Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти», яка відбудеться 20 січня 2016 року.

Мета конференції – відкрити платформу для обговорення стратегій, тенденцій і практик підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, вищих навчальних закладів, наукових установ; керівники та педагогічні працівники навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів; науковці: аспіранти, докторанти, здобувачі.

Участь в Інтернет-конференції є безкоштовною.

 

Напрями роботи конференції:

 1. Формування змісту курсового підвищення кваліфікації педагогів системи професійної освіти відповідно до сучасних соціально-економічних вимог.
 2. Інноваційні форми, методи і технології в післядипломній освіті педагогів професійної школи.
 3. Сучасні підходи до підтвердження кваліфікаційного рівня педагогів у системі підвищення кваліфікації.
 4. Методичний супровід організації стажування педагогічних працівників.
 5. Взаємозв’язок курсового підвищення кваліфікації із методичною роботою.
 6. Самоосвіта як умова підвищення професійної компетентності педагогів.
 7. Методологічні підходи до організації і проведення підвищення кваліфікації за дистанційною формою.
 8. Організація моніторингових досліджень в системі підвищення кваліфікації педагогів закладів професійної освіти.
 9. Міжнародний досвід підвищення кваліфікації педагогів системи професійної освіти.

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 20 січня 2015 року з 10.00 год до 12 год на базі платформи PRUFFME. Для участі у заході Вам необхідно перейти за посиланням https://pruffme.com/landing/u780/tmp1449814939

Реєстрація розпочнеться о 9.00 год.

Для участі в Інтернет-конференції просимо до 12 січня 2016 року подати:

 • заявку учасника;
 • статтю.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Оргкомітет приймає статті обсягом від 6 до 8 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Заявки та наукові статті надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції kpk-nmc@ukr.net.

За зміст поданих матеріалів, достовірність наведених фактів відповідає автор статті. Редколегія залишає за собою право здійснювати наукову редакцію матеріалів для приведення їх у відповідність до сучасних вимог.

Програма конференції та статті учасників будуть розміщені на web-сторінці за адресою: http://profosvitakm.at.ua.

За підсумками роботи буде підготовлено збірник матеріалів конференції. Електронний варіант збірника буде надіслано всім учасникам конференції. Бажаючі зможуть придбати також друкований варіант збірника, вартість якого складає 60 грн.

Учасники також зможуть отримати сертифікат про участь в конференції (вартість – 25 грн.). Пересилка сертифіката і збірника матеріалів здійснюється за рахунок учасника.

Банківські реквізити для оплати:

ПриватБанк 5211537442555822

Чічеров Олексій Володимирович

Призначення платежу: за поліграфічні послуги

 

Заявка учасника та вимоги до оформлення статті наведені нижче.

Адреса оргкомітету конференції: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10, НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Контактні особи – Сиско Наталія Миколаївна (067-27-56-756),

                  Шамралюк Олена Леонідівна (067-38-39-096).

               Роб. тел. (03822) 2-34-44, 2-21-43

               е-mаіl: hm_nmc@ukr.net ; kpk-nmc@ukr.net

 

 

З повагою, оргкомітет конференції

 

Заявка

на участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції «Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти»

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада і повна назва установи (закладу)

 

Контактний телефон

 

Е-mаіl

 

Напрям роботи конференції

 

Назва статті (доповіді)

 

Форма участі:

 

 • виступ он-лайн (до 7 хв.)

 

 • заочна участь (розміщення матеріалів у збірнику та на веб-сторінці)

 

Бажаю отримати друкований збірник матеріалів конференції (вартість – 60 грн.)

Так/ні

Бажаю отримати сертифікат про участь в конференції (вартість – 25 грн.)

Так/ні

Пересилку збірника, сертифіката здійснювати:

 

 • Новою поштою

 

 • Укрпоштою

 

Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на електронну поштову скриню оргкомітету, їх розміщення на веб-сторінці Інтернет-конференції та використання персональних даних

 

Вимоги до оформлення статті

Перший рядок – назва напряму роботи (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва закладу (установи) (шрифт – курсив, вирівнювання по правому краю).

Четвертий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Через рядок - текст статті (повинен містити такі елементи: вступ, основна частина з посиланнями на літературні джерела, висновки), вирівняний по ширині сторінки, абзацний відступ 1,25 см.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [3, с. 14], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Через рядок – список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30).

 

Зразок оформлення статті

Інноваційні форми, методи і технології в післядипломній освіті педагогів професійної школи.

 

Ткачук Наталія Володимирівна,

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КУРСОВОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ

 

Вступ.

…..

Основна частина.

......

Висновки.

 

Список використаних джерел та літератури

Приклади оформлення бібліографічного опису

у списку використаних джерел, який наводять у рефераті

(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.

 Загальні вимоги та правила складання»)

 

Характе-ристика джерела

Приклад оформлення

 Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с.
 2. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с.

Два автори

 1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с.
 2. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф.П.Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 265 с.

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 

 1. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб / [Т.В.Бондар, О.Г.Карпенко, Д.М.Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді").

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

Багатотомий документ

 

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007.— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] c.
 2. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / Сухомлинський В.О. // Вибр. твори в 5 т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 4. – С. 393-599.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

Словники

 1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175 с.
 2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

Законодавчі та норматив-ні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Дисерта-ції

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе-ферати дисерта-цій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного видання

 

 1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (12 Січня 16)
Переглядів: 1063 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.38.40
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук