Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ГОРИЗОНТ 2020

Горизонт 2020 – нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона триватиме з 2014 року до 2020 року з загальним бюджетом приблизно 70 млрд. євро.
Горизонт 2020 є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи
Інноваційного союзу, Європа 2020 з метою зміцнення    конкурентоспроможності
Європи у глобальному вимірі, її економічне зростання та створення нових робочих місць.
 По суті, Горизонт 2020 є не лише наступною Рамковою програмою після Сьомої рамкової програми з досліджень та технологічного розвитку. Горизонт 2020 об’єднує Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ).
 Структура та пріоритети
 Горизонт 2020 поділено на три компоненти та доповнено горизонтальними
ініціативами, спрямованими на розповсюдження передового досвіду та
розширення участі:
 Компонент 1: Передова наука
Зміцнення позиції ЄС у передовій науці та дослідженнях з бюджетом приблизно 24,3 млрд. євро. Європейська Дослідницька Рада(ERC) 17 %
Майбутні та виникаючі технології(FET) 3,5 % Дії Марі Склaдовської Кюрі
- Зміцнення міжнародної міждисциплінарної та міжгалузевої
мобільності дослідників
- Підвищення можливості для кар'єрного росту й умов праці
молодих науковців та досвідчених дослідників
- Розвиток наукової кар`єри
- Сприяння співробітництву між науковими установами та
промисловістю 8 %
Дослідницькі інфраструктури 3,23 %  - 31,73 %
• Підтримку найталановитіших та креативних науковців та наукових
колективів щодо проведення передових досліджень найвищого рівня через
Європейську Дослідницьку Раду (ERC);
• Наукова співпраця з метою пошуку нових та перспективних областей
досліджень через підтримку Майбутніх та виникаючих технологій (FET);
• Надання дослідникам можливостей для навчання та розвитку кар’єри у
рамках програми дій Марі Складовської Кюрі (Marie Skłodowska-Curie
Actions);
• Забезпечення доступу всіх європейських дослідників до висококласних
дослідницьких інфраструктур (включаючи е-інфраструктури) (research
infrastructures)
Компонент 2: Індустріальне лідерство
 
Зміцнення індустріального лідерства з бюджетом приблизно 17 млрд. євро. Тут передбачено фінансування ключових технологій, більший доступ до капіталу та підтримка малого та середнього бізнесу (МСП).
Лідерство в індустріальних технологіях з підтримкою для:
Інформаційно-комунікаційні технології
- Нове покоління компонентів та систем
- Нове покоління комп’ютеризованих систем
- Розвиток мереж Інтернету
- Технології управління інформаційними потоками
- Новітні інтерфейси та роботи
- Мікро- та наноелектроніка та фотоніка
Нанотехнології
- Розробка нового покоління наноматеріалів, наноприладів та наносистем
- Забезпечення безпечної розробки та використання
нанотехнологій
- Розвиток суспільного виміру нанотехнологій

- Ефективний синтез та виготовлення наноматеріалів,
компонентів і систем
- Розробка техніки, методів вимірювання та обладнання, що
підвищує продуктивність, зосереджуючись на основних
технологіях, що сприяють розвитку та виведенню на ринок
складних наноматеріалів та наносистем.
Новітні матеріали
- Міжгалузеві технології на основі передових матеріалів
- Розробка та перетворення матеріалів
- Використання матеріалів і компонентів
- Матеріали для екологічно раціональної та низько вуглецевої
промисловості
- Матеріали для нових галузей
- Метрологія, випробування характеристик, стандартизація та
контроль якості
- Оптимізація використання матеріалів
Біотехнології
- Передові біотехнології
- Промислові процеси на основі біотехнологій
Інноваційні та конкурентні виробничі технології
Космічна галузь
Специфічне завдання наукових досліджень та інновацій в
космічній галузі полягає в розвитку конкурентної та інноваційної
космічної промисловості та наукової спільноти, яка розроблятиме
та використовуватиме космічну інфраструктуру для підтримки
майбутньої політики та суспільних потреб ЄС
А також підтримка об’єднання декількох ключових технологій для
отримання кращих результатів;
Доступ до ризикового фінансування 3,69 %
Інновації у МСП 0,8 % -  22,09 %
 
Компонент 3: Відповідь на соціальні викликни Приблизно 31 млрд. євро виділяється на вирішення суспільних проблем європейців, таких як захист навколишнього середовища та зміну клімату, розвиток сталого транспорту та мобільності, розвиток відновлюваних джерел енергії, очищення продуктів харчування, боротьбу зі старінням населення.
Здоров’я, демографічні зміни та добробут 9,7 % Безпека продуктів харчування, стале сільське та водне господарство, лісництво, дослідження води (включаючи питну воду), біоекономіка 5 %
Безпечна, чиста та ефективна енергетика 7,7 %
Розумний, зелений та інтегрований транспорт 8,23 %
Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів та
сировини 4 %
Європа у змінному світі – інноваційні та розумні суспільства 1,7 %
Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи і її
мешканців 2,2 %
Наука у суспільстві 0,6 %
Розповсюдження досконалості та розширення участі 1,06 %  39,13 %
 
Схеми фінансування
 
У програмі Горизонт 2020 діятимуть 2 види проектів:  Дослідницькі проекти
 Проекти, близькі до інноваційного ринку Дії з підтримки та координації також отримуватимуть фінансування У Горизонт 2020 матимуть місце два види діяльності, а саме дослідження та інноваційна дільність. За винятком деяких дій в рамках програми Марії Складовської Кюрі, така діяльність включає в себе консорціум, що складається з кількох організацій з країн ЄС, асоційованих країн і\або третіх країн. Консорціум обирає одного з членів координатором та підписує грантову угоду. Гранти можуть фінансуватися на 100% від загальних прийнятних витрат (окрім інноваційних грантів, де прибуткові організації отримують максимум 70%).
Непрямі витрати фінансуються ставкою 25% від прямих прийнятних витрат.
Більшість грантів будуть фінансуватися за схемою повернення прямих витрат, однак деякі гранти (наприклад, у рамках Дій Марі Складовської Кюрі) будуть фінансуватися методом одноразової виплати (Lamp Sum).
Проектні пропозиції оцінюватимуться за трьома основними критеріями:
Досконалість – Внесок – Якість та Ефективність Впровадження.
Для малих та середніх підприємств запроваджуються нові дії, які проходитимуть у3 фазах:
• Фаза 1: Концепція і техніко-економічна оцінка
• Фаза 2: Дослідницька і демонстраційна робота
• Фаза 3: Комерціалізація
 Умови участі
 Мінімальні умови:
a. Не менше трьох юридичних осіб повинні брати участь в проектах;
b. Кожна з таких трьох юридичних осіб повинна бути заснована в країні-
учасниці ЄС або в асоційованій країні;
c. Жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій
самій країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;
d. Усі три юридичні особи повинні бути незалежними одна від одної
 
Учасники:
а. будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС або в
асоційованій країні, або створена за законодавством ЄС;
 b. будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 c. будь-яка юридична особа, заснована в третій країні
Якщо у програмі бере участь міжнародна організація або юридична особа,
заснована в третій країні, яка не відповідає зазначеним критеріям фінансування за параграфом 1, фінансування від ЄС може надаватись, за певними умовами; одна  з таких умов:
a. Участь такої організації або юридичної особи вважається необхідною для
виконання діяльності;
b. Таке фінансування забезпечується за двосторонньою науково-технічною
угодою або будь-якою іншою домовленістю між ЄС та міжнародною організацією або, якщо мова йде про юридичні особи, засновані в третіх
країнах, між ЄС та країною, в якій була заснована юридична особа.
 
Спільні конкурси заявок з третіми країнами або міжнародними організаціями
1. Спільні конкурси заявок з третіми країнами, науково-дослідними
організаціями та органами таких країн, або з міжнародними організаціями
можуть здійснюватися для спільного фінансування діяльності. Пропозиції
повинні оцінюватись та відбиратись за допомогою узгоджених між
сторонами процедур спільного оцінювання та відбору.
2. Юридичні особи, які одержують фінансування від ЄС, повинні укласти
угоду про фінансування з ЄС або відповідним органом фінансування. Угода
про фінансування повинна містити опис роботи, яку повинні виконати
учасники та юридичні особи з третіх країн, які беруть участь у програмі.
3. Юридичні особи, які одержують фінансування від ЄС, повинні укласти
координаційну угоду з юридичними особами – учасниками програми, які
одержують фінансування від відповідних третіх країн або міжнародних
організацій.
 
Інформаційні джерела:
 
HORIZON 2020 -http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
 CORDIS – Інформаційна служба ЄС з досліджень та розвитку
 http://cordis.europa.eu/home_en.html
 Participant Portal – Портал для учасників Рамкової програми
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
NIP/Ukraine - www.fp7-ncp.kiev.ua
 Покращення двостороннього науково-технологічного співробітництва
з Україною * Вдосконалений інноваційний підхід
http://www.bilat-ukr.eu/
  Мережа міжнародної науково-технологічної співпраці з країнами
Східної Європи і Центральної Азії
http://www.inco-eeca.net/
 Обмін інформацією з питань науки, технологій та інновацій між
Європейським дослідницьким простром і країнами Східної Європи,
Центральної Азії, Південного Кавказу
 http://www.increast.eu/
 Європейський Дослідницький Простір
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗІ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС
У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ (НІП УКРАЇНИ)
 
Інформаційна підтримка, консультації, навчання
 
 Можливості, правила участі в науково-дослідних програмах ЄС, зокрема рамкових програмах (Горизонт 2020)
 Фінансові, юридичні питання, оформлення проектів та правила звітності
 Програми наукової мобільності, зокрема Дії Марії Складовської Кюрі (Горизонт 2020)
 Ефективне використання можливостей електронних ресурсів, зокрема
CORDIS;
 Специфіка участі малого та середнього бізнесу в наукових програмах, що
фінансуються Європейською Комісією;
 Підготовка та проведення тематичних семінарів, круглих столів,
інформаційних днів, конференцій з питань Рамкової програми у Києві та
регіонах України за участю експертів ЄС;
 
Контакти
Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та
технологій (НІП України)
ДП «УКРТЕХІНФОРМ»
03680
Україна, м. Київ, вул. Горького 180, офіс 801
Тел/факс: +38 044 529-03-32
E-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
 nip@fp7-ncp.kiev.ua
Веб-сторінка: www.fp7-ncp.kiev.ua

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (23 Березня 15)
Переглядів: 2426 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.34.48
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук