Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ"

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ", що проводить Київський національний університет культури ї мистецтв.

Метою конференції є обговорення перспектив розвитку та застосування інформаційних технологій та систем в культурі, освіті, науці економіці, та бізнесі.

В межах конференції будуть проводитися пленарне засідання та робота в секціях:

 • стратегії розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору;
 • стратегії розвитку підприємництва в Україні;
 • основні проблеми розвитку національної економіки;
 • технології візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті;
 • міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу знань та інформаційних технологій;
 • інформаційні технології та системи в сфері культури та мистецтв;
 • математичне моделювання процесів і систем в культурі та мистецтві;
 • інформаційні технології та математичне моделювання в науці та освіті;
 • математичне моделювання економічних процесів та систем;
 • інформаційні технології та системи в економіці та бізнесі;
 • інформаційні технології та системи прийняття управлінських рішень.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

Адреса організаційного комітету: Україна, м.Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, ауд.301

Тел. для довідок: (063) 282-43-60     Ткачснко Ольга Іванівна, (073) 437- 85 -12   Овчарук Ірина Вікторівна

 

e-mail: kn301@ukr.net

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів.

Витрати на відрядження, проживання та харчування -за рахунок учасників конференції.

Місце та  час  проведення  конференції. Україна,

м.Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, 21-22 квітня 2016 р.

Реєстрація учасників конференції — 21 квітня 2016 року з 8-30 до 10-00 год.

Тези доповідей, отримані організаційним комітетом до 8 ківтня 2016 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції.

Для публікації тез авторам до 8 квітня 2016 року (включно), необхідно на c-mail: kn301@ukr.net

надіслати такі матеріали:

 • заявку на участь в конференції (для кожного автора);
 • тези доповіді.
 • Файли                  повинні                  мати                  назву

  ЗАЯВКА ІВАНОВ MM,ДОПОВІДЬ ІВАНОВ MM.

Увага!!! Всі документи повинні відсилатися одночасно.

Вимоги до оформлення тез:

1. Тези повинні складатися з логічно взаємопов'яза
них елементів: вступ, постановка задачі/проблеми,
виклад основного матеріалу, висновки, список
використаних джерел.

2. Тези повинні мати такі структурні елементи:

■S   індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); ■S   прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь,

вчене звання, місце роботи, посада, місто, країна; S   назва тез; S   текст тез;

■S   список використаних джерел.

 

Зразок оформлення тез

УДК 515.2 Іванов М.М.

к.п.н., доцент кафедри інформатики НУХТ, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Текст тез [1, С.11].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Левин A.A. Самоучитель полезных программ [Текст]/А.А. Левин. - СПб: Питер, 2004. - 700 с.

Іванов І.О. Формування моделей [Електронний ресурс] // Проблеми інформатизації: 36. наук.праць. - 2011.- Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Ivanov_41 l.htm Самойленко A.A. Культурологія та інформаційні технології^ [TeKCTj/A^-A.. Левин. Самойленко A.A./г Інформатика'^jfe;>7 - К.. 201? -

УДК — курсив, вирівняно по лівій стороні;

 

Автор (прізвище та ініціали): напівжирний курсив, вирівняно полівій стороні;

Науковий ступінь, вчене звання, посада автора (співавторів): курсив, вирівняно по лівій стороні;

Назва організації (закладу), де працює автор (співавтори), місто курсив, вирівняно по лівій стороні;

НАЗВА ТЕЗ — прописні літери, напівжирний, вирівняно по центру;

Основний текст — звичайний, вирівняно по ширині;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ -прописні літери, 11 пунктів, напівжирний, вирівняно по центру.

4.  Формули, таблиці, рисунки, діаграми викоігуються
за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Номер
формули проставляється праворуч в кінці рядка в
круглих дужках, не виходячи за поле. Таблиці та рисунки
повинні мати назви і номери (у випадку, коли у матеріалі
міститься два і більше названих елементів).

УВАГА!

Тези доповідей, які не відповідають зазначеним вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Відповідальність за зміст матеріалів у тезах несуть автори. Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

відповідають напряму конференції.

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У НАШІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ"

Прізвище_____________________________________

Ім'я__________________________________________

По-батькові___________________________________

Місце роботи •________________________________

Адреса (з індексом)_____________________________

Посада_______________________________________

Науковий ступінь______________________________

Вчене звання__________________________________

Телефони (вказати код міста): (роб., дом., моб.)______

E-mail________________________________________

Назва секції__________________________

Назва доповіді_________________________________

Необхідність бронювання готелю
(вартістю до______ грн. на термін________ діб)

Варіанти участі (відмітити X):

 

Заочна участь

3 публікацією тез у збірнику матеріалів конференції

 

Особиста участь

Доповідь (5-10 хв.)

 

Участь в якості слухача

 

3 публікацією тез у збірнику матеріалів конференції

 

сертифікат

потрібен

 

 

 Примітка: поставити позначку х у відповідну позицію

 З повагою, організаційний комітет. e-mail: kn301@ukr.net

2.     Обсяг тез не повинен перевищувати п'яти
сторінок друкованого тексту на аркушах формату Л4
(сторінки мають бути повними), набраного у редакторі
MS Word (у версії 98-2003) для Windows шрифтом Times
New Roman 14 пунктів. Тези надсилати у форматі .doc.
Відступ першого рядку абзацу - 5 мм, інтервал між
рядками - 1,5. Нумерацію сторінок не виконувати. Поля:
верхнє, нижнє, праве ї ліве - 20мм. Текст оформлюється
в одну колонку.

3.    Матеріали набирають шрифтом з наступними
властивостями:

 

 •  
Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (04 Квітня 16)
Переглядів: 1169 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.55.59
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук