Категорії розділу
Конференції ПДАТУ [8]
Наукові конференції запрошують [733]
Друкування статей [91]
Наукові видання [16]
Виставки [7]
Виставки
Стажування [12]
Конкурси [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Наукові конференції запрошують

«ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі    III Міжнародної науково-практичної  конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».

Мета конференції: обговорення вченими і практиками проблем змістовного наповнення парадигмальних зрушень в економічній теорії ХХІ ст.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій та всі зацікавлені особи.

Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду учасників конференції.

Конференція відбудеться 15-16 жовтня 2015 р. за адресою: економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, м. Київ, 03022, Україна. Початок роботи конференції – 10:00 год., ауд. 203, реєстрація учасників з 09:00 у фойє  факультету.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 • філософсько-методологічні проблеми економічної теорії у вимірі історії та сучасності;
 • стратегії та моделі макроекономічного розвитку;
 • фірми і ринки: функціонування та ефективність;
 • інформаційно-знаннєва та мережева економіка;
 • економіка інтелектуальної власності;
 • поведінкова економіка;
 • структура та вектор інституційних змін;
 • економічна політика в умовах глобалізаційних викликів.

Спеціальна студентська секція працюватиме в межах конференції 16 жовтня 2015 р.

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника тез, що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р.).

Учасники  конференції мають можливість опублікувати статтю у збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Економіка», який включено до переліку фахових видань України та міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International, РИНЦ та ін. Інформація про умови публікації на сайті: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/index.php/ua/basis .

E-mail: Visnuk.econom@gmail.com

Просимо надсилати тексти тез доповідей до 10 вересня 2015 р. в електронному вигляді на адресу оргкомітету: conf_econom_teoriya@ukr.net .

Тези учасників студентської секції надсилати на адресу: ntsaef@gmail.com .

Вимоги до матеріалів учасників:

 1. Матеріали учасників конференції надсилаються в електронному вигляді на адресу оргкомітету трьома окремими файлами: перший – із заявкою, другий – із тезами доповіді, третій – із копією платіжного документу про оплату оргвнеску. У назві кожного файлу повинно міститись прізвище та ініціали автора (наприклад, Василенко І.І._заявка; Василенко І.І._тези; Василенко І.І._оргвнесок).
 1. Обсяг тез доповідей – до 5 повних сторінок формату А4 (шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, через півтора інтервали).
 1. Відсканована копія квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 150 грн з обов’язковим зазначенням у платіжному документі П.І.Б. відправника та повної назви конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».

Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та отримання підтвердження оплати оргвнеску.

Увага! Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам до їх оформлення або надійшли із запізненням, не будуть опубліковані.

Інформація для учасників конференції міститься на веб-сторінці конференції: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/about2015.html

Адреса оргкомітету конференції:

кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, кім. 609, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, м. Київ, 03022, Україна, тел.: +38 044 521 35 80.

Контактна особа:

відповідальний секретар конференції Кирильчук Ольга Валеріївна,

E-mail: conf_econom_teoriya@ukr.net

тел.: +38 044 521 35 80

E-mail студентської секції: ntsaef@gmail.com

Організаційний внесок покриває витрати на участь у конференції та видання тез в електронному збірнику. Оплата організаційного внеску 150 грн має бути здійснена до 10 вересня 2015 р. на розрахунковий рахунок за такими реквізитами:

Отримувач:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, м. Київ, 01601, Україна. Р/р 31252302214095 в ГУДКСУ м. Києва. Код банку 820019. Код ЄДРПОУ 02070944. Індивідуальний податковий номер 020709426654.

Призначення платежу: оргвнесок П.І.Б., «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».

Іноземні учасники конференції можуть сплатити встановлений внесок після прибуття до Києва.

Організаційного внеску для учасників  спеціальної студентської секції не передбачено.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище                                                                          .

Ім’я                                                                                      .

По батькові                                                                       .

Учений ступінь                                                             

Учене звання                                                                 

Місце роботи, посада                                                 

Службова адреса                                                          

Телефон, факс                                                              

Електронна пошта                                                     

Обраний тематичний напрям                

Тема доповіді                                                                

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: рекомендований обсяг доповіді – до 5 сторінок друкованого тексту.

1. Поля: 20 мм – праве та ліве, 20 мм – нижнє та верхнє. Абзац – 10 мм.

2. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1,5.

3. Вказати прізвище, ім’я, по-батькові автора та назву доповіді.

4. У верхньому правому кутку вказати жирним шрифтом ініціали та прізвище автора, далі нежирним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання, заклад.

5. Через 2 інтервали по центру вказати назву доповіді – великими літерами, шрифт – жирний.

6. Через 2 інтервали  – тези доповіді.

7. Посилання даються по тексту у квадратних дужках – [4, с. 5].

8. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 60´60 мм і не більше 110´170 мм у форматі *jpg, *bmp.

9. Перелік використаних джерел – в кінці тексту. Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ  (див. зразок оформлення на веб-сторінці конференції).

Категорія: Наукові конференції запрошують | Додав: nauka (14 Травня 15)
Переглядів: 1560 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Понеділок, 14 Жовтня 19, 3.42.28
Вітаю Вас Гість
Форма входу
Пошук