Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Маркетингове забезпечення продуктового ринку»

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення

продуктового ринку», яка відбудеться 24-25 травня2016 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

На конференції будуть працювати наступні секції:

 1. Проблеми теорії та практики маркетингу продуктового ринку
 2. Логістичне управління діяльністю підприємств АПК
 3. Інноваційні технології в маркетингу
 4. Маркетинговий менеджмент підприємств АПК
 5. Фінансові аспекти маркетингової діяльності

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська, польська

Умови участі до 25 квітня 2016 року надіслати:

 • заявку на участь (форма додається);
 • статтю у роздрукованому вигляді;
 • електронний варіант статті (назва файлу відповідає прізвищу автора українською мовою) в форматі doc. направити на вказану електронну адресу;
 • рецензія;
 • квитанцію про сплату організаційного внеску (100 грн.) та вартості публікації.

Вартість публікації статті 40 грн. за 1 сторінку; тез доповіді 25 грн. за 1 сторінку. Щ кожну статтю (тези) видається один примірник збірника (вартість додаткового тримірника 60 грн.).

Оплата (організаційного внеску та вартості публікації) здійснюється через ідділення або термінал «Приватбанку» за наступними реквізитами:

 

Номер картки одержувача: 4149 4978 54171560

 

МАТЕРІАЛИ надсилати на адресу: Яснолоб Ілоні Олександрівні

Кафедра маркетингу Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3,  *Полтава, 36003 або e-mail: conference_market@ukr.net

Матеріали можуть бути передані особисто:

4 корпус, каб. 471, 472 (кафедра маркетингу ПДАА).

Довідки за телефонами: (095) 9000-636; (096) 291-51-21

Вимоги до оформлення тез доповіді:

1.    Тези доповідей подаються у електронному (.doc) та паперовому варіанті,
оформлена на листах формату А4. Поля з усіх боків - 2 см. Міжрядковий інтервал -
1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль - 14), абзац 1,25 см.

Обсяг матеріалів - 2-5 стор.

2.  Обов'язкові структурні елементи доповіді (тез):

 • прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;
 • назва доповіді;
 • текст доповіді (тез);
 • список використаних джерел.

Матеріали конференції також можуть бути опубліковані у збірнику «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», який включений до Переліку фахових видань з економічних дисциплін (постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 p.).

 

Порядок роботи конференції:

24  травня

9.00-9.50 - реєстрація учасників (корпус № 4) 10.00-12.00 - пленарне засідання 12.00-12.30 - перерва на каву 12.30-14.30 - секційні засідання 14.30-15.00 - перерва 15.00-16.30 - секційні засідання

25  травня

10.00-12.00 - робота в секціях 12.00-13.00— перерва

13.00-14.00 - підведення підсумків та закриття конференції

Транспорт

Проїзд по м. Полтава до місця проведення конференції:

 • від Південного залізничного вокзалу (тролейбусами № 1, 4, 9 або маршрутним таксі у бік центру до зупинки «Майдан Незалежності»);
 • від Київського залізничного вокзалу (тролейбусом № 1 до зупинки «Університет»);
 • від центрального автовокзалу - автобусом або маршрутним таксі «Кільцевий» до зупинки «Майдан Незалежності».

ЗАЯВКА

на участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»

Прізвище, ім'я, по батькові______________________________________________________________

Науковий ступінь_______ <_____________________________________________________________

Вчене звання_________________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________________

Організація___________________________________________________________________________

Поштова адреса (індекс)________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________

Назва доповіді________________________________________________________________________

Секція______________________________________________________________________________

Планую виступити: з доповіддю (до 15 хвилин); з інформацією (до 5 хвилин) не планую особисто брати участь і прошу надіслати мені збірник

Вимоги до оформлення матеріалів у фаховий збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії»

 1. Рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч - 2 см, зліва - 2,5 см. Міжрядковий інтервал -1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль - 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 10-20 сторінок (з анотаціями включно).
 2. Обов'язкові структурні елементи статті (див. зразок):

 

 • індекс УДК,
 • назва статті,

- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),

 • анотація українською мовою (до 100 слів),
 • текст статті,
 • список використаних джерел.

-анотації та ключові слова (російська - до 100 слів) та англійська не менше 250 слів).

Список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК №63 від 26.01.2008 та повинен містити не менше шести найменувань. Рисунки та формули обов'язково мають бути вставленими в текст в якості об'єктів. Зображення має бути чорно-білим. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

 1. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.
 2. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням) (див. зразок)'.

 

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-     формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1)

 

 1. Англійська структурована анотація (реферат), складають із застосуванням безособових конструкцій. Тіло анотації містить не менше 250 слів (не менше 2000 знаків без пропусків). її текст структурують, виділяючи напівжирним курсивом з абзацу предмет, мету роботи; метод чи методологію її проведення; результати роботи; сферу застосування результатів) інтервал - полуторний. Ключові слова подають українською, російською та англійською мовами; мінімальна кількість ключових слів - п'ять; інтервал - полуторний. Статті, які не містять анотації, складені неправильно і (або) неграмотно перекладені, не можуть бути опубліковані.
 2. До усіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище рецензента вказується в статті та друкується у збірнику).
 3. Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

"8. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (28 Квітня 16)
Переглядів: 1127 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.35.51
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук