускається), будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не
допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків
використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані
як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю;
 переноси в тексті не допускаються;
 сторінки не нумеруються;
 список використаних джерел (без повторів) розміщується після тез у алфавітному
порядку і оформляється згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р.;
посилання на джерела в тексті слід давати в квадратних дужках.
Тези не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен
та інших відомостей несуть автори публікацій.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Сидоренко С.С., к.е.н., доцент
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
Науковий керівник: Іванова І.І., к.е.н., доцент (лише для студентів та аспірантів)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ
ДЕРЖАВИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
Текст доповіді
Список використаних джерел:
1. Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності
діяльності підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. - №8.
– С.35-44.
2. …
ЗАЯВКА
на участь у І Міжнародній науково-практичній конференції
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ»
ПІБ (повністю)_____________________________________________________________________
Науковий ступінь _________________________________________________________________
Вчене звання_______________________________________________________________________
ВНЗ/організація/установа____________________________________________________________
Посада____________________________________________________________________________
ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для студентів,
аспірантів)_________________________________________________________________________
Назва секції _______________________________________________________________________
Назва доповіді______________________________________________________________________
Потреба у додаткових збірниках (вказати кількість)______________________________________
Поштова адреса для відправлення Збірника матеріалів конференції (з індексом)______________
Номер контактного телефону_________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Планую (обрати з переліку)___________________________________________________________
 доповідь на пленарному засіданні
 доповідь на секційному засідання
 взяти участь як слухач
 опублікувати тези доповіді
Необхідність для виступу додаткових технічних засобів (вказати яких)______________________
Необхідність офіційного запрошення__________________________________________________
Необхідність у сприянні розміщення у готелях м. Ужгород (вказати орієнтовну дату та час
приїзду та від'їзду)__________________________________________________________________
З ПОВАГОЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (31 Березня 15)
Переглядів: 1720 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.32.51
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук