Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

„Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного  розвитку України: пошук молодих”

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету запрошує взяти участь у

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”,

яка відбудеться  23 квітня 2015 року

 

Тематика конференції:

 1. Стратегічні аспекти розвитку економіки України в умовах трансформації міжнародних економічних відносин
 2. Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих
 3. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу
 4. Стратегічні напрямки розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів
 5. Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку країни
 6. Моделювання та проектування процесів управління в соціально-економічних системах з використанням інформаційних технологій
 7. Сучасне товарознавство: інновації, проблеми якості та безпеки
 8. Розвиток ринку послуг туристичної індустрії як спосіб вирішення структурних проблем регіонального розвитку
 9. Роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий, здоров’язберігаючий  аспекти
 10. Передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти

Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.

 

За результатами роботи конференції  ви маєте можливість опублікувати наукові роботи у двох виданнях

 1. Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього  ступеня

              « магістр» та ОКР «спеціаліст»

 

Вимоги до оформлення статей:

     Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний текстMicrosoft Word 2003  з розширенням *.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,5; сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускається.

   Файл назвати прізвищем автора.

   Стаття має бути оформлена відповідно до вимог ВАК.

 Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.

 

Схема оформлення матеріалів:

 

 УДК                           Ініціали, прізвище автора (ів)

                             Науковий керівник: ПІБ,  науковий ступінь, посада /14 pt, Ж/

Навчальний заклад /14 pt/

НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/

Анотація та ключові слова мовою, якою вона виконана (напівжирний курсив).

Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями, формулювання цілей статті, посилання на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки  /14 pt/

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/

Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється згідно із встановленими вимогами  (Бюлетень ВАК України.- 2009.- № 5.- С. 26-30.)

1...... /14 pt/

Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині після тексту або на наступній сторінці. Назва рисунка, таблиці друкується напівжирним шрифтом та вирівнюється по центру сторінки.

    Розмір шрифта табличного тексту  на 2 пункти менше основного шрифту.                   

    Формули         виконуються за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

    Для публікації в збірнику необхідно до 17 квітня 2015 року подати до відділу наукової роботи студентів:

      - заявку, статтю (в друкованому та електронному варіантах)

         обсягом від 6 до 12 сторінок;

      -  рецензію (за необхідності);  копію квитанції про оплату

      на  е-mail адресу: vtei_conf@ukr.net та на  поштову адресу:

ВТЕІ КНТЕУ Відділ наукової роботи студентів, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100.

 Організаційний внесок складає:

   - для здобувачів вищої освіти  ВТЕІ  КНТЕУ - 30,00 грн.;

 - для учасників конференції з  інших  ВНЗ – 85,00 грн.

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF. Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти учасників.

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ

за адресою: http://www.vtei.com.ua   (відділ наукової роботи студентів).

Реквізити для оплати організаційного внеску:

р/р ВТЕІ КНТЕУ № 31254201204575

ГУДКСУ у Вінницькій області, м. Вінниця     МФО 802015, 

ідентифікаційний код  01562987. Призначення платежу: за участь у конференції.

Обов’язково вказати прізвище автора статті.

Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

 1. Збірник тез доповідей за матеріалами конференції

Вимоги до оформлення тез доповідей:

      Розмір паперу - А4; поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см; основний текстMicrosoft Word 2003 з розширенням *.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — одинарний; сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускається.

Тези доповідей надсилаються в друкованому і електронному варіантах.

Файл необхідно назвати прізвищем автора.

Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.

 

Схема оформлення матеріалів:

Ім’я, прізвище автора(ів) /14 pt, Ж/

Науковий керівник: ПІБ, науковий ступінь, посада /14 pt, Ж/

Навчальний заклад /14 pt/

НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/

 Основний текст /14 pt/

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/

Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється згідно із   встановленими вимогами

 1. ..... /14 pt/

Для участі у конференції до 22 квітня 2015 року  необхідно надіслати:

заявку на участь, тези доповіді, підписані автором та науковим керівником (обсягом до 3 сторінок), копію квитанції про оплату

на  е-mail адресу: vtei_conf@ukr.net та на  поштову адресу:

ВТЕІ КНТЕУ Відділ наукової роботи студентів, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100.

Організаційний внесок складає:

для здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ - 20,00 грн;

-  для учасників конференції з  інших ВНЗ – 45,00 грн.

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, верстку

збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF.

Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти учасників.

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи студентів)

Реквізити для оплати організаційного внеску:

р/р ВТЕІ КНТЕУ № 31254201204575

ГУДКСУ у Вінницькій області, м. Вінниця

МФО 802015

ідентифікаційний код  01562987

Призначення платежу: за участь у конференції.

Обов’язково вказати прізвище автора тез доповідей.

 Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

За додатковою інформацією звертатись:

Бондар Сусанна Давидівна (начальник відділу наукової роботи студентів)

моб. тел. 067-7537313; е-mail: vtei_conf@ukr.net

Педоренко Дар’я Володимирівна (фахівець відділу)

моб. тел.  097-4193743   е-mail: vtei_conf@ukr.net

ЗАЯВКА

на участь у IV Всеукраїнській студентській

науково-практичній конференції

„Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента (повністю)

__________________________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника _________________________________________________________

 

Навчальний заклад (повністю) _______________________________________

_________________________________________________________________

 

Курс, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________

_________________________________________________________________

 

Адреса (з індексом), телефон, е-maіl _________________________________

_________________________________________________________________

Назва статті  (в збірнику наукових праць)

 

__________________________________________________________________

 

тез доповідей (в збірнику за матеріалами конференції)

 

__________________________________________________________________

               

Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати номер) _____________________

Форма участі: заочна   -    публікація статті,         тез доповідей

безпосередня – публікація статті,    тез доповідей  

доповідь на конференції  (вказати тему доповіді ) _______________________

__________________________________________________________________

без доповіді  (необхідне підкреслити)

 ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (16 Січня 15)
Переглядів: 2438 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.55.29
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук