Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Продовольчі ресурси: проблеми та перспективи»

4 листопада 2015 року "Інститут продовольчих ресурсів" НААН України запрошує Вас взяти участь у роботі

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Продовольчі ресурси: проблеми та перспективи»

 

Мета конференції – обґрунтування теоретико-методологічних аспектів та проблем ефективності ринків продовольства. Популяризація наукових досліджень з розвитку біотехнологій в харчовій індустрії та шляхів їх реалізації та комерціалізації.

До участі у конференції запрошуються вчені,  представники підприємств і організацій, неза­лежно від форм власності та діяльності, місця роботи, навчання та місцезнаходження.

 

Робочі мови конференції:

 українська, російська, англійська.

 

Регламент конференції:

09.30-10.00 - реєстрація учасників конференції;

10.00-12.00 - пленарне засідання;

12.00-12.30 - перерва на обід;

12.30-16.00 - секційні виступи, круглі столи.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Секція 1 «Інноваційні біотехнології та обладнання в харчовій промисловості»

 • сучасний вектор біотехнологічного підходу у розвитку технологій харчових продуктів і кормів;
 • тенденції розвитку технологій продуктів дитячого та геродієтичного призначення;
 • сучасне обладнання харчової промисловості;
 • підходи до визначення якості харчових продуктів та технологічного контролю на підприємствах;
 • екологізація підприємств харчової промисловості.

Секретаріат оргкомітету секції 1:

Данілова Катерина Олегівна

тел.: +38 044 517 09 19

E-mail: dankoek@mail.ru

 

 

 

Секція 2. Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу:

 • ринок продовольчих ресурсів: виклики та перспективи;
 • науково-інноваційне забезпечення та потреби продовольчого ринку;
 • сучасні тренди розвитку ринку продовольства в умовах глобальних викликів;
 • домінанти розвитку та регулювання ринку продовольства;
 • продовольчий ринок України в системі європейської інтеграції

Секретаріат оргкомітету секції 2:

Михайленко Геннадій Анатолійович:

тел.: +38 044 517 07 97;

Юрченко Наталія Станіславівна:

тел.: +38 050 915 10 17;

             E-mail: econom.iprnaan@gmail.com

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

 

П.І.Б____________________

Науковий ступінь _____________

Вчене звання  ____________________

Місце роботи _________________________

Посада _________________________________

Тема доповіді ___________________________

Напрям роботи конференції _______________

Поштова адреса _________________________

Телефон ____________ Е-mail _____________

 

Прохання, зазначити з наступного переліку:

- виступити з доповіддю (до 10 хв.)

- взяти участь як слухач

- тільки друк тез доповідей

 

Зразок оформлення  тез доповіді

 

 УДК 338.43    

 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

Г.А. Михайленко  к.е.н.,с.н.с., завідувач відділом економічних досліджень

Інститут продовольчих ресурсів НААН України

 

Основний текст …[1, с. 5].

 

Список використаних джерел

 

1. Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України / [М. П. Сичевський, О. І. Куць, О.В. Коваленко та ін.]. – К.: ННЦ "ІАЕ", 2013. – 264 с.

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

1. Тези обсягом 2-3 сторінки розміщують на аркушах формату А4, текст набирається у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Поля з усіх сторін по 2 см.

2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: ivanov.doc).

3. У верхньому лівому кутку вказати УДК.

Через один рядок – заголовок тез, друкується напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру, прописними літерами.

Нижче через один рядок – ім’я, по батькові та прізвище автора (напівжирним курсивом), далі науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний по центру (курсивом).

Нижче через один рядок – текст тез, вирівнювання по ширині.

4. Текст тез має містити чітко визначену мету дослідження, використані методи, основ­ні результати і висновки.

5. Для аспірантів і докторантів також необхідно вказати ініціали та прізвище наукового керівника або консультанта, його науковий ступінь та вчене звання.

6. Список літератури має бути оформлений відповідно до вимог ДАК України. Посилання в тексті на джерело порядковим номером у квад­ратних дужках.

7. Для зворотнього зв’язку з оргкомітетом необхідно надати електронну адресу, контактний номер телефону та поштову адресу.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2015 р. надіслати на електронну адресу:

 1. заявку на участь у конференції;
 2. текст тез доповідей та статей, оформлених згідно з вимогами

Секція 1. E-mail: dankoek@mail.ru

Секція 2. E-mail: econom.iprnaan@gmail.com

Організаційний внесок для одного учасника  конференції - 100 грн. з урахуванням ПДВ за очної форми участі

Р/р 6762 4683 1945 4041  в Приватбанку

За матеріалами конференції буде видаватися збірник тез доповідей та фаховий науковий збірник «Продовольчі ресурси». Оплата за публікацію тез доповідей становить 25 грн. за 1 стор. друкованого тексту. Статті, що відповідають вимогам публікації в фахових наукових виданнях, будуть надруковані в фаховому науковому збірнику «Продовольчі ресурси». Обсяг статті від 6 до 10 сторінок. Оплата за публікацію статті становить 50 грн. за 1 стор. друкованого тексту.

Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів

Код ЄДРПОУ 00419880,

Р/р 31251201105477 в ГУДКСУ м. Києва,

МФО 820019. Обов`язково вказувати призначення платежу: за публікацію тез або статті у фаховому науковому Збірнику «Продовольчі ресурси»

Організаційний комітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з цією інформацією своїх колег, зацікавлених взяти участь у роботі конференції.

Матеріали тез доповідей, що надсилаються для участі в конференції, мають бути ретельно вичитані. Кожний рукопис проходить обов’язкове рецензування. Рішення щодо їх опублікування приймає редколегія. Редакція залишає за собою право на редагування тез (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Рукописи можуть бути відхилені редакційною колегією, якщо вони не відповідають тематичним напрямам конференції.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (17 Вересня 15)
Переглядів: 1247 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 3.07.30
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук