Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Новітні пошуки української філології. До 25-річчя проголошення Незалежності України»

Для участі у конференції потрібно до 11 вересня (включно) надіслати
тези доповіді та заявку учасника на електронну адресу оргкомітету:
voznuchok1988@mail.ua.
Планується робота таких секцій:
1. Українська мова за доби Незалежності: соціолінгвістичні спостереження.
2. Проблемні питання сучасного мовознавства.
3. Регіональні вияви української національної мови: діалектноономастичні студії.
4. Класична літературна спадщина крізь призму актуальних літературознавчих методологій.
5. Українська література в інтердисциплінарному вимірі.
6. Творчість українських письменників доби Незалежності: від постмодерну до постреалізму.
7. Філологічна освіта в Україні ХХІ століття – теоретичні вектори та практичне втілення.
Мова конференції: українська.
Також у рамках конференції запланована робота круглих столів, презентацій, екскурсії Вінницею та відвідання світломузичного фонтану
«Рошен».
Умови участі
Організаційний внесок за участь та друк матеріалів – 120 грн., сплачується після включення у програму конференції. Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез, що вийде до початку конференції.
За бажанням учасника конференції повні тексти доповідей у вигляді статей можуть бути вміщені у збірнику Наукового товариства ІФЖ «Філологічні студії» (випуск 15), видання якого заплановано до кінця 2016 року. Вартість однієї сторінки статті – 25 гривень. Оплата за друк статті у збірнику – під час роботи конференції або поштовим переказом.
Грошові перекази за участь і друк просимо надсилати за адресою: 21001,
м. Вінниця, поштове відділення № 1, Вознюк Юлії Олександрівні. Квитанції
про оплату після включення до програми конференції просимо додавати до
листа-відповіді на вказану вище електронну адресу.
Проїзд, харчування і проживання учасників – за рахунок відряджаючих сторін. Оргкомітет надає рекомендації щодо поселення і харчування.
Вимоги до змісту й оформлення тез і статей:
1. Обсяг: 2-3 сторінки (тези), 5-10 сторінок (стаття) у редакторі.
2. Текст набирати у редакторі MS Word без переносів шрифтом Times
New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1
см; поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2,5 см, праве – 2 см.
3. У тексті використовувати дефіс «-», який не відділяється
пропусками, і тире «–», яке відділяється з обох боків пропусками. Перед
розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш
Ctrl+Shift+Пробіл). Через нерозривний пробіл друкувати також скорочення
на зразок та ін., і т. д., назви населених пунктів.
4. Відцентрована назва публікації друкується напівжирними великими
літерами, над нею справа курсивом жирними літерами ім’я та прізвище
автора, нижче – ПІБ наукового керівника із зазначенням наукового ступеня і вченого звання.
5. Покликання в тексті статті давати у квадратних дужках із
зазначенням прізвища автора й номера цитованої сторінки, наприклад:
[7, с. 12]. Посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в
круглих дужках, наприклад: (М. Рильський).
6. Літературу за бібліографічними вимогами (Бюлетень ВАК України,
№ 9-10, 2011) давати через один рядок після тексту статті за алфавітом. Після списку літератури за потребою подавати Джерела, Список умовних
скорочень.
7. Ілюстративний матеріал друкувати тільки курсивом. Відсутні в
стандартному комплекті шрифти просимо надіслати окремим файлом.
Зразок оформлення матеріалів
Світлана Сорочан
(м. Вінниця)
Наук. керівник – к.ф.н., доц. Іванченко І.В.
НОМІНАЦІЯ СТРАВ У ГОВІРЦІ СЕЛА ГОЛДАШІВКА БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Текст статті
ЛІТЕРАТУРА
1. Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики / П. Ю. Гриценко. –
Київ : Наукова думка, 1990. – 272 с.
2. Матвіяс І. Г. Проблема визначення українських наріч / І. Г. Матвіяс //
Мовознавство. – 2001 – № 2 – С. 13-17.
ДЖЕРЕЛА
1. Рильський М. Зібрання творів : У 20 т. / Максим Рильський. – Київ :
Дніпро, 1983. – Т. 1. – 267 с.
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Бх – Бахтин Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.
Бл – Біликівці Жмеринського р-ну Вінницької обл.
Бр – Бронниця Могилів-Подільського р-ну, Вінницької обл.
Бч – Бучая Новоушицького р-ну Хмельницької обл.
Мельник Ірина Анатоліївна – студентка 4 курсу інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, напрям підготовки «Філологія*. Українська мова і
література». Наукові інтереси – творчість «шістдесятників».
Статті, які не відповідають таким вимогам, публікуватися не будуть.
Контактний телефон: 0969669419 (Вознюк Юлія Олександрівна).
Відповідальні за випуск збірника – асист. Вешелені О.М.,
асист. Вознюк Ю.О.
Заявка
на участь у Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів
і молодих учених «Новітні пошуки української філології.
До 25-річчя проголошення Незалежності України»
ПІБ учасника
Навчальний заклад , установа (повна назва)
Статус (викладач, аспірант, студент)
Посада, науковий ступінь, наукове звання (для викладачів)
Інститут, факультет
Назва доповіді
Назва секції
Телефон, електронна адреса

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (23 Серпня 16)
Переглядів: 992 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
П`ятниця, 18 Жовтня 19, 7.00.53
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук