Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТОВОГО РИНКУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»,

яка відбудеться 24-25 травня 2016 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

На конференції будуть працювати наступні секції:

1. Проблеми теорії та практики маркетингу продуктового ринку

2. Логістичне управління діяльністю підприємств АПК

3. Інноваційні технології в маркетингу

4. Маркетинговий менеджмент підприємств АПК

5. Фінансові аспекти маркетингової діяльності

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська, польська

Умови участі

до 25 квітня 2016 року надіслати:

- заявку на участь (форма додається);

- статтю у роздрукованому вигляді;

- електронний варіант статті (назва файлу відповідає прізвищу автора

українською мовою) в форматі doc. направити на вказану електронну адресу;

- рецензія;

- квитанцію про сплату організаційного внеску (100 грн.) та вартості публікації.

Вартість публікації статті 40 грн. за 1 сторінку; тез доповіді 25 грн. за 1 сторінку.

На кожну статтю (тези) видається один примірник збірника (вартість додаткового примірника 60 грн.).

Оплата (організаційного внеску та вартості публікації) здійснюється через відділення або термінал «Приватбанку» за наступними реквізитами: Номер картки одержувача: 5168 7572 3671 5613

МАТЕРІАЛИ надсилати на адресу: Яснолоб Ілоні Олександрівні

Кафедра маркетингу Полтавська державна аграрна академія,

вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

або е-mail: conference_market@ukr.net

Матеріали можуть бути передані особисто:

4 корпус, каб. 471, 472 (кафедра маркетингу ПДАА).

Довідки за телефонами: (095) 9000-636; (096) 291-51-21

Вимоги до оформлення тез доповіді:

1. Тези доповідей подаються у електронному (.doc) та паперовому варіанті,

оформлена на листах формату А4. Поля з усіх боків – 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см.

Обсяг матеріалів – 2-5 стор.

2. Обов’язкові структурні елементи доповіді (тез):

- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;

- назва доповіді;

- текст доповіді (тез);

- список використаних джерел.

Матеріали конференції також можуть бути опубліковані у збірнику «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», який включений до Переліку фахових видань з економічних дисциплін (Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р.).

Порядок роботи конференції:

24 травня

9.00-9.50 – реєстрація учасників (корпус № 4)

10.00-12.00 – пленарне засідання

12.00-12.30 – перерва на каву

12.30-14.30 – секційні засідання

14.30-15.00 – перерва

15.00-16.30 – секційні засідання

25 травня

10.00-12.00 – робота в секціях

12.00-13.00 – перерва

13.00-14.00 – підведення підсумків та закриття конференції

Транспорт

Проїзд по м. Полтава до місця проведення конференції:

- від Південного залізничного вокзалу (тролейбусами № 1, 4, 9 або маршрутним таксі у бік центру до зупинки «Майдан Незалежності»);

- від Київського залізничного вокзалу (тролейбусом № 1 до зупинки «Університет»);

- від центрального автовокзалу - автобусом або маршрутним таксі «Кільцевий» до зупинки «Майдан Незалежності».

ЗАЯВКА

на участь у VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку»

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________

Науковий ступінь _______________________________________________________________

Вчене звання ___________________________________________________________________

Посада ________________________________________________________________________

Організація ____________________________________________________________________

Поштова адреса (індекс) _________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________

Назва доповіді _________________________________________________________________

Секція ________________________________________________________________________

Планую виступити: з доповіддю (до 15 хвилин); з інформацією (до 5 хвилин) не планую

особисто брати участь і прошу надіслати мені збірник

Вимоги до оформлення матеріалів у фаховий збірник

«Наукові праці Полтавської державної аграрної академії»

1. Рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 10- 20 сторінок (з анотаціями включно).

2. Обов’язкові структурні елементи статті (див. зразок):

- індекс УДК,

- назва статті,

- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),

- анотація українською мовою (до 100 слів),

- текст статті,

- список використаних джерел.

- анотації та ключові слова (російська – до 100 слів) та англійська не менше 250

слів).

Список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК №63 від 26.01.2008 та повинен містити не менше шести найменувань. Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим.

Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

3. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.

4. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням) (див. зразок):

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1)

5. Англійська структурована анотація (реферат), складають із застосуванням

безособових конструкцій. Тіло анотації містить не менше 250 слів (не менше 2000 знаків без пропусків). ЇЇ текст структурують, виділяючи напівжирним курсивом з абзацу предмет, мету роботи; метод чи методологію її проведення; результати роботи;

сферу застосування результатів) інтервал – полуторний. Ключові слова подають українською, російською та англійською мовами; мінімальна кількість ключових слів – п’ять; інтервал – полуторний. Статті, які не містять анотації, складені

неправильно і (або) неграмотно перекладені, не можуть бути опубліковані.

6. До усіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище рецензента вказується в статті та друкується у збірнику).

7. Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

8. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не

Рецензуються.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (15 Лютого 16)
Переглядів: 1101 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.50.56
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук