Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [734]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Шановні  к о л е г и !

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», яку проводить кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного технологічного університету.

Метою конференції є обговорення проблем розвитку обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством відповідно до сучасних вимог розвитку економіки країни на основі ринкових відносин.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями:

 1. Облік, фінанси і оподаткування
 2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності
 3. Регіональні проблеми економіки
 4. Моделювання і прогнозування економіки

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Адреса Оргкомітету:

ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, м. Черкаси, б‑р. Шевченка, 460, індекс 18006.

 

Секретаріат конференції:

Тел. кафедри (0472) 73-02-62, fax: (0472) 71-00-89.

Технічний секретар – Сладка Світлана Володимирівна,

Паіс Надія Дорофіївна.

Комп'ютерне забезпечення – Магуров А.В.

E-mail: kaf_buh_oblik@mail.ru

Сайт університету: http://www.chdtu.edu.ua

Тези доповідей, отримані Оргкомітетом в електронному вигляді до 1 травня 2015 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції. Одночасно з тезами для організації роботи конференції просимо надіслати квитанцію оплати внеску у розмірі 8грн.

Кошти слід надсилати за такими реквізитами: Ід. код 2048115261, р/р 2625501437575 в банку ЦФ ПАТ «Кредобанк» відділення №2 у м.Черкаси, МФО 325365. Одержувач: Паіс Надія Дорофіївна.

Призначення платежу: За участь в конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» та друк тез.

Місце та час проведення конференції

Україна, м.Черкаси, Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ), бульвар Шевченка, 460, 13-15 травня 2015 року.

 

Для публікації тез доповідей конференції авторам необхідно подати:

 • тези з дотриманням вимог до оформлення, приймаються виключно у електронному вигляді !

Ел. адреса - kaf_buh_oblik@mail.ru;

 • дані про авторів у електронному вигляді: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку;
 • копія платіжного доручення чи квитанції у електронному (сканованому) вигляді;
 • назва електронного файлу, в якому міститимуться тези, дані про авторів, копія платіжного доручення, має містити прізвище автора (авторів) з використанням латинської буквиці.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати дві сторінки тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Поля: верхнє – 2 см; праве, ліве – 2,3 см; нижнє – 2,5 см. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. Обов’язково у верхньому лівому кутку вказується УДК. Слід вказати секцію, в якій планується публікація.
 1. Назва тез доповіді друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор).

До уваги авторів! Університет випускає «Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки», що є фаховим виданням з економічних наук (постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1).

Вимоги до оформлення авторського оригіналу статті

            У зв’язку з інтеграцією журналу до науковометричних баз даних Scopus, Web of science та аналогічного рівня підвищено вимоги до оформлення наукових статей, які зазначено нижче.

Обсяг статті 8-16 сторінок. Поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, праве, ліве – 2,0 см. Редактор: MS Wоrd. Гарнітура: Тimes New Roman, кегль (розмір) 14. Міжрядковий інтервал – 1. У верхньому лівому кутку вказується УДК. Абзацний відступ – 1 см.

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Нижче друкуються ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом, ліворуч – мовою оригіналу, праворуч – транслітероване латиницею). Під ними, по центру – назва статті великими літерами, жирним шрифтом, мовою оригіналу та англійською мовою.

Стаття повинна містити коротку анотацію (3–5 речень) та ключові слова (5-6 позицій) українською, російською та англійською мовами.

На окремому аркуші мовою оригіналу та англійською мовою подаються імена та прізвища авторів, повна назва та адреса організації, де працюють автори, їх науковий ступінь, вчене звання,  назва статті, структурований реферат, ключові слова і список використаної літератури (латиницею згідно з Гарвардськими вимогами (Harvard-British Standard bibliography). Структурований реферат повинен мати обсяг від 150 до 300 слів (не менш як 16 рядків) та має містити наступні елементи: вступ, мета роботи, постановка проблеми, виклад основного матеріалу статті, результати та їх обговорення, висновки та рекомендації. Крім цього, необхідно вказати електронну адресу, службовий та домашній телефони.

Список використаної літератури (від 8 джерел, з них половина – виданих не пізніше 3-4 років тому) мовою оригіналу, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, подається наприкінці статті.

Список літератури подається також в романському алфавіті (латиницею).  Назва джерела, що в оригіналі створене кирилицею, перекладається англійською мовою, а прізвища авторів транслітеруються, власні назви періодичних видань також транслітеруються, якщо вони не мають офіційно зареєстрованих англомовних аналогів.

Транслітерування власних назв, прізвищ та імен слід проводити згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://translit.kh.ua/#passport), для транслітерації російських власних назв, прізвищ та імен латиницею можна використовувати  систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її звязок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розвязання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Вартість друку статей – 35 грн за сторінку. Кошти перераховуються на зазначений розрахунковий рахунок, призначення платежу: за публікацію статті у «Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки», ПІБ автора статті.

УВАГА!

Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до 1 травня 2015 р. на адресу Оргкомітету.

До публікації приймаються тези та (або) статті українською, англійською, російською мовами, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, міжнародних економічних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів та іншим актуальним проблемам сучасної економічної науки.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _______________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові _____________________________

Організація _____________________________

________________________________________

Посада _________________________________

Вчене звання ____________________________

Науковий ступінь ________________________

Адреса (з індексом) ______________________

________________________________________

________________________________________

Телефони (моб., дом., служб.) ______________

________________________________________

Факс ___________________________________

E-mail __________________________________

Секція _________________________________ 

 

 

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (31 Березня 15)
Переглядів: 1653 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Середа, 23 Жовтня 19, 2.46.41
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук