Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства»

З А П Р О Ш Е Н Н Я

на участь у Міжнародній

науково-практичній конференції

«Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства»,

присвяченій 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж»,

яка відбудеться

16-17 травня 2019 року

Шановні колеги!

16-17 травня 2019 року у м. Бережани на базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства».

Організаційний комітет запрошує вчених, молодих науковців, аспірантів, докторантів, магістрів, студентів та всіх бажаючих взяти участь у роботі конференції.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Інтелектуально-інноваційний розвиток суспільства.
 2. Економіка, сільськогосподарські науки, державне управління та екологія.
 3. Енергетика, автоматика та енергозберігаючі технології.
 4. Проблеми надійності та експлуатації машин і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.
 5. Агроінженерія та біотехнології.
 6. Сучасні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК.
 7. Фізико-математичні науки, інформаційні технології.
 8. Юридичні і політичні науки.
 9. Ветеринарні науки.
 10. Лісове та садово-паркове господарство.
 11. Хімічні науки.
 12. Психологічні та філософські науки, соціологія, національна безпека та спорт.
 13. Світові освітні системи та інституції: традиції сьогодення та перспективи.
 14. Педагогічні науки.
 15. Історичні науки.

 

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2019 року надіслати заявку, тези доповідей, ксерокопію або фотокопію квитанції про сплату оргвнеску на електронну адресу: bati.nauka@gmail.com

 

Мова конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

 

Програма конференції:

16 травня 2019 р. заїзд учасників;

09.30–10.00. – реєстрація учасників у головному корпусі

інституту (біля ауд. 304, 3-й поверх).

10.00 –10.30. – привітання учасників організаторами;

10.30 –13.00. – пленарне засідання;

13.00 –14.00. – обідня перерва;

14.00 –17.00. – секційні засідання.

17 травня 2019 р. – продовження конференції.

10.00–12.00. – секційні засідання;

12.00–13.00. – обідня перерва;

13.00–15.00. – екскурсія по м. Бережани;

15.00–16.00. – підведення підсумків конференції. Видача збірників матеріалів та сертифікатів участі;

16.00. – від’їзд учасників.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

«Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада, місце роботи

 

Курс, факультет (для студентів)

 

Науковий керівник (для студентів)

 

Науковий ступінь наукового керівника

 

Вчене звання наукового керівника

 

Посада, місце роботи наукового керівника

 

Назва тези

 

Тематичний напрям конференції

 

Контактний телефон

 

Е-mail

 

Усі пункти обов’язкові для заповнення!

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ

ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 

 • Обсяг тез доповідей – 2 повні сторінки машинописного тексту, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,0, без переносів, сторінка А4 з розмірами усіх полів 20 мм, сторінки без нумерації, орієнтація – книжкова).
 • У першому рядку, праворуч, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, посада, назва установи, навчального закладу, місто, країна. Далі, по центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст.
 • Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформляється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису.
 • Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках в абетковому порядку.
 • Якщо автор є аспірантом, здобувачем або докторантом на першій сторінці тез доповідей робиться виноска прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ

 

Секція 1. Інтелектуально-інноваційний розвиток суспільства

 

Судомир Світлана Михайлівна,

д.е.н., професор кафедри економіки підприємства

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,

м. Бережани,

Україна

 

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Успішність створення та запровадження нововведень господарюючими суб’єктами визначається рівнем їхнього інтелектуального потенціалу. Тому актуальним є розроблення нових і удосконалення існуючих теоретико-методичних положень формування і використання інтелектуального потенціалу підприємств.

 

Список використаних джерел:

 1. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О. Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств: монографія. К.: ЦП «Компринт», 2017. 411 с .
 2. Холявка Л. Ю. Принципи формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства. Вісник 219 Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2013. № 776 . С. 190-201.

 

Тези доповідей, що не оформлені відповідно до вимог, невідредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.

Учасник обов’язково повинен отримати підтвердження оргкомітету про отримання інформації.

 

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ

Оргвнесок конференції для учасників становить

120 грн електронний варіант збірника та сертифікату; 200 грн – друкований варіант збірника та сертифікату (для докторів наук (одноосібні тези) – електронний варіант збірника та сертифікату безкоштовно)

 

Всі витрати по відрядженню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок сторони, що його відряджала.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ

Одержувач: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Код 34492201

Банк ГУДКСУ у Тернопільській області

МФО 820172

Рахунок № 31257219211844

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Відділ навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

вул. Академічна, 20, м. Бережани. Координатор: Судомир Світлана Михайлівна, тел.: +380971696605

E-mail: bati.nauka@gmail.com

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Ніколаєнко С. М. д. пед. н., член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор НУБіП України

Байцим В. Ф.д. е. н., координатор проекту Європейського Союзу в програмі Транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2013-2020 р.р.».

Войціх Валат – dr. hab. prof., проректор з студентських і освітніх питань Жешувського університету (Польща)

Гартмут Дюбек – генеральний директор «Гартмут Дюбек Товариство економічного і структурного розвитку з обмеженою відповідальністю», (Німеччина)

Збігнєв Осадовський – професор, ректор Поморської академії у Слупську (Польща)

Петрович Е. О. – к. с.-г. н., професор, Білоруська державна ордена Жовтневої революції та ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (Білорусь)

Ібатуллін І. І. – д. с.-г. н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор НУБіП України

Кваша С. М. – д. е. н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти і науки України, проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України

Баланюк І. Ф.д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Войтюк В. Д.д. т. н., професор, член Польської академії наук, академік Академії інженерних наук України, директор НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК НУБіП України

Гудзинський О. Д.д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту ім. Й. С. Завадського НУБіП України

Єрмаков О. Ю. – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України

Козирський В. В.д. т. н., професор, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України

Нестеренко С. А. – д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету

Савчук В. К. – д. е. н., професор, професор кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова організаційного комітету:

Жибак М. М. – д. е. н., професор, директор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Заступники голови організаційного комітету:

Пилипишин С. І. – к. філолог. н., доцент, директор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»

Білик С. Г. – к. т. н., доцент, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Члени організаційного комітету:

Судомир С. М. – д. е. н., доцент, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Бунько В. Я. – к. т. н., доцент, декан факультету енергетики та електротехніки ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Чвартацький І. І. – к. т. н., доцент, декан агроінженерного факультету ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Ярема Л. В. – к. е. н., доцент, декан факультету економіки і природокористування ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Захарів О. Я. – д.с.-г. н., професор, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Христенко Г. М. – к. е. н., доцент, завідувач навчального відділу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

чекаємо у БЕРЕЖАНАХ !


 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Березня 19)
Переглядів: 88 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.30.00
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук