Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

14 – 15 жовтня 2015 року      Полтава, 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Онищенко В.О. – ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, голова оргкомітету, д.е.н., проф.;

Муравльов В.В. – в.о. проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заступник голови оргкомітету, к.т.н., доц.;

Шинкаренко Р.В. – декан фінансово-економічного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заступник голови оргкомітету, к.е.н., доц.;

Паршина О.А. – завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ), д.е.н., проф.;

Павлова В.А. – завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», д.е.н., проф.;

Момот В.Є. – завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», д.е.н., проф.;

Павлов О.І. – завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій, д.е.н., проф.

Хвищун Н.В. – доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету, к.е.н., доц.;

Чевганова В.Я. – завідувач кафедри економіки         підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к.е.н., проф.;

Чичуліна К.В. – технічний секретар конференції, к.т.н., ст. викл. кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

АДРЕСА ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ, ТЕЛЕФОНИ

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

тел.(05322) 7-38-67

Контакти кафедри:

тел.(моб.) 099-965-39-89 черговий кафедри

  1. 050-013-72-82 Чичуліна Ксенія Вікторівна

сайт кафедри: www.pntu.edu.ua/kafedra/ep/

сторінка кафедри в контакті: http://vk.com/kafedra_epup

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра економіки підприємства та управління персоналом запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській студентській Інтернет-конференції «Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті Європейської інтеграції», яка відбудеться 14 – 15 жовтня 2015 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Визначення концепції, стратегії та тактики забезпечення конкурентоспроможності підприємств регіонів на сучасному етапі європейської інтеграції України; формування підходів сприяння іноземним інвестиціям як один з ключових чинників підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств регіонів; розробка стратегій скорочення критичних відставань від європейської практики у сфері економіки та управління підприємствами регіонів; виявлення проблем та механізмів подолання інституційної недосконалості як напряму розвитку конкурентного середовища регіону;- отримання напрямів сприяння розвитку міжрегіональних господарських зв’язків і транскордонного співробітництва; аналіз основних чинників та регіональних особливостей конкурентоспроможності підприємств регіону в умовах європейської інтеграції.

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Конкурентоспроможність української продукції на європейських ринках.

Секція 2. Бар'єри входу українських підприємств на європейський ринок.

Секція 3. Управління ризиками виходу українських підприємств на європейський ринок.

Секція 4. Перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну.

Секція 5. Структурна перебудова економіки України в контексті євроінтеграційних процесів.

Секція 6. Перспективи інноваційного розвитку та інтеграції регіонів України до умов сучасної глобалізації.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інтернет-конференція проводитиметься кафедрою економіки підприємства та управління персоналом на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, проспект Першотравневий, 24).

 

УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ

Учасники конференції запрошуються взяти творчу участь у колективній монографії «Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті Європейської інтеграції». Для участі в монографії необхідно на електронну адресу організаційного комітету надіслати матеріал відповідно до тематики монографії.

Вимоги до оформлення матеріалів монографії: обсяг основного матеріалу складає від 6 до 10 сторінок формату А4 з розширенням .doc (Microsoft Word  2000/XP/2003). Шрифт Times New Roman Cyr 14, міжрядковий інтервал – одинарний. Ширина всіх полів – 25 мм. Мова – українська. Структура статті:

УДК

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь, учене звання, назва організації, кафедри (підрозділу) ВНЗ)

Назва статті

Основний текст

Список літератури

Матеріали монографії повинні містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних завдань з обов’язковим посиланням на літературні джерела; формування завдань, що розглядаються; характеристику методу розв’язання цих завдань; отримані результати; висновки; список літературних джерел.

Вартість однієї сторінки публікації для організаторів конференції – 20 грн., для інших учасників – 40 грн. На кожен авторський матеріал відсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра монографії 150 грн. (з урахуванням доставки). Оплата здійснюється тільки після рішення оргкомітету про прийняття матеріалів до публікації.

Оргкомітет залишає за собою право відбору наукових матеріалів для включення в монографію.

Примітка: на адресу оргкомітету необхідно надіслати: електронний варіант матеріалів ; електронний варіант заявки та платіжного документа.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

01.10.2015 р. – кінцевий термін подання тез і матеріалів монографії;

14 – 15.10.2015 р. – проведення конференції; 01.11.2015 р. – видання тез конференції;

31.12.2015 р. – видання монографії.

 

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ

Для участі в студентській Інтернет-конференції просимо надати на кафедру економіки підприємства та управління персоналом або надіслати на електронну адресу: kafedra_eptaup@mail.ru до 01 жовтня 2015 року наступні документи:

заявку на участь (за запропонованою формою);

тези (оформлені за поданими нижче вимогами);

 копію платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску.

Примітка: файли назвати прізвищем автора (наприклад, Петров_Квитанція.doc; Петров_Заявка.doc

Петров_Тези.doc).

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

(ДЛЯ КОЖНОГО З СПІВАВТОРІВ)

Прізвище, Ім’я та По-батькові __________________

Науковий ступінь, учене звання_________________

Місце роботи (навчання)_______________________

Посада _____________________________________

Науковий керівник (для студентів та аспірантів)____

Назва секції _________________________________

Назва доповіді _______________________________

Адреса _____________________________________

Телефон_____________________________________

E-mаil _______________________________________

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (без ПДВ)

Для студентів, аспірантів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників реєстраційний внесок складає 140 грн. За рахунок реєстраційних внесків покривається частина витрат щодо організації Інтернет-конференції.

 

Реєстраційні внески слід переводити на реєстраційний рахунок ПолтНТУ: ГУДКСУ в Полтавській області р/р 31252202109727; МФО 831019; код ЄДРПОУ 02071100; код призначення платежу 25010100.

 

Примітка: в платіжному дорученні обов’язково вказати: за участь у Інтернет-конференції кафедри ЕП та УП, П.І.Б.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ (ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ)

Об’єм тез не повинен перевищувати 3 сторінки формату А4, набраних у редакторі MS Word 2003. При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 кеглем з одинарним інтервалом, поля 2 см з усіх боків. Формули виконуються у редакторі формул (MS Equation). Кожна формула набирається як один об’єкт. Рисунки мають бути згруповано в один графічний об’єкт. Кожна таблиця повинна бути надрукована з   відповідним заголовком та нумерацією. Список         літератури оформлюється відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147). У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом; нижче у правому кутку вказуються відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада та повна назва закладу (установи). Через рядок друкується заголовок великими літерами, напівжирним шрифтом по центру, через інтервал основний текст. Список літератури оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:», шрифтом Times New Roman, кеглем 12, курсивом.

Примітка: тези, які не відповідають вищевизначеним вимогам, надіслані без грошового переказу або пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (02 Червня 15)
Переглядів: 1566 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.57.54
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук