Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Науковий пошук молоді ХХІ століття »

     До участі у конференції запрошуються  аспіранти, студенти, молоді вчені, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

Конференція відбудеться 20 квітня 2016 року в місті Вінниці (Україна).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Інвестиційний ризик як чинник впливу на інвестиційну привабливість підприємств регіону.
 2. Процеси глобалізації для розвитку підприємств регіону.
 3. Інвестиції транснаціональних корпорацій в регіональну економіку.
 4. Формування організаційно-економічних напрямів ефективного розвитку соціальною сферою.
 5. Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів.
 6. Розвиток інтернет-екноміки в регіоні.
 7. Науковий потенціал молоді для інноваційного розвитку економіки регіону.
 8. Кадровий потенціал як механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.
 9. Фінансова політика держави в умовах євроінтеграції.
 10. Розвиток фінансової сфери та економічної політики в плані соціально – економічного зростання .

Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез.

До 13 квітня 2016 року заявку на участь у конференції (форма додається) та віддруковані  тези доповідей  просимо надіслати на адресу: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова,  71А,  ВФЕУ, науковий відділ. Проїзд від залізничного та автовокзалів трамваєм №1, №3 №5 до зупинки «Академіка Д.К. Заболотного».

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні бути написані однією із мов конференції. Текст (1 – 3 сторінки) має бути набраний в редакторі MS-Word (2003 – 2007). Формат аркуша А4, без нумерації сторінок, шрифт – Times New Roman, кегль – 13, міжрядковий інтервал – 1,15, береги з усіх сторін 20 мм.

Малюнки в текст доповіді мають бути вставлені, як окремі зображення в форматі JPEG. Тексти, що містять малюнки у інших форматах, будуть повернені авторам на доопрацювання. Таблиці подаються в тезах лише у крайньому випадку, кегль – 11, розташування в тексті посередині. Список літературних джерел не більше 5 – 6.

Тези супроводжуються:

 • заявкою на участь у конференції;
 • копією квитанції про оплату організаційного внеску в сумі 80 грн, який включає: витрати на публікацію збірника тез, програми конференції, організаційні витрати;
 • електронною копією, що записана на оптичному носії (CD-R, CD-RW).

Тези, заявка та копія квитанції про сплату оргвнеску подаються електронною поштою на електронну адресу оргкомітету конференції – nauk.viddil@yandex.ru.

Оргвнесок та кошти за публікацію збірника прохання сплачувати на рахунок ВФЕУ: 26006000250000, в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 20115030, призначення платежу – організаційний внесок за участь у конференції (далі прізвище та ініціали автора).

Для уточнення способу перерахування оргвнеску закордонними учасниками звертатися на електронну адресу оргкомітету - nauk.viddil@yandex.ru.

Відповідальна особа за комунікації з учасниками конференції від оргкомітету – Корогода Євгенія Миколаївна (ст. лаборант наукового відділу), контактний  телефон –097-25-13-670.

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова,  71А.

Увага!

Редакція приймає статті

 аспірантів, науковців, викладачів для наукового фахового журналу Вінницького фінансово–економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління» (перереєстрований 15.04.14 р. № 455).

Вимоги до авторських оригіналів статей

Авторський оригінал статті повинен повністю відповідати вимогам фахових видань України і містити такі елементи:

 • УДК;
 • відомості про автора (прізвище, ініціали, наукове звання, вчений ступінь)

назва статті; УДК 330:519.6

 

Петренко Анатолій Миколайович

доктор економічних наук, професор

Коваленко Олексій Іванович

кандидат економічних наук

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН

                Оформлення статті:

 • заголовок статті;
 • анотація (мовою оригіналу та англійською), в якій розкривається основний зміст статті; (6-8 рядків);
 • ключові слова;
 • структура статті має містити такі елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, формулювання цілей та мети статті;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • список використаних джерел та літератури, складений відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці статті;
 • реферат (від 200-300 слів), в якому повинні міститися наступні елементи: мета; методи; результати; наукова новизна; практична значущість; ключові слова (6-8 слів) на мові статті та англійською мовою (вартість 30 грн. за сторінку).

     До друку приймаються статті: обсягом 8-12 сторінок, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000, ХР як комп’ютерний файл з розширенням dok., rtf. Поля з усіх сторін – 20 мм, з правої – 10 мм. Шрифт – Tіmes New Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

    Автор ставить підпис на останній сторінці.

ДО АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ            ПОДАЮТЬСЯ ПОШТОЮ В ОРИГІНАЛІ:

 1. Заявка

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)___________      

Вчений ступінь, звання, посада_______________

Назва навчального закладу (установи)____________________________________       

       Домашня адреса учасника (з індексом)_________

Телефон (моб.) ______ _______________________

Е-mаіІ________________________________

Назва статті до фахового журналу______________                

Підпис автора _____________________________

 

 1. для аспірантів – рецензія на статтю доктора наук;

для кандидата наук – рецензія на статтю                                         доктора наук;

          для доктора наук рецензія не потрібна;

 1. копію квитанції про оплату за друк статті;
 2. стаття та документи п. 1 – 3 окремо подаються також в електронному варіанті rektor-vfeu2@ukr.net

Відповідальність за науково-методичний рівень статей несуть автори та рецензенти. Редколегія залишає за собою право редагувати подані матеріали. Надіслані матеріали не повертаються.

Відповідальна особа за друк та випуск статей у науковому журналі «Регіональна бізнес- економіка та управління» Макарівчук Ілона Євгеніївна, контактний телефон – 093-445-78-91; rektor-vfeu2@ukr.net

Кошти за публікацію статей у науковому журналі «Регіональна бізнес-економіка та управління» прохання сплачувати на рахунок ВФЕУ: 26006000250000, в ПАТ «Укрсоцбанк»           м. Київ, МФО 300023, код 20115030, призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції або за публікацію статті (далі прізвище та ініціали автора).

До 13 квітня 2016 року прохання підтвердити свою участь у конференції з метою бронювання місць у готелях м. Вінниці. Оргкомітет забезпечує бронювання місць у готелі (гуртожитку) тільки за умов попереднього інформування про час і термін прибуття. Оплата проживання і харчування за рахунок коштів учасників.

Запрошення на конференцію буде надіслано авторам після отримання оргкомітетом заявки про участь у конференції та копії платіжного документа про сплату організаційного внеску

Заявка на участь у регіональній  науково - практичній конференції молодих учених, аспірантів та студентів

 

«Науковий пошук молоді ХХІ століття»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)____

Вчений ступінь, звання, посада___________

Назва навчального закладу (установи)____________________________

Домашня адреса учасника (з індексом)____

Телефон ______ _______________________

Е-mаіІ________________________________

Назва секції ___________________________

Назва доповіді_________________________

______________________________________

Назва статті до фахового журналу ______________________________________

Ви плануєте:

- виступити з доповіддю (5 – 10 хвилин);

- тільки опублікувати тези без особистої участі.

Використання проекційної техніки

(зазначити якої)________________________

Проживання (вказати cтрок)_____________

Бронювання номеру в готелі______________

Запланований термін прибуття на конференцію ___________________________

 

Місце та адреса проведення конференції:

Україна, 21037, м. Вінниця,  вул. Пирогова, 71А, Вінницький фінансово-економічний університет

е-mаіl: nauk.viddil@yandex.ru.

rektor-vfeu2@ukr.net

Програма проведення конференції

20 квітня 2016 року

9.00 – 9.30  –   реєстрація учасників.

9.30 – 10.30 –  відкриття конференції.

10.30 – 13.00 – пленарне засідання.

13.00 – 14.00 – обідня перерва.

14.30 – 17.00 – секційні засідання.

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (17 Лютого 16)
Переглядів: 1086 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.38.52
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук