Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»

Запрошуємо Вас взяти участь у 5-ій Міжнародній  науково-практичній конференції

«Інфокомунікації – сучасність та майбутнЄ»,

що відбудеться в м. Одеса 29-30 жовтня 2015 року на базі Навчально-наукового інституту Інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова за адресою:  65029, Україна, Одеса, вул. Ковальська 1.

За матеріалами роботи конференції видається збірник тез доповідей учасників. Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Програмний комітет

Воробієнко П.П.

голова, д.т.н., проф., ректор ОНАЗ

ім. О.С. Попова

Каптур В.А.

заступник голови, к.т.н., проректор з наукової роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова

Стрелковська І.В.

заступник голови, д.т.н., проф., директор

ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова

Балан М.М.

к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки та передачі  даних ОНАЗ ім. О.С. Попова

Беркман Л.Н.

д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Державного університету телекомунікацій

Бобровнича Н.С.

к.е.н., доц., завідуюча кафедрою управління проектами та системного аналізу ОНАЗ

ім. О.С. Попова

Бондаренко О.В.

д.т.н., проф., проректор з навчальної роботи, зав. каф. Волоконно-оптичних ліній зв'язку ОНАЗ ім. О.С. Попова

Васіліу Є.В.

д.т.н., директор Навчально-наукового інституту Радіо, телебачення та інформаційної безпеки ОНАЗ ім. О.С. Попова

Захарченко Л.А.

к.е.н., проф., директор Навчально-наукового інституту Економіки та Менеджменту ОНАЗ

ім. О.С. Попова

Калінчак О.В.

к.е.н., доц., завідуюча кафедрою економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова

Климаш М.М.

д.т.н., професор кафедри Телекому­нікації Національного університету „Львівська політехніка”

Корчинський В.В.

к.т.н., доц., доцент кафедри Інформаційної безпеки та передачі даних ОНАЗ ім. О.С. Попова

Леонов Ю.Г.

д.ф.-м.н., професор кафедри інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова

Лемешко О.В.

д.т.н. професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ

Лісовий І.П.

д.т.н., професор кафедри телекомунікаційних систем ОНАЗ ім. О.С. Попова

Ложковський А.Г.

д.т.н., проф., завідувач кафедрою комутаційних систем ОНАЗ ім. О.С. Попова

Нікітюк Л.А.

к.т.н., проф., завідуюча кафедрою мереж

зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова

Орлов В.М.

д.е.н., проф., завідувач кафедрою економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова

Поповський В.В.

д.т.н., проф., завідувач кафедрою телекомунікаційних систем та ме­ре­ж ХНУРЕ

Проценко М.Б.

д.т.н., проф., завідувач кафедрою технічної електродинаміки та систем радіозв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова

Семенко А.І.

д.т.н., професор кафедри телекомунікаційних систем Державного університету телекомунікацій

Сукачов Е.О.

д.т.н., професор кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова

Сундучков К.С.

д.т.н., професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж НТУУ «КПІ»

Тіхонов В.І.

д.т.н., професор кафедри мереж зв’язку ОНАЗ

ім. О.С. Попова

Уривський Л.О.

д.т.н., проф., завідувач кафедрою телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»

 

Організаційний комітет

Бабіч Ю.О.

ст.викл. каф. Мереж зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова

Бондаренко О.М.

к.ф.н., доц., відповідальна за наукову роботу ННІЕМ ОНАЗ ім. О.С. Попова

Ларін Д.Г.

к.т.н, доц. кафедри інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова

Розенвассер Д.М.

відповідальний за наукову роботу ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова

Степанов Д.М.

к.т.н., доц. каф. Волоконно-оптичних ліній зв'язку ОНАЗ ім. О.С. Попова

Чорний Ю.П.

ст.викл. каф. Комп'ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництва ОНАЗ ім. О.С. Попова

Основні напрямки роботи конференції

Секція

Назва

Голова

1

Сучасні системи мобільного зв’язку та широкосмугового радіодоступу

д.т.н., проф. Cукачов Е.О.

2

Мультисервісні засоби телекомунікацій та телекомунікаційні мережі

д.т.н., проф. Ложковський А.Г.

3

Інформаційні мережі та технології 

к.т.н., проф. Никітюк Л.А.

4

Програмне забезпечення мереж зв’язку та телемедицина

к.т.н., доц.

Тігарєв А.М.

5

Телекомунікаційні системи

д.т.н., проф. Лісовий І.П.

6

Інформаційна безпека

д.т.н., проф. Васіліу Є.В.

7

Програмна інженерія

д.ф.-м.н., проф. Леонов Ю.Г.

8

Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій

к.е.н., проф. Захарченко Л.А.

 

ЗАЯВА-ДОГОВіР

 

на участь в 5-ій міжнародній науково-практичній конференції

" Інфокомунікації – сучасність та майбутнЄ"

Прізвище, ім’я, по-батькові                                  

Місце роботи/навчання                                       

Посада                                                                  

Наукова ступінь, вчене звання                             

Адреса                                                                  

Тел/факс                                                               

E-mail:                                                                   

Номер секції ____________________________

Тема доповіді                                                       

Форма участі                                                         

                                         (очна, заочна)

 

Правила оформленНЯ тез

 

Тези доповідей повинні бути об’ємом до 4-х сторінок формату А4, підготовлені на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 12 pt, інтервал одинарний. Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см, абзац 1,27 см.

Формули повинні бути набрані в редакторі Equation 3.0 (MathType).

Заголовок тез, заголовки розділів пишуться жирним шрифтом.

Порядок оформлення: 1) УДК, 2) ПІБ та місце роботи (навчання) авторів, e-mail, ПІБ наукового керівника (для студентів), 3) назва тез, 4) анотація (50-100 слів), 5) текст тез доповіді, 6) висновки, 7) список літератури.

 

ПрИКЛАД оформленНЯ тез

УДК 621.395.7

Вознюк Л.П.

ОНАЗ ім. О.С.Попова

voznyuk1@gmail.com

Науковий керівник - к.т.н., доц. Корнійчук В.І.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖ

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В м. ОДЕСА

 

Анотація. Розглядається можливість модернізації мережі кабельного телебачення м. Одеси, її технічна можливість та доцільність. ...

 

Розвиток систем кабельного телебачення (КТБ) бере початок від мереж колективного телевізійного прийому. Система КТБ являє собою сукупність технічних засобів, призначених для формування, обробки та передачі телевізійних сигналів, їх розподілення за допомогою розподільчих кабельних структур і прийому за допомогою індивідуальних абонентських пристроїв. …

Література

1. Зима З.А. Системы кабельного телевидения / И.А. Колпаков, А.Б. Романов, М.Ф. Тюхтин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 616 с.: ил. …

 

Вимоги до участі в конференції

 

Тези доповіді та заява на доповідь подаються до 27 вересня 2015 року, а після проходження перевірки копію платежу необхідно надіслати до 11 жовтня 2015 року. Усі три документи надсилати в електронному вигляді на e-mail: rozenvasser@onat.edu.ua трьома файлами:

zayava_(Прізвище автора),

tezy_(Прізвище автора),

platij_(Прізвище автора).

 

Реєстраційний внесок становить -  130 грн.

За рахунок реєстраційних витрат видається програма, збірник тез доповідей та покриваються затрати по організації конференції. У цю суму входить один екземпляр друкованого збірника тез.

Реєстраційні внески необхідно перераховувати на рахунок ОНАЗ ім. О.С. Попова (в грн.).

 

Отримувач: ОНАЗ ім. О.С. Попова

ЄДРПОУ: 01180116

МФО: 828011

р/р 31250201110090 в ГУДКСУ в Одеській обл.

 

Призначення платежу: публікація тез доповідей (Прізвище автора)

 

Адреса оргкомітету

65029, Україна, Одеса, вул. Ковальська 1, кімната 213

Телефон: (048)-705-04-53,

e-mail: rozenvasser@onat.edu.ua

Розенвассер Денис Михайлович

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (11 Вересня 15)
Переглядів: 1436 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.54.25
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук