Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Білоцерківський національний аграрний університет 19 листопада 2015 року проводить державну науково-практичну конференцію «Аграрна наука – виробництву» ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ
e-mail: tezy_agronom@ukr.net
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
e-mail: tezy_bioteh@ukr.net
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИННИЦТВА e-mail: tezy_vet@ukr.net
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
e-mail: tezy_ecol@ukr.net
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ
e-mail: tezy_econ@ukr.net
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
e-mail: tezy_lingvo@ukr.net
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
e-mail: tezy_urist@ukr.net з позначкою «конференція 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор університету, голова оргкомітету; Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та інноваційної діяльності, заступник голови оргкомітету; Хахула В.С., канд. с.-г. наук, декан агробіотехно- логічного факультету; Бомко В.С., д-р с.-г. наук, декан біолого- технологічного факультету; Івасенко Б.П., канд. вет. наук, декан факультету ветеринарної медицини; Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук, декан еколо- гічного факультету; Паска І.М., д-р екон. наук, декан економічного факультету; Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, декан факультету права та лінгвістики; Сокольська М.О., зав. редакційно-видавничого відділу; відповідальний секретар; Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу наук.-досл. та інновац. діяльності; Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, голова НТТМ ун-ту; Панченко Т.В., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ агробіотехнол. ф-ту; Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ біол.-технол. факультету; Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук, координатор НТТМ ф-ту вет. медицини; Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ екол. ф-ту; Хомяк Н.В., канд. екон. наук, координатор НТТМ екон. ф-ту; Рєзнік В.Г., асистент, координатор НТТМ ф-ту права та лінгвістики; Мельник О.Г., канд. юрид. наук, координатор НТТМ ф-ту права та лінгвістики.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для включення доповіді до програми конференції та участі в ній необхідно до 16 жовтня 2015 року на адресу оргкомітету чи електронну пошту надіслати заявку, тези доповіді та квитанцію про оплату оргвнеску у розмірі 50 грн.
Тези доповідей будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів конференції на web-сторінці університету
ЗАЯВКА
на участь у роботі державної науково-практичної конференції «Аграрна наука – виробництву»
1. Прізвище_______________________________
2. Ім’я____________________________________
3. По батькові _____________________________
4. Науковий ступінь, посада _________________
5. Організація (повна назва)_________________
6. Адреса_________________________________
7. Телефон, e-mail_________________________
8. За яким напрямом берете участь___________
9. Назва доповіді__________________________
10. Потреба в гуртожитку___________________
та кількість місць__________________________
11. Дата _____________Підпис_______________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Подані тези повинні стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватись коротким узагальнюючим висновком без повторювання вже викладеного матеріалу та підписані автором і науковим керівником.
Обсяг тез – одна сторінка формату А4 Word для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарний інтервал, поля по 2,0 см кожне.
Зразок оформлення тез
УДК 619:611
КАРПЕНКО Н.Н., канд. с.-г. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
karpenko@btsau.kiev.ua
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТI

За бажанням авторів, матеріали, що відповідають вимогам ДАК МОН України, можуть бути опубліковані у фахових виданнях: Агробіологія – sbornik_agro@mail.ru Економіка та управління АПК – sbornik_econ@mail.ru Науковий вісник ветеринарної медицини – sbornik_vet@mail.ru Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – sbornik_bioteh@mail.ru
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК № 7-05/1 від 15.01.2003 р. наукові статті, що подаються до фахових видань, повинні мати наступні елементи в такій послідовності:
1. УДК.
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, e-mail.
3. Назва статті.
4. Анотація українською мовою (не менше 600 знаків).
5. Ключові слова українською мовою (5–7 слів).
6. Постановка проблеми.
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
8. Мета і завдання дослідження.
9. Матеріал і методика дослідження.
10. Результати досліджень та їх обговорення.
11. Висновки та перспективи подальших досліджень.
12. Список літератури (не старіше 10 років та не менше 3 джерел авторів далекого зарубіжжя).
13. Список літератури латиницею references.
Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації www.translit.ru і автоматично перекласти список літератури наведений у пункті 12.
Зразок: Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія: монографія / Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с. Davydjuk T.V. Rozvytok buhgalters'kogo obliku ljuds'kogo kapitalu: teorija i metodologija: monografija / T.V. Davydjuk. – Zhytomyr: ZhDTU, 2011. – 508 s.
14. Анотація російською мовою (не менше 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, ініціали автора, ключові слова.
15. Анотація англійською мовою – 2 сторінки (5000 знаків), назва статті, прізвище, ініціали автора, ключові слова – з обов’язковим представленням її мовою оригіналу та зазначенням прізвища, посади та підпису фахівця, який відповідає за якість перекладу. Анотація у вартість публікації статті не входить.
16. Наявність рецензії доктора наук обов’язкова.

Стаття може бути подана українською, російською чи англійською мовами. Обсяг статті становить 6–8 сторінок. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt, через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4); при цьому ліве поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.
ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ, ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – з великої літери. Прізвище автора, ініціали, його науковий ступінь та e-mail зазначаються перед заголовком статті. Автори вказують повну назву навчального закладу чи установи, де вони працюють (див. зразок).
УДК 636.2.082.31
СТАРОСТЕНКО І.С., канд. с.-г. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
staros@ukr.net
ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ РЕМОНТНИХ БУГАЇВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ПРЕДКІВ
Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 pt.
Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.
Вартість публікації – 30 грн за кожну сторінку.
Статті необхідно надіслати до 15 жовтня 2015 р. на паперовому та електронному носіях.
РЕКВІЗИТИ:
Білоцерківський національний аграрний університет БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Університет – майбутнє України» ЄДРПОУ 36360379 рах. 2600130000466, МФО 322669 в Головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» Призначення: Благодійний внесок на матеріально-технічне забезпечення видавничої діяльності Прізвище, ім'я, по батькові платника (повністю)
Адреса оргкомітету конференції:
Білоцерківський національний аграрний університет, Соборна площа, 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09117

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (18 Вересня 15)
Переглядів: 1333 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.32.24
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук