Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»

Мета конференції – визначення особливостей процесу управління організаціями в умовах ринку; розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Управління організацією як соціально-економічною системою.
 2. Інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент в системі сучасного підприємства.
 3. Кадровий менеджмент в сучасній організації. Правове забезпечення діяльності підприємства.
 4. Галузеві та регіональні аспекти сучасного менеджменту. Публічне управління.
 5. Аграрний менеджмент. Менеджмент туристичного бізнесу. Міжнародний менеджмент та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 6. Управління ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю підприємства. Маркетинговий менеджмент.
 7. Сучасні підходи до управління вищою освітою.

Для участі в конференції до 10 квітня 2019 року необхідно надіслати на електронну адресу:

– заявку на участь у конференції;

 • тези доповідей до 3 сторінок;
 • копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

 

Матеріали надсилати на e-mail: conferpdaa2019@ukr.net

 

Координатор конференції від Полтавської державної аграрної академії:

+38 (050) 136 03 22 – Потапюк Ірина Петрівна

 

Запрошуємо Вас до співпраці!

З повагою оргкомітет!

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 

300 грн – очна участь;

150 грн – заочна участь;

100 грн – заочна участь для студентів та працівників ПДАА.

Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію програми, тез доповідей та організаційні витрати на проведення конференції. На вказану учасникам адресу надсилається 1 збірник тез доповідей. Додатковий збірник оплачується окремо (100 грн).

Кошти (організаційний внесок) надсилати на карту Приват Банку 5168 7427 2462 4667 (Потапюк Ірина Петрівна). Скан-копію (фото) квитанції про сплату організаційного внеску просимо обов’язково надіслати на електронну пошту: conferpdaa2019@ukr.net.

 

Вимоги до оформлення тез

 1. Учасник має право представити доповідь, яка раніше не публікувалася. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи. Якщо науковий керівник здобувача не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

2. Обсяг – до 3 сторінок (не нумеруються).

3. Формат – А5, гарнітура – MS Word. (*.doc, *.rtf).

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша А-5, через один інтервал, шрифт – Times New Roman, кегль – 11, поля – 2,0 см. з усіх боків. Абзац – 0,75 см. Рисунки повинні бути згруповані в один графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation. Вказуються ініціали й прізвище авторів (через кому, якщо декілька), регалії, наступний рядок – назва організації, звідки автори, через один рядок назва тез (напівжирним, великими літерами по центру), через рядок тези доповіді.

5. Рисунки і таблиці повинні не перевищувати за шириною 10 см, за висотою – 16 см.

6. Список використаних джерел оформляється згідно оновлених вимог ВАК.

7. Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження.

8. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.

9. Рішення про опублікування приймає редколегія. До тез можуть бути внесені редакційні правки, які не стосуються їх змісту, без погодження з автором (авторами).

10. Оргкомітет конференції, враховуючи вимоги Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., відхилятиме роботи при виявленні в них запозичень, оформлених неналежним чином.

 

Зразок оформлення тез доповідей

 

М. В. Петренко, к.е.н., доцент,

Ю. Ю. Юрченко, здобувач вищої освіти

Полтавська державна аграрна академія

 

ФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ НА підприємствІ

 

Основний текст

 

Список використаних джерел:

 1. …………………………………………….
 2. ……………………………………………

ЗАЯВКА

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»

Прізвище, ім’я, по батькові ________________

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання ____________________________

Місце роботи (навчання) ___________________

Посада __________________________________

Тема доповіді ____________________________

Науковий напрям _________________________

Поштова адреса __________________________

Телефон____________ E-mail _____________

 

Збірнику матеріалів конференції присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і індекс ББК, вона розсилається відповідно до списку обов’язкової розсилки.

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ У ЗАРУБІЖНОМУ ВИДАВНИЦТВІ

 

Вимоги до матеріалів монографії

Матеріали обсягом 8-10 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Обов’язкові посилання на джерела (до 10-15 джерел) в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно вимог ГАРВАРДСЬКОГО СТИЛЮ (HARVARD REFERENCING STYLE). Зноски не допускаються!Зноски не допускаються!

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова рецензія доктора наук.

Монографія виконується відповідно до науково-дослідної теми з державною реєстрацією Полтавської державної аграрної академії «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів», науково-дослідної теми з державною реєстрацією Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія» та науково-дослідної теми європейського навчального закладу.

Монографія видається у зарубіжному видавництві. Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN).

 

Робоча мова: англійська.

 

 

 

 

Вимоги до оформлення

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А5, поля: 2 см – з всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0,75 см. Перенос слів в тому числі і автоматичний) не допускається!

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама.

Математичні формули виконуються у редакторі формул і повинні бути пронумеровані.

Матеріал підрозділу у монографію має бути структурований таким чином:

Матеріали в монографію надсилаються електронною поштою за адресою: monogpdaa@ukr.net

 

Фінансові умови

Вартість публікації в монографії – 1000 грн. На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один примірник монографії.

Додаткове узгодження потрібне:

при публікації статті більше 10 сторінок;

при бажанні отримати додаткові екземпляри монографії (для співавторів, наукових консультантів, бібліотек тощо);

при отриманні сертифікату про участь у НДТ;

при допомозі в оформленні списку літератури.

 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії.

Оплата участі в монографії – до 01.07.2019 р. включно.

 

Контрольні дати

Термін надання авторами матеріалів (довідки, матеріали монографії та рецензії для аспірантів та здобувачів) для розгляду редколегією – до 01.07.2019 р.

Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів на електронну адресу автора обов’язково відсилається повідомлення з е-mail: monogpdaa@ukr.net

Якщо повідомлення протягом двох діб не отримано – продублюйте відправку або зателефонуйте !!!

 

Довідка про автора статті:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Вчене звання, науковий ступінь

Посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)

Повна назва вищого навчального закладу

Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії):

Контактний телефон для спілкування

E-mail

Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів (№ секції конференції)

Назва статті

Потреба в довідці про участь в колективній монографії так/ні

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження – прізвища всіх авторів (наприклад, Іванов, Петров, Лазько).

Головний редактор монографії: завідувач кафедри менеджменту ПДАА, професор, д.е.н. – Маркіна І.А.

 

Редакція залишає право проводити редакційну правку рукопису!

 

Контактна особа – Дячков Дмитро Володимирович.

Тел. +38 (066) 172 23 11

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (02 Квітня 19)
Переглядів: 63 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.29.22
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук