Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

19–20 квітня 2018 року на базі кафедри українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків) відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ»

Напрями роботи конференції

 1. Гуманітарні дисципліни в сучасних концепціях вищої освіти.
 2. Значення суспільних наук для формування національної свідомості та збереження національної ідентичності, виховання політичної культури особистості.
 3. Актуальні питання методики викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі, традиції та інновації.
 4. Сучасні вимоги до методичного забезпечення навчального процесу з гуманітарних та мовних дисциплін у ВНЗ.
 5. Психологія та педагогіка вищої школи.
 6. Проблеми формування професійноорієнтованої мовної компетентності студентів при викладанні іноземних мов, дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
 7. Основи термінотворення і терміновживання як важлива складова лінгвістичної підготовки майбутніх фахівців.
 8. Актуальні тенденції розвитку сучасної латинської медичної та фармацевтичної термінології.
 9. Інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання, проблеми впровадження дистанційного навчання.
 10. Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ.
 11. Методи та форми контролю знань здобувачів вищої освіти з гуманітарних та мовних дисциплін.
 12. Особливості організації та контролю самостійної роботи студентів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

 

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2018 року на електронну адресу ukr_lat_konf@ukr.net надіслати:

1) анкету-заявку на участь у конференції;

2) електронний варіант статті (4-10 сторінок) або тез (1-3 сторінок).

3) скановану копію квитанції про оплату за публікацію (35 грн. за 1 стор.)

Для очних учасників конференції організаційний внесок складає 200 грн. Оплата здійснюється під час реєстрації.

Оплату публікації можна здійснити шляхом переказу коштів на картковий рахунок 4149 4978 7239 2370 – Берестовий Ігор Дмитрович.

Публікація матеріалів конференції планується до початку роботи конференції.

Можливі форми участі:

 • доповідь на пленарному засіданні;
 • доповідь на секційному засіданні;
 • тільки публікація.

Учасники конференції отримають:

 • програму роботи конференції;
 • збірник із матеріалами конференції;
 • сертифікат про участь у конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Код статті (УДК) (вирівнювання по лівому краю).
 2. Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора друкуються жирним шрифтом праворуч (УВАГА! Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем через нерозривний пробіл).
 3. Через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами жирним шрифтом).
 4. Через рядок – анотації українською, російською, англійською (прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації, ключові слова) мовами. Сам текст анотацій українською, російською мовами має бути 8-10 рядків, англійською – 1000–1500 знаків і містити такі елементи: актуальність, мета, завдання, результати й висновки. На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова 5–8 (шрифт – курсив).
 5. Через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, без переносів, інтервал 1,5, поля зліва, зверху, справа – 20 мм, знизу – 25 мм, абзацний відступ – 12,5мм.
 6. Якщо в статті використовується інший шрифт, то його необхідно подати на диску окремим файлом.
 7. Ілюстративний матеріал друкується курсивом без підкреслень та лапок; досліджувана одиниця – жирним курсивом; тлумачення окремих слів та понять подається в апострофах ‘…’; посилання на ілюстративне джерело – у круглих дужках: (Т. Шевченко).
 8. У тексті коротке тире ( – ) і дефіс (-) розрізняються за розміром і наявністю/відсутністю пробілів, наприклад: мета дослідження – визначити …; лексико-семантичне поле;
 9. У тексті використовуються лапки «…»; якщо трапляються внутрішні і зовнішні лапки, то цитата оформляється за зразком: «…“…”…».
 10. Покликання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [4: 345; 7: 3756].
 11. Список літератури і джерел оформляється згідно з вимогами Національного стандарту України «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» (К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 20 с.).

 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті.

Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти статей. Матеріали, оформлені без дотримання вимог, без надання чеків (чи копій чеків) про сплату поліграфічних послуг або надіслані пізніше зазначеного терміну, друкуватися не будуть.

 

Проїзд, проживання та розсилка матеріалів конференції (для заочних учасників) – коштом учасників.

Адреса оргкомітету:

Кафедра українознавства та латинської мови

м. Харків,

вул. О. Невського, буд. 18

Телефон кафедри: (057) 771–81–61

 

Координатори конференції:

Савіна Вікторія Вікторівна +38(099) 097 27 41;

Малютіна Оксана Костянтинівна +38(096) 52 53 602

Самолисова Оксана Володимирівна +38(050)64 84 632

 

ЗАЯВКА

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА

У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ»

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Країна

 

Місто

 

Місце роботи (назва навчального закладу, факультету й кафедри)

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Тема статті/тез

 

Контактний телефон

службовий

 

мобільний

 

E-mail (обов’язково)

 

Для надсилання примірника матеріалів (необхідне зазначити)

Поштова адреса

 

Адреса і номер відділення кур’єрської пошти «Нова пошта»

 

Форма участі

доповідь на пленарному засіданні без публікації

 

доповідь на пленарному засіданні з публікацією

 

доповідь на секційному засіданні без публікації

 

доповідь на секційному засіданні з публікацією

 

тільки публікація

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Грудня 17)
Переглядів: 88 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.59.30
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук