Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Науковий тиждень у Крутах – 2016»

Національна академія аграрних наук УКРАЇНИ

Інститут овочівництва і баштанництва

Дослідна станція «Маяк»

 

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у заходах, що будуть проведені на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН у рамках І-го  наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2016», а саме:

  1. ІІ-ій науково-практичній конференції «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку”, дата проведення 21-22 березня 2016 р.;
  2. всеукраїнській науково-практичній конференції «Рослинний світ України: теоретичні і прикладні аспекти вивчення і освоєння у виробництві основних і малопоширених видів (сільськогосподарські і біологічні науки)», дата проведення – 23-24 березня 2016 р.;
  3. всеукраїнській науково-практичній конференції «Аграрна наука і освіта в Україні: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку», дата проведення 25 березня 2016 р.

Місце проведення: Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Форма участі – дистанційна.

Учасники: науковці науково-дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ, які мають відношення до тематики конференції.

Прохання ознайомити із запланованими заходами колег з інших установ і організацій, з якими у Вас налагоджена наукова та практична співпраця.

Умови участі у конференціях:

до 15 березня 2016 року необхідно надіслати на поштову або електронну адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у заходах;
  • матеріали доповіді, оформлені відповідно до вимог;
  • відскановану копію квитанції за участь у заходах.

Відповідальність за зміст матеріалів  і відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори і наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право проводити технічне редагування надісланих матеріалів.

Організаційний внесок за участь у заходах становить:   80 грн. (включає вартість збірника, інформаційних матеріалів конференції, витрати на їх пересилку поштою).

 Збірник може бути відправлений автору «Новою поштою». При цьому оргвнесок становить 60 грн. (оплата за пересилку – за рахунок одержувача).

Учасники, котрі бажають отримати тільки електронний варіант збірника у форматі PDF, оргвнесок не сплачують (безкоштовна участь).

Кількість доповідей від одного автора/колективу авторів не обмежена.

Кошти надсилати поштовим переказом на адресу:

Чабан Леся Василівна, 16645, Україна, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Крути, вул. Першотравнева, 27.

Матеріали конференції будуть розміщені для ознайомлення і обговорення на web-сайті www.dsmayak.com.ua.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Файли називати за прикладом: Ivanov_Zayavka; Ivanov_Tezy; Ivanov_Chek.

Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання, якщо протягом 5 діб підтвердження не надійшло, надішліть, будь ласка, матеріали повторно.

Вимоги до подання матеріалів:

   Матеріали надсилаються  на СD диску або електронною поштою, оформляються  у форматі А5 (гарнітура Microsoft Word, у форматі rtf.). Поля по 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) - 11 pt, міжрядковий інтервал 1,0, абзац 1,25 см. Формат таблиць та рисунків – книжний або альбомний. Подання доповідей обсягом більше 15 сторінок просимо попередньо узгодити з оргкомітетом.

Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірниках доповідей, примірник буде надіслано автору за вказаною адресою протягом місяця після проведення заходів (якщо через 30 діб збірник не надійшов – уточнюйте інформацію щодо пересилання).

З ПИТАНЬ конференцІЇ звертатися:

Тел.: 067-4391175. Відповідальна особа: Позняк Олександр Васильович.

E-mail: dsmayak@ukr.net, копію матеріалів надсилати на olp18@meta.ua

Поштова адреса: ДС «Маяк» ІОБ НААН (для Позняка О.В.), вул. Незалежності, 39,  с. Крути, Ніжинський район, Чернігівська обл., 16645

Приклад оформлення доповідей

УДК 635.521:631.527

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СОРТИМЕНТУ САЛАТУ ПОСІВНОГО, СТІЙКОГО ДО ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР І ПОСУХИ, МЕТОДАМИ ТРАДИЦІЙНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ІНДУКОВАНОГО МУТАГЕНЕЗУ

 

Ткалич Ю.В.*

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН

  • dsmayak@ukr.net

 

Текст. rtf.), поля по 1,5 см, шрифт – Times New Roman 11 pt, інтервал 1,0, абзац 1,25 см.

Список використаних джерел:

1....(посилання на літ. джерело у тексті подаються у квадратних дужках).

* - Науковий керівник – Корнієнко С.І., доктор с.-г. наук

Заявка (заповнюється на усіх співавторів)

на участь у ________________________________________,

що відбудеться «____» березня 2016 р.

Прізвище

 

 

 

Імя

 

 

 

По батькові

 

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

 

Посада

 

 

 

Організація (повна назва)

 

 

 

Адреса (робоча)

 

 

 

Країна

 

 

 

Контактний телефон

 

 

 

Факс

 

 

 

E-mail

 

 

 

Тема доповіді

 

Поштова адреса для надсилання збірника з поштовим індексом:

Зразок: Позняк Олександр Васильович, вул. Незалежності, 39,  с. Крути, Ніжинський район, Чернігівська обл., 16645

Відправлення «Новою поштою»

Вкажіть: відділення (населений пункт, №), ПІБ отримувача і номер моб. телефону.

Бажаючим отримати тільки електронний варіант збірника

Вказати: «тільки електронний варіант» і E-mail:

Орієнтовні напрями роботи конференцій:

 

 «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку»: селекційні технології та новаційні розробки в селекції овочевих, баштанних і малопоширених культур; пріоритетні напрями технологічного забезпечення галузі:  зонально адаптовані технології виробництва овочевої продукції і насіння;  технології отримання екологічно безпечної овочевої продукції для систем «органічного землеробства»;  нові технології зберігання і переробки овочів; сортові ресурси, сортознавство, методологічні аспекти сортовипробування овочевих рослин; управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі; історичні аспекти галузі овочівництва.

 

«Рослинний світ України: теоретичні і прикладні аспекти вивчення і освоєння у виробництві основних і малопоширених видів (сільськогосподарські і біологічні науки)»: сортові ресурси, сортознавство, сортовипробування, інноваційні розробки в селекції основних, малопоширених і нетрадиційних видів рослин різноманітного напряму використання; нетрадиційні види рослин у наукових дослідженнях: досягнення, проблеми; перспективи освоєння у виробництві; пріоритетні напрями технологічного забезпечення галузі рослинництва:  зонально адаптовані технології виробництва продукції і насіння; технології отримання екологічно безпечної продукції для систем «органічного землеробства»; нові технології зберігання і переробки рослинних біоресурсів і продуктів харчування; рослинні біоресурси та перспективи їх використання в озелененні;теоретичні і прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва; інноваційні стратегії розвитку лісового та паркового господарства; охорона, збереження та збагачення біологічного різноманіття лісових, урбанізованих та агроландшафтів; сучасні методи вирощування та відтворення лісів. Інноваційні рішення у збереженні біоресурсів та навколишнього середовища; вивчення, збереження та використання генофонду рослин; шляхи розширення видового складу культивованих видів для збагачення асортименту продуктів харчування рослинного походження; рослинні біоресурси як сировина для отримання ліків, парфумерних засобів та спеціальних харчових добавок; біопалива; використання рослинної сировини як відновлюваних джерел енергії.

 

 «Аграрна наука і освіта в Україні: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку»: історія вітчизняної науки і освіти; інноваційно-інвестиційний розвиток: основні напрями вирішення проблем і досягнення вітчизняних вчених у різних галузях аграрної науки; аграрна освіта в умовах сьогодення: виклики, становлення і розвиток;  стратегічні напрями  і перспективи функціонування вітчизняної аграрної науки і освіти на перспективу.

 

Додаткова інформація. Наукові статті обсягом від 6-ти до 12 сторінок за тематикою конференції «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку» можуть бути опубліковані у фаховому міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Овочівництво і баштанництво» № 62 (статті приймаються до 01 жовтня 2016 р.). З правилами оформлення статей можна ознайомитись на сайті Інституту овочівництва і баштанництва НААНwww.ovoch.iob@gmail.com.

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (01 Грудня 15)
Переглядів: 1117 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.02.40
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук