Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ РОЗВИТКОМ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Міжнародної науково-практичної Інтернет–конференції

«МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНИМ РОЗВИТКОМ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

На конференцію приймаються матеріали:

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів,

докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування,

громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ,

які мають відношення до тематики конференцій

В розрізі тематики конференцій заплановано наступні секції:

СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

- загальне землеробство; - агрохімія; - селекція і насінництво; - овочівництво; - плодівництво;

- виноградарство; - рослинництво; - кормовиробництво і луківництво; - лісове господарство; - первинна обробка

продуктів рослинництва; - розведення та селекція тварин; - годівля тварин і технологія кормів; - рибництво;

- технологія виробництва продуктів тваринництва.

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

- біохімія; - іхтіологія; - фізіологія рослин; - фізіологія людини і тварин; - генетика; - екологія;

- гідробіологія; - ґрунтознавство; - біотехнологія.

СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

- діагностика і терапія тварин; - патологія, онкологія і морфологія тварин; - ветеринарна фармакологія та

токсикологія; - ветеринарно-санітарна експертиза; - ентомологія; - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія,

інфекційні хвороби та імунологія; - гігієна тварин та ветеринарна санітарія; - ветеринарне акушерство.

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

- машинобудування в АПК; - енергетика в сільському господарстві; - технології в харчовій та легкій промисловості;

- експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання; - системний аналіз і теорія оптимальних

рішень; - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; - охорона праці.

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

- економічна теорія та історія економічної думки; - світове господарство і міжнародні відносини; - економіка та

управління національним господарством; - економіка та управління підприємствами; - розвиток продуктивних сил

і регіональна економіка; - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; - демографія,

економіка праці, соціальна економіка; - гроші, фінанси і кредит; - бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

- статистика; - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; - економічна безпека суб’єктів

господарської діяльності; - теорія та історія державного управління; - суб’єкти і механізми державного управління;

- електронний уряд.

СЕКЦІЯ 6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

- філософія ; - історія; - історія науки і техніки; - історіографія та джерелознавство; - релігієзнавство;

- літературознавство; - мовознавство; - лінгвістика; - педагогіка; - психологія; - мистецтвознавство; - культурологія;

- етнологія; - культурологія; - соціологія; - соціальні комунікації; - правознавство; - політологія; - геополітика__

Контрольні дати конференцій

Останній термін подання матеріалів – 12 грудня 2015 р.

Терміни виходу з друку збірника – 30 грудня 2015 р.

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені

на web-сайті www.econf.at.ua.

За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені

збірник тез, програма та сертифікат.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції.

Збірник тез буде внесений до системи РИНЦ як неперіодичне видання.

Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. У темі повідомлення вказати тему

«Матеріали на конференцію 16-17.12.15».

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

7. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить – 110 грн.

8. Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн.

9. Вартість участі в конференції, публікації і надсилання електронної версії матеріалів становить – 50 грн.

10. Інформація у пп. 7, 8 та 9 вказана для учасників з України.

11. Учасники з науковими ступенями (одноосібно або у співавторстві) з інших країн можуть

надсилати матеріали безкоштовно за умови надсилання їм лише електронного варіанту збірника. Якщо

учасник бажає друкований варіант збірника або електронний без наукового ступеня, то умови будуть

повідомлені йому додатково після отримання від нього заявки на участь у конференції.

Реквізити для оплати оргвнеску (для України)

Одержувач: ПП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк,

МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431 Призначення платежу: за збірник тез від Прізвище ініціали

Перекази Укрпоштою не допускаються.

Вимоги щодо оформлення матеріалів

1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати;

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада,

назва установи, місто, країна (для іноземців).

9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один абзац – текст доповіді (тез).

11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на

літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

16. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник (для студентів та аспірантів), якого необхідно вказати.

Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження

на ваш e-mail.

Поштова адреса:

Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН

вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, Україна, 46027

Телефон: 067-130-24-61;

0352-51-31-60

E-mail: econfds@gmail.com

Web: www.econf.at.ua

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (27 Листопада 15)
Переглядів: 1113 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 6.49.27
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук