Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 18 вересня 2015 р. на базі готелю «Вікторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 А (район Аркадії, проїзд від ЖД вокзалу маршруткою № 198). До початку роботи конференції планується опублікувати тези доповідей у формі збірника.

Тематичні напрямки конференції:

  1. Проблеми підвищення якості продукції та конкуренто­спроможності підприємства.
  2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах.
  3. Стратегія розвитку підприємства.
  4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах.
  5. Сучасні технології управління на підприємстві.
  6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
  7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення        4 підприємств, в тому числі, за рахунок відновлювальної енергетики.

8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства.
До участі запрошуються  наукові  працівники,  аспіранти,

докторанти, викладачі ВНЗ, фахівці-практики в галузі економіки підприємства. Участь студентів у роботі конференції перед­бачається за умови участі їх наукових керівників (публікація тез у співавторстві).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова - Звсряков М/., член-кореспондент НАН України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ.

Заступники голови: Ковальов А.І., проректор з наукової роботи ОНЕУ, доктор екон. наук, професор.

- Янковий ОТ, доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економіки підприємства ОНЕУ, заслужений діяч науки і техніки України.

Секретар оргкомітету - Семенова В.І.. канд. екон. наук, доцент, заступник зав. кафедри економіки підприємства ОНЕУ. П ред ста вник и о р га н із а ц і й -з а с н о в н 11 кі в ко н фе ре н ц ії:

Харічков С.К. - доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту ОНПУ.

Гжибовська-Бжежіньська М. доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща).

 

Підпер    Г.                  доктор    економіки,    професор

університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Для участі в роботі конференції необхідно до 01.07.2015 р. надіслати поштою або електронною поштою на адресу <ер_опеu @mail. ru>

  • заявку на участь та відомості про авторів;
  • тези   доповіді   (до   2-х    повних   сторінок) електронний варіант;

•   копію квитанції (чеку) про оплату. Вартість публікації тез доповіді - 110 грн. Організаційний внесок кожного з учасників для

оплати видатків на проведення конференції складає 150 грн. (покриття витрат на оренду приміщень, канцелярські товари тощо).

Після отримання заявки на участь у конференції
оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу
учасника.                                              *

11 я атіжп і р еквізи ти:

Зверніть увагу на зміну номера платіжної картка!!!

Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку за номером:

5168-7420-2007-1464.

Одержувач: Янковий О.Г.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: до 2-х повних сторінок формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків - 2 см. Абзацний відступ зліва - 1,25.

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, 14 pt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію  по  правому  краю.  При  наборі формул використовувати редактор формул MS Office. Забороняється використовувати скановані об'єкти!

Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation, центрувати і нумерувати у круглих дужках з рівнянням номера на праве поле.

Література повинна містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку цитування їх за текстом у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 18].

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів (не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче установа. Нижче через 1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом - назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового рядка основний текст. Зразок оформлення тез доповіді:

 

Петренко A.C.

*                   к.е.н., доцент

Одеський національний економічний університет (Україна)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[текст] Література

Список літератури оформлюється за останніми вимогами ДАК (ВАК) України.

Увага!

Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним напрямкам конференції або оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

За бажанням авторів розширений варіант тез може бути опублікований у формі статті в науковому збірнику «Вісник соціально-наукових досліджень» Одеського національного економічного університету, який включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 Економічні науки (Бюлетень ВАК України, № б, 1999 p.).

Детальна інформація про збірник представлена на

web-сайті - vsed.oneu.edu.ua

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (05 Червня 15)
Переглядів: 1436 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.55.11
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук