Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Шановні науковці, фахівці, практики!

Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт

запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ,   ТЕХНІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ  ПРОЦЕСІВ:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

(в межах ініційованої  теми дослідження

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний  номер 0107U001146, 2006-2017рр.)

Передбачається формування розділів монографії з урахуванням наступних

напрямів наукових досліджень:

Напрям 1. Сучасні тенденції  управління економічними процесами на підприємствах різних організаційно-правових форм та форм власності (організаційна структура, управління  витратами, облік діяльності, маркетинг  тощо)

Напрям 2. Наукові підходи до  управління  технічними та інформаційними   процесами на  вітчизняних підприємствах (модернізація   технологій та технічного оснащення підприємств, впровадження ресурсозберігаючих технологій, інформатизація  процесів тощо)

Напрям 3. Стратегії інноваційно-інвестиційного та інноваційно-технологічного розвитку  вітчизняних підприємств (інновації в фінансовій,  технічній  та інформаційній сферах виробництва)

Напрям 4.  Математичний аналіз та інформаційні технології моделювання інтеграційних  процесів в економіці і  техніці

Напрям 5. Трудовий потенціал як складова інтеграції економічних,   технічних та інформаційних  процесів на виробництві (менеджмент персоналу,  охорона праці проблеми освіти,  тощо).

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення

 

Матеріали  обсягом від 8 сторінок повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність. Викладені наукові положення обґрунтовуються, супроводжуються конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану

Обов’язкові посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не допускаються!

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова отсканована рецензія доктора наук.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових  публікацій. Матеріали повинні бути набрані в  текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc,  гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А5,  береги: 2,1 см – ліворуч, 1,7 см – зо всіх інших боків.

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 11; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1см. Перенос слів ( в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок  не допускається.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовується  гарнітура Times New Roman, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Математичні формули обов’язково повинні бути пронумеровані у круглих дужках.

Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання - посередині. Після відступу подається матеріал, оформлений як параграф монографії, а не стаття у видання переліку ВАК України.

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження – прізвища всіх  авторів (наприклад, Коваль, Сахно, Огієнко), довідка про автора – прізвища авторів та слово «довідка»  (наприклад, Коваль_Сахно_Огієнко_довідка), рецензія – прізвища авторів та  слово «рецензія» (наприклад, Коваль_ Сахно_Огієнко_рецензія).

Фінансові умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

  • електронний примірник монографії  у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки  автору паперового примірника) - 25 грн. за сторінку*;
  • електронний  та друкований примірник монографії (з пересилкою  автору паперового примірника) - 40 грн. за сторінку*.

*організаційні витрати, витрати на редагування, формування монографії, розсилка по бібліотеках.

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів  надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 130грн (з урахуванням пересилки). 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття  рішення оргкомітетом  про їх включення до колективної монографії.

Контрольні дати

Термін  надання  авторами матеріалів (довідки,  статті та от сканованої рецензії для аспірантів та здобувачів)  -  до 16.10.2015р. Звертаємо Вашу увагу: - про надходження матеріалів на електронну адресу автора  обов’язково відсилається повідомлення з е-mail: vichnykova@mail.ru. Якщо повідомлення протягом двох діб не отримано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

Оплата участі в монографії – до 20.10.2015р..

Розсилка монографії авторам та супровідних документів  про участь в монографії – до 10.12.2015р..

Монографії   присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і індекс ББК,  вона  розсилається    відповідно до списку обов’язкової розсилки.

Довідка про автора:

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь,  вчене звання,  посада  (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)

Повна назва вищого навчального закладу 

Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії): 

Контактний телефон для спілкування

E-mail              

Номер розділу,  до якого  передбачається включення матеріалів

Назва  статті

Потреба в довідці (акті) про участь в  колективній монографії  або темі дослідження     так/ні

          Бажання отримати  монографію: на паперовому носії  або  в  pdf форматі надіслану електронною поштою (необхідне підкресліть).

Головний редактор монографії – к.е.н., професор, декан факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України Савчук Лариса Миколаївна.

Контактна особа  -  Вишнякова Ірина Володимирівна, тел.  066 702 15 58, 

е-mail: vichnykova@mail.ru

Шановні колеги!  Протягом 2012-2014рр. результати дослідження вітчизняних та закордонних науковців  в межах теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (ДР № 0107U001146) оприлюднені в наступних колективних монографіях:

1. Проблеми і перспективи стійкого розвитку  підприємств малого та середнього бізнесу України: :колективна монографія в двох томах. Т.1 / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. — Дніпропетровськ:      ІМА-прес, 2012. — 134  с. (Українською та російською  мовами).

Проблеми і перспективи стійкого розвитку  підприємств малого та середнього бізнесу України: :колективна монографія в двох томах. Т.2/  під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. — Дніпропетровськ:      ІМА-прес, 2012. — 172 с. (Українською та російською  мовами).

2. Сучасні концепції, передумови та перспективи  розвитку підприємств України: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. —  2012.- 350 с. (Українською та російською  мовами).

3.Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України (управлінський аспект): колективна монографія/ під заг. ред.К.Ф. Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 344 с.

4. Сучасні технології управління на підприємстві: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.-— 288с. (українською та російською мовами)

5. Інформаційні складові сучасних підходів до управління економікою:міжнародна  колективна монографія/ під заг. ред. Л.М.Савчук. — Донецьк :  ЛАНДОН-ХХІ, 2013. — 413

6. Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання: міжнародна колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013.- 235с. (українською та російською мовами)

7. Інноваційно-інвестиційні,  ресурсні та управлінські  складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань: міжнародна колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.—503с. (українською та російською мовами)

8. Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: колективна монографія/ під заг. ред. Л.М.Савчук. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.—592с.

9. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств: колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. — Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. — 352 с. (українською та російською мовами)

10. Сучасний стан,  проблеми та тенденції розвитку  суб’єктів фінансового ринку: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т.—2014.—246с. (українською та російською мовами)

11. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія.            у 2т. Т.1./ за заг. ред. Савчук Л.М./ Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014.— 436с.

Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія. У 2т. Т2./ за заг. ред. Савчук Л.М.. Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014.— 429с.

Крім того, є добірка колективних монографій (2011-2012рр.), присвячених  проблемам кластерного розвитку регіонів.

Про бажання   безкоштовно отримати  електронні макети  колективних  монографій, які представляють для Вас певний інтерес,   повідомте на вищевказану  електронну адресу.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (30 Червня 15)
Переглядів: 1520 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.59.42
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук