Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«Обладнання переробних і харчових виробництв»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської         науково-методичної конференції завідувачів випускових кафедр зі спеціальності 133 - «Галузеве машинобудування», спеціалізація - «Обладнання переробних і харчових виробництв», яка буде проведена 18-20 травня 2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Володіширська, 68, Національний   університет харчових технологій, кафедра технологічного обладнання та комп 'ютерних технологій

проектування.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ЗА НАПРЯМАМИ:

  • зміст навчальних планів у зв'язку із введенням нових стандартів освіти;
  • змістовна частина робочих навчальних планів та її специфіка;

-досвід використання технологій дистанційної освіти;

-  обмін досвідом викладання фахових дисциплін у ВНЗ;

-    створення дорадчого міжвузівського навчально-методичного органу з координації змісту Навчальних планів та кваліфікаційних робіт.

Подпись:
Порядок роботи конференції:

18            травня 2016 року

9-14 - реєстрація та розміщення учасників конференції.

1400-1430 - відкриття конференції (зала засідань).

1430-1700 - робота конференції (зала засідань).

9оо_,2оо

1200-1500 15°°-1700-

17 -19   - круглий стіл.

 

19  травня 2016 року

робота конференції (зала засідань). - перерва.

робота конференції (зала засідань).

 

20  травня 2016 року
ІО^-ІЗ™ - підведення підсумків.

з ІЗ00 - від'їзд учасників.

Організаційний комітет:

Голова - Українець А.І., д.т.н., проф., ректор Національного університету харчових технологій; Заст. голови - Мосі енська Т.Л., д.е.н., проф., проректор НУХТ;

Заст. голови - Арсеньсва Л.Ю., д.т.н., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи НУХТ;

Заст. голови - Мирончук В.Г., д.т.н., проф., зав. кафедри ТОКТП НУХТ;

Блаженко СІ. - к.т.н., доц., декан факультету ІМ та ПТ НУХТ;

Гавва О.М. - д.т.н., проф., зав. кафедри МАХФВ НУХТ;

Дейниченко Г.В. - д.т.н., зав. кафедри устаткування підприємств харчування ХДУХТ; Богомолов О.В. - д.т.н., проф., директор навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв ХНТУСГ ім..Петра Василенка;

Вігенько Т.М. - д.т.н., проф,, проректор з міжнародного співробітництва ТНТУ ім. Івана Пулюя;

Акутіна Н.В. - пров. інж. відділу інтелектуальної власності НУХТ;

Відповідальні секретарі' — Якобчук Р.Л. к.т.н., доц. кафедри ТОКТП НУХТ; Корніснко Л.В. к.т.н., м.н.с. ПНДЛ НУХТ.

Зразок

оформлення тексту тез доповіді ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

133 —«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» (14 жирний, великі літери)

 

І.О. Петров

Національний університет харчових технологій

 

Текст      текст      текст        текст текст       текст

 

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з цією Інформацією своїх колег, зацікавлених прийняти участь в роботі конференції.

 

Адреса оргкомітету. 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, Національний університет харчових технологій, тел. (044) 287-97-64,(044)287-96-90 e-mail: mironchukvg@ukr. net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА СТА ТЕЙ

 

Тези доповідей друкуватимуться без редагування тексту - з поданих оригіналів. Тези висилаються

на e-mail: mironchukvg@likr.net в електронній версії файлу формату Word-2003 (шрифт Times New Roman , кегль 14, інтервал 1,0, всі поля по 20 мм) обсягом 1,0 повна сторінка формату А4.

Як виняток, за відсутності можливості відіслати тези по e-mail, їх можна надавати в електронній формі на дискеті.

Таблиці (у Word ) даються у тексті. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Якщо таблиця одна, то дасться заголовок з словом "Таблиця", але без номера. Слово 'Таблиця" і номер — курсивним шрифтом, заголовок — напівжирним. Кегель та шрифт таблиці повинен бути такий самий, як і в основному тексті.

Ілюстрації мають бути виконані ретельно в програмі Corel Draw й розміщені в тексті

Підписи до рисунків набираються безпосередньо під рисунками прямим шрифтом, слово "Рис." з номером — курсивним.

Формули вставляються прямо в текст за допомогою тільки редактора формул Microsoft Equation 3.0 object. Нумерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.

Використані в тезах фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятими. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (СІ),

Статті за кращими доповідями конференції будуть опубліковані в журналі «Наукові праці НУХТ», який входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Вимоги для оформлення статей додаються.

Статті висилаються на e-mail: mironchukvg@ukr.net в електронній версії файлу формату Word-2003 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, всі поля по 20 мм)

До статей додаються:виписка з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до друку, відомості про авторів, ПІ Б, науковий ступінь, місце роботи, конт. телефон, адреса

 

. Умови участі в конференції

Обов'язковою умовою для юридичних осіб є підписані та засвідчені печаткою договір та акт виконаних робіт, оформлені згідно з вимогами конференції. Останній термін подачі матеріалів - ЗО квітня 2016 р.

Організаційні внески у розмірі 120 грн., включаючи ПДВ, сплачуються не пізніше ЗО квітня 2016 p., або особисто при реєстрації.

Розрахунковий рахунок

31252283113768 в ДКСУ м. Києва, код ЄДРПОУ 02070938 код банку 820172

Заявки на бронювання житла

приймаються письмово: e-mail: nvronchiikvg&.akr.net або по тел.: (044) 287-93-30;

За додатковою інформацією зверглися за тел.: (Ш4)-287-93-86, ЯкобчукРоман Леонідович, (044)-287-97-64, Кор ііа іко Лодмита Віюпорівна

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (11 Квітня 16)
Переглядів: 1168 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вівторок, 22 Жовтня 19, 9.32.32
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук